دانلود کتاب محاسبات عددی pdf دکتر بابلیان و مالک نژاد

محاسبات عددی یا آنالیز عددی به تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوه های تقریب... 

دانلود کتاب محاسبات عددی pdf دکتر بابلیان و مالک نژاد
4 امتیاز 4.5 ستاره
3400 تومان