دانلود کتاب آموزش کامل زبان عبری

زبان:پارسی
تعداد صفحه:109
قالب:PDF
حجم:3.23 MB
دانلود کتاب آموزش کامل زبان عبری

دانلود کتاب آموزش کامل زبان عبری – در این مجموعه گرامر وآموزش کامل این زبان شیرین وقدیمی تشریح شده است … این مجموعه حاوی آموزش کلیه حروف، اعداد، گرامر و ساختار زبان عبری است که بسیار کامل و کاربردی تبیین گردیده است. زبان عبری (עברית تلفظ: ایوْریت)، عضوی از شاخه زبان‌های سامی است. و با […]

لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

زبان:پارسی
تعداد صفحه:2
قالب:PDF
حجم:122 KB
لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

دانلود کتاب لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

دانلود کتاب خودآموز زبان فرانسه

نام نویسنده:سمیر تورگانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:13
قالب:PDF
حجم:1.06 MB
دانلود کتاب خودآموز زبان فرانسه

در کشور ما از دیرباز زبان فرانسه آموزش داده می شده و در دوره قاجار به عنوان زبان دوم بعد از فارسی بکار می رفته است ، با اعزام دانشجویان به کشور فرانسه برای تحصیل در رشته های مختلف در زمان …

دانلود کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:67
قالب:PDF
حجم:677 KB
دانلود کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی

زبان فرانسوی , پس از زبا نهای اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش و از خانواد ٴ ه زبا نهای رومی است . جمعا حدود ۱۲۸ میلیون نفر به این زبان صحبت میکنند اما تنها ۶۷ میلیون نفر آنان گویش وران مادری این زبان هستند . با این حساب از …