دانلود رمان برادران کارامازوف

نام نویسنده : فیودور داستایفسکی
مترجم : صالح حسینی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 1616
قالب : PDF
حجم : 15 MB
دانلود رمان برادران کارامازوف

دانلود رمان برادران کارامازوف – قسمتی از رمان الکسی فیودور وویچ کارامازوف سومین پسر فیودور پالوویچ کارامازوف از زمینداران شهرستان ما بود . این زمیندار که در دوران خودش سرشناس بود ، هنوز هم که هنوز است یادش زا طنده نگه داشته ایم و دلیلش نیز مرگ مصیبت دار و اسرار آمیز اوست که سیزده […]