دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی

نام نویسنده : ویکتور فرانکل
مترجم : دکتر نهضت صالحیان - مهین میلانی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 159
قالب : PDF
حجم : 1.74 MB
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی

کتاب انسان در جستجوی معنی نوشتۀ دکتر ویکتور فرانکل – دکتر فرانکل روانپزشک – نویسنده ، گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند می پرسد،« چرا خودکشی نمی کنید » او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی خویش را […]