دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی Prolog

Prolog یک زبان برنامه‌نویسی منطقی چند منظوره مبتنی بر مفاهیم هوش... 

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی Prolog
رای خود را ثبت کنید