دانلود کتاب تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن در مهندسی

نام نویسنده : دکتر منصور نیکخواه بهرامی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 419
قالب : PDF
حجم : 82.98 MB
دانلود کتاب تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن در مهندسی

ارتعاشات پدیده ای است که در آن اصول فیزیکی قضایای ریاضی و کاربردهای مهندسی در هم آمیخته شده اند . علمی است که در آن فیزیکدانان، ریاضیدانان و مهندسین به صورت یک حلقه بسته عمل می کنند . در این راستا کافی است که بیوگرافی دانشمندان بنامی که در این زمینه فعالیتهای چشمگیری داشته اند […]