دانلود کتاب رومئو و ژولیت

کتاب رومئو و ژولیت منتخب از مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر م... 

دانلود فیلمنامه دوازده مرد خشمگین

دانلود فیلمنامه دوازده مرد خشمگین – ۱۲ مرد خشمگین فیلمی ... 

دانلود کتاب استثنا و قاعده

این کتاب سفری را برایتان بازگو می کند سفر گروهی شامل یک بازر... 

دانلود کتاب نمایشنامه پریا

صحنه سیاه – افق در دور و شبحی از یک شهر – آویزهای... 

دانلود نمایشنامه خواب بعدازظهر

این نمایشنامه در بهار ۱۳۸۹ در خانه تئاتر تبریز بمدت ۱۰ روز با ...