توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی

توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی بر... 

توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی
2 امتیاز 5 ستاره

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان از اصلی ترین عوامل ا... 

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی
3 امتیاز 5 ستاره

عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن

تامین چابک – ارکان اصلی رویکرد چابکی خیلی شبیه به ارکا... 

عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن
2 امتیاز 5 ستاره

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت – تدابیر حمایتی بکار رفته... 

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
رای خود را ثبت کنید

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی هدف اصلی پژوهش ح... 

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی
رای خود را ثبت کنید

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش ̵... 

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش
رای خود را ثبت کنید

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا – در ابتدا م... 

روشهای جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا
2 امتیاز 4 ستاره

بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران

بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران –... 

بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران
رای خود را ثبت کنید

ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران

ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران – ماهیت هر قرارد... 

ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران
1 امتیاز 5 ستاره

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران هدف از این ... 

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران
رای خود را ثبت کنید

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانکاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانکاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن دا... 

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانکاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن
رای خود را ثبت کنید

دانلود مقاله حسابداری انبار و روش اجرایی آن

دانلود مقاله حسابداری انبار و روش اجرایی آن عملیات انبارداری ... 

دانلود مقاله حسابداری انبار و روش اجرایی آن
رای خود را ثبت کنید