دانلود پایان نامه در مورد طراحی لباس (نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه)

پایان نامه در مورد طراحی لباس و پارچه با موضوع مطالعۀ نشانه شناسی ط... 

تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام

تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام علیرغ... 

شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با دیتا ماینینگ

شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با دیتا ماینینگ با عنوان ارائه یک مد... 

جایگاه عدالت در اسلام و اهمیت و تاثیرات آن در سازمانها

جایگاه عدالت در اسلام و اهمیت و تاثیرات آن در سازمانها – درک عدال... 

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل این پژوهش از نوع ... 

تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خ... 

توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی

توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی بر... 

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی

مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان از اصلی ترین عوامل ا... 

عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن

تامین چابک – ارکان اصلی رویکرد چابکی خیلی شبیه به ارکا... 

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت – تدابیر حمایتی بکار رفته... 

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی هدف اصلی پژوهش ح... 

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش ̵...