دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

نام نویسنده : مهندس عبدالحمید نقره کار
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 249
قالب : PDF
حجم : 11 MB
دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

کتاب انسان ، طبیعت ، معماری مهندس عبدالحمید نقره کار منبعی غنی جهت پژوهش های دانشجویان کارشناسی و ارشد معماری در زمینه دروس مبانی نظری و حکمت هنر اسلامی نیز می باشد.   -۱ رویکردهای گوناگونی برای تعریف معماری وجود دارد که یکی از جامع ترین و کل گراترین آنها نگرش سامانه ای است .با […]