دانلود کتاب گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

نام نویسنده : محمد بهشتی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 62
قالب : PDF
حجم : 2.38 MB
دانلود کتاب گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

کتاب گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح – اجزاء تحت پیچش،کاربردهای فراوانی در مهندسی دارند.بیشترین استفاده را می توان مربوط به شافتهای انتقال قدرت دانست که برای انتقال قدرت از یک محل به محل دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.به عنوان مثال می توان به شافتهای واسط بین توربین ها و ژنراتورها و یا اکسل اتومبیلها […]