Admin، نویسنده در منبع دانلود کتاب الکترونیکی

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

چکیده

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی – تحقق اهداف هر جامعه نیاز به استفاده از تمام منابع مادی و انسانی آن جامعه دارد.

مدیریت صحیح منابع انسانی یکی از مهم ترین عوامل جهت رسیدن به مطلوب های جامعه می باشد.

کشور ایران از گذشته های دور، سرزمین اقوام و مذاهب گوناگون بوده است.

مردمانی با فرهنگ غنی که سال ها در کنار هم مسالمت آمیز زندگی کرده اند و جامعه ای با تنوع فرهنگی زیبا آفریده اند.

از جمله سازمان های مهم جامعه که با تنوع و گوناگونی فرهنگ ها مواجه است، آموزش و پرورش است.

امروزه بنا به دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، بافت دانش آموزی مدارس از تنوع قومی و مذهبی بسیاری برخوردار است.

مدیران و معاونان مدارس نقش بسیار مهم و اساسی در رهبری این جامعه کوچک به منظور هویت بخشی و نمود فرهنگ نسل آینده ساز اقوام و مذاهب دارند.

آداب و رسوم، لهجه و لباس هر قوم، حاصل تجارب شادی ها و غم های انسان هایی است که

سرنوشت مشترکی را تجربه کرده اند و امید دارند که فرهنگ خود را به دیگران معرفی کنند و بر غنای آن بیفزایند.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

دانش آموزان گاه هویت قومی و فرهنگی خویش را پنهان می کنند و ناخواسته به تسلط یک فرهنگ بر جامعه رنگارنگ ایران دامن می زنند.

آنان باید بیاموزند هویت قومی و فرهنگی آنها افتخاریست که از نسل های گذشته به ارث برده اند و باید افتخار آمیز به معرفی آن بپردازند.

مدرسه محیط بسیار مناسبی جهت متجلی شدن عنصرهای فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون است که

اگر با مدیریت مناسب همراه باشد باعث فراهم شدن بستری پر نشاط و پویا و فعال برای فعالیت های آموزشی و

در کنار آن مشارکت هر چه بیشتر دانش آموزان در امور فرهنگی، ورزشی، هنری و …می گردد.

مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، از نیازهای اساسی مدیریت سیستم آموزش و پرورش است

که اگر در کنار مهارت های مدیریت آموزشی قرار گیرد، رشد و بالندگی آموزشی و پرورشی دانش آموزان را در پی دارد.

در این نوشتار به مباحثی از جمله؛ تنوع فرهنگی و نظریه های مربوط به آن، تنوع قومی، تنوع مذهبی،

تنوع زبانی، مدیریت، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه

تنوع فرهنگی چهره غالب جوامع انسانی و کشورهای جهان است.

چنانکه جمعیت کشورهای کاملاً همگن که از یک گروه قومی و فرهنگی تشکیل شده باشند،

حدود ۴ درصد جمعیت جهان برآورد شده است. بدین سان تنوع و تکثر و ناهمگونی قومی

قاعده عام و جهان شمولی در سطح دولت های ملی است (گودرزی،۱۳۸۵).

برخی صاحب نظران علل تنوع فرهنگی را غلبه نظامی و پیروزی در عرصه جهان گشایی،

همچنین پدیده استعمار و مهاجرت و جنبش های مردمی، قلمداد می کنند.

برخی دیگر، عوامل مهم پیدایش ناهمگونی قومی در دنیای مدرن را در دین، نژاد و ملیت دانسته اند.

با این حال مجموعه این عوامل را می توان ذیل عناوین کلی زیر قرار قرار داد.

مهاجرت

بخش عمده چهره ناهمگون جوامع به مهاجرت های اختیاری و اجباری مربوط می شود

که در ادوار مختلف تاریخ، به ویژه در چند سده اخیر انجام گرفته است.

از دیگر عوامل مهاجرت های گسترده در ادوار گذشته، حاکمیت یافتن طوایف و اقوام بوده است.

در چنین مواقعی حکومت های قومی برای حفظ اقتدار و سلطه خود به کوچاندن هم تبارهایشان مبادرت میکرده اند.

گاه نیز اقوام هم تبار با مشاهده آسایش و امنیت و رفاه هم تباران خود دست به کوچ می زده اند.

مهاجرت طوایف مختلف ترک و مغول به ایران، در دوران حکومت سلجوقیان،

غزنویان، مغول ها و تیموریان، از جمله این نوع مهاجرت ها بوده است.

در پاره ای جوامع نیز کوچاندن گروه های قومی به خاطر پاسداری از بلاد مرزی بوده است،

همانند کوچ طوایفی از کردها به خراسان در عهد نادرشاه افشار.

گاه نیز پادشاهان به کوچ اجباری طوایف و اقوام به علل مختلف دست زده اند که در زمره مهاجرت های اجباری قرار می گیرند.

غلبه نظامی یا کشورگشایی

از دیگر علل چهره ناهمگون جوامع امروزی، جهانگشایی های امپراتوران باستان یا کشورهای استعمارگر چند سده اخیر بوده است.

به طور مثال، غلبه نظامی کشور روسیه در جنگ های معروف به ایران و روس در عهد قاجار که باعث جدا شدن

بخش های وسیعی از حوزه اقوام ایرانی در شمال غرب و شمال شرق کشور گردید،

از جمله عوامل ناهمگونی قومی به شمار می روند (مرودشتی و حسینی بهشتی، ۱۳۸۰).

تغییر قلمرو سیاسی

گاه قبض و بسط حکومت ها بر اثر عوامل مختلفی چون؛ هجوم بیگانگان، حمایت خارجی از

شورشها یا فروپاشی داخلی، عوامل طبیعی چون سیل، زلزله و خشکسالی و… انجام گرفته است.

در هر یک از اشکال فوق و دیگر عواملی که باعث تغییر قلمرو سیاسی کشورها گردیده، بر تنوع آن ها افزوده شده است (فیزی، ۱۳۸۴).

مرزهای قومی

مرزبندی بسیاری از کشورها طبیعی نیست. مرزهای طبیعی مرزهایی است که

گروه های نژادی- فرهنگی را بر اساس تفاوت های موجود تقسیم می کند.

با این حال در کشورهای امروزی، به ویژه کشورهای اشغال شده، اغلب مرزها غیر طبیعی است.

بدین شکل که یک گروه قومی بین دو یا چند کشور تقسیم شده و این باعث تقویت ناهمگونی قومی در کشورها شده است،

به گونه ای که در اغلب موارد باعث مرزگریزی و جدایی خواهی قومی در اشکال مختلف داخلی و منطقه ای می شود (گودرزی،۱۳۸۵).

جهانی شدن

یکی از مباحث اساسی بشری در دو دهه اخیر، مساله جهانی شدن[۱] و تأثیر آن بر تنوع فرهنگی جوامع است.

این پدیده نه تنها بر جنبه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی زندگی ، بلکه بر جنبه فرهنگی مردم نیز تأثیر عمیق گذاشته است

و باعث تنوع و چند فرهنگی شده است. با پیشرفت فناوری و تجلی آن در امکانات مخابراتی نظیر تلفن، ماهواره، اینترنت،

شبکه‌های رسانه‌ای جهانی و سهولت سفر و جابه‌جایی با تجهیزات مدرن، ارتباط مردم کشورهای دنیا با یکدیگر روز به روز بیشتر شده است.

ارتباطی که به واسطه پیشرفت فناوری حاصل شده، فضایی را فراهم ساخت که هرگاه در گوشه‌ای از جهان

برای کسی اتفاقی بیفتد، پیامدهای مستقیمی در نقطه دیگری از جهان به بار می‌آورد(پاکوئین[۲]، ۲۰۰۰).

اختلاط چند عامل در کنار یکدیگر

رخدادها و پدیده های اجتماعی اغلب چند سطحی و چند بعدی هستند.

بنابراین پدیده تنوع فرهنگی نیز در بسیاری موارد از اختلاط چند عامل، از جمله عوامل بالا، نشأت گرفته است(گودرزی،۱۳۸۵).

[۱]- Globalization

[۲]- Paquin

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۲-۱- تعریف فرهنگ ۵
۲-۲-۱- فرهنگ پذیری ۸
۲-۲-۲- وجوه تفاوت فرهنگ ها ۱۱
فردگرایی – جمع گرایی ۱۱
ارتباط پیچیده- بافت و ساده- بافت ۱۳
پرهیز از ابهام ۱۴
فاصله قدرت ۱۵
مردانگی – زنانگی ۱۶
۲-۲-۳- انواع گروه با توجه به تنوع فرهنگی ۱۷
جدول(۲-۱) فرمول بهره وری در گروه های کاری(زاهدی،۱۳۷۹،ص۱۰۷). ۱۸
۲-۲-۴- عوامل پیدایش تنوع فرهنگی ۱۸
مهاجرت ۱۹
غلبه نظامی یا کشورگشایی ۱۹
تغییر قلمرو سیاسی ۲۰
مرزهای قومی ۲۰
جهانی شدن ۲۰
اختلاط چند عامل در کنار یکدیگر ۲۱
۲-۲-۵- مزایای تنوع فرهنگی ۲۱
۲-۲-۶- محدودیت های تنوع فرهنگی ۲۳

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

جدول(۲-۲) مزایا و محدودیت های تنوع در گروه ها (زاهدی،۱۳۷۹، ص ۱۰۸). ۲۴
۲-۲-۷- رویکردها و نظریه های تنوع فرهنگی ۲۶
رویکرد نفی تبعیض و عمل به انصاف ۲۷
رویکرد پذیرش و مطلوب دانستن تنوع ۲۸
رویکرد فراگیری از تنوع ۲۸
نظریه های مربوط به سیاست شناسایی ۲۹
پست مدرنیسم و سیاست تفاوت ۳۴
۲-۲-۸- دیدگاه اسلام در مورد تنوع فرهنگی ۳۷۲-۲-۹- برخورد دولت با چند فرهنگی ۴۲
۲-۳- اقلیت ۴۴
۲-۳-۱- انواع اقلیت ۴۵
۲-۴- قوم ۴۶
۲-۴-۱- تنوع قومی – نژادی ۴۸
۲-۴-۲- قوم مداری ۴۹
۲-۴-۳- تنوع آداب و رسوم اقوام ۵۲
۲-۵- زبان و تنوع زبانی ۵۳
۲-۵-۱- نماد، پیام و معنی ۵۶
۲-۵-۲- عوامل مؤثر بر تنوع زبانی ۵۹
۲-۶- تنوع دینی – مذهبی ۶۴
۲-۷- مدیریت و کارکردهای آن ۶۷
۲-۷-۱- نقش های مدیریت ۷۰

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

۲-۷-۱-۱- نقش های میان شخصی مدیران ۷۱
۲-۷-۱-۲- نقش های اطلاعاتی مدیران ۷۲
۲-۷-۱-۳- نقش های تصمیمی مدیران ۷۳
۲-۷-۲- سیر تطور مدیریت فراملیتی و جهانی ۷۴
۲-۷-۳- فرآیند مدیریت تنوع فرهنگی ۷۶
شکل (۲-۱) فرایند مدیریت تنوع فرهنگی(حاجی ده آبادی،۱۳۸۳، ص ۸۱). ۸۰
۲-۷-۳-۱- شناخت وضعیت موجود ۸۰
۲-۷-۳-۲- شناخت وضعیت مطلوب ۸۲
۲-۷-۳-۳- شناسایی راهکارها ۸۳
۲-۷-۴- استراتژی ها مدیریت تفاوت های فرهنگی ۸۳
۲-۷-۵- الگوهای عمده سیاست گذاری قومی و فرهنگی ۸۸
۲-۷-۵-۱- مدل همانند سازی ۸۸
شکل (۲-۲) ابعاد نظریه همانند سازی.(صالحی امیری،۱۳۸۵ب،ص۵۹). ۹۱
۲-۷-۵-۲- مدل تکثر گرایی ۹۱
شکل(۲-۳) ابعاد نظریه همانند سازی. (صالحی امیری،۱۳۸۵ب،ص۶۹). ۹۵
۲-۷-۵-۳- مدل وحدت در کثرت ۹۵

۲-۷-۶- مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی ۹۷

– نگرش سیستمی داشتن ۹۷
– برقراری تعادل بین جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن ۹۸
– مهارت اعمال مدیریت تغییر در دوره گذار ۹۸
– توانایی کار همزمان در فرهنگ های گوناگون ۹۹
– توانایی انجام دادن کار گروهی ۱۰۰
– دانش زبان های مختلف ۱۰۰
– مهارت استفاده از رایانه ۱۰۱
– اعمال مدیریت در بستر فرهنگ های مختلف ۱۰۱
– داشتن هوش فرهنگی ۱۰۲
۲-۷-۷- مدیریت تنوع قومی ۱۰۳
الف- مهارت های انسانی ۱۰۴
ب- مهارت های ادراکی یا مفهومی ۱۰۴
۲-۸-۱- پیش نیازهای مشارکت ۱۰۷
۲-۸-۲- مشارکت اجتماعی ۱۰۸
۲-۸-۳- اهمیت مشارکت در اسلام ۱۱۰
۲-۸-۴- مشارکت مدرسه و عرصه های آن ۱۱۱
۲-۹- نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ارتقاء مشارکت اجتماعی ۱۱۲
۲-۱۰- پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده ۱۱۵
۲-۱۰-۱- پژوهش های انجام شده در ایران ۱۱۵
۲-۱۰-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ۱۲۳

فهرست منابع ۱۳۲

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

قیمت فایل فقط ۴۷,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 142
قالب : doc ( ورد )
حجم : 420 KB
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی چکیده چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی – تحقق اهداف هر جامعه نیاز به استفاده از تمام منابع مادی و انسانی آن جامعه دارد. مدیریت صحیح منابع انسانی یکی از مهم ترین عوامل جهت رسیدن به مطلوب های جامعه می باشد. کشور ایران […]

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

*** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش رابطه خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

کلمات کلیدی:

خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی

مقدمه

یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی  خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری  است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو  (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی

ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون  و بلوم  ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف  چالش انگیزی که فراتر از منابع  در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی  و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز  مورالز  ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان  برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین  شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.

فهرست مطالب  

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

 

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه ۲
بیان مسئله. ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف پژوهش. ۸
فرضیه‌های پژوهش. ۸
متغیرهای پژوهش . ۸
تعریف مفاهیم پژوهش. ۹

فصل دوم ادبیات پژوهش

مقدمه  ۱۱
مفهوم اهمالکاری ۱۲
انواع اهمالکاری ۱۳
علل اهمالکاری ۱۵
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۱۹
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . ۲۴
پیشایندهای اهمالکاری. ۲۸
پیامدهای اهمالکاری. ۲۹
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری ۳۴
خودکارآمدی ۳۷
تعاریف خودکارآمدی. ۳۹
خودکارآمدی تحصیلی. ۴۰
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی ۴۲
ابعاد خودکارآمدی ۴۳
عوامل موثر بر خودکارآمدی ۴۴
راهبردهای بهبود خودکارآمدی ۴۴
پیشینه پژوهش. ۴۵

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

مقدمه  ۵۳
روش پژوهش . ۵۳
جامعه آماری پژوهش . ۵۳
نمونه و روش نمونه‌گیری . ۵۴
ابزار پژوهش . ۵۴
روش اجرای پژوهش   ۵۵
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی ۵۶
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش  . ۵۶

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل  داده‌ها

مقدمه  ۵۸
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش . ۵۸
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش. ۶۰
فرضیات آزمون آماری  ۶۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه  ۶۸
بررسی فرضیات پژوهش ۶۸
محدودیت‌های پژوهش .  ۷۳
پیشنهادهای پژوهش. ۷۴
پیشنهادهای کاربردی ۷۴

منابع و مآخذ

منابع فارسی  ۷۶
منابع لاتین  ۸۱

پیوست‏ها

پرسشنامه . ۸۹
برنامه آموزش خودکارآمدی. ۹۱
چکیده انگلیسی  ۱۰۹
صفحه عنوان انگلیسی . ۱۱۰

فهرست جداول

جدول ۱-۳. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی. ۵۶
جدول ۱-۴. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها. ۵۹
جدول ۲-۴. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر  های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.۶۱
جدول ۳-۴. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها. ۶۱
جدول ۴-۴.  نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون. ۶۲
جدول ۵-۴.  نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی  بر اهمال کاری تحصیلی  دانش آموزان ۶۲
جدول۶-۴. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان.۶۳
جدول۷-۴.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان۶۳
جدول۸-۴. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان۶۴
جدول ۹-۴ پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .۶۵

فهرست نمودارها  و شکل‌ها

نمودار ۱-۲. شرایط افزایش  دهنده احتمال بروز اهمال کاری  ۲۶
نمودار۲-۲.  مدل استیل از علل اهمال کاری  تحصیلی. ۲۷
نمودار ۳-۲. اهمال کاری  و باورهای شناختی ناکارآمد. ۳۶
نمودار۱-۴. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش.۶۰

قیمت فایل فقط ۱۳۵,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 154
قالب : doc ورد
حجم : 425 KB
رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان *** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش رابطه خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از […]

هدف از این پایان نامه بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

 

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

در این نوشتار، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از آغاز تا به امروز پرداخته می‌شود تا در مورد این نوع تفکر دانشی زمینه‌ای فراهم آید. سپس، مؤلفه‌های تفکر انتقادی و به ویژه مؤلفه گرایشی آن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از آن، تحقیقات پیشین مربوط به سؤالات پژوهش و  پشتوانه‌های فرضیه‌های پژوهش مطرح می‌شوند.

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی

اگرچه مطالعه و بررسی در باب تفکر انتقادی در طی ۲۵ سال آخر قرن بیستم شدت یافته است، ریشه این نوع تفکر را می‌توان تا حدود ۲۵۰۰ سال پیش و تا زمان سقراط ردیابی کرد. سقراط به تمرکز معلمان بر پرورش مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت (آورهویزر، ۱۹۹۷؛ پل، الدر  و بارتل ، ۱۹۹۷). سال‌های متمادی بعد از سقراط، تفکر انتقادی آنچنان که باید مطـرح نبود تا اینکه اندیشه انتقادی در دوره نوگرایی توجه روشنگران سده هجدهم از جمله کانت را به خود جلب کرد. این مفهوم در دوره فرانوگرایی توسط افرادی همچون جان دیویی، ماکس بلک، گوردون هولفیش، رابرت انیس، متیو لیپمن، جان مک پک و ریچارد پل وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲).
در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (۱۹۳۳) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم » با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد. به عقیده وی هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه تفکر باشد. وی تفکر تأملی را حالتی از شک و تردید، سردرگمی‌ و مخمصه فکری  می‌دانست که به دنبال آن تفکر اتفاق می‌افتد و فرد درصدد جست و جوی اطلاعاتی که آن شک را برطرف می‌کند، برمی‌آید. در نهایت، با یافتن اطلاعات سردرگمی ‌فرد پایان می‌یابد (۱۹۳۳، ص. ۱۲). دیویی تفکر تأملی را «مد نظر قرار دادن فعالانه، مصرانه و دقیق یک عقیده یا یک شکل فرضی از دانش با در نظر گرفتن زمینه‌هایی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری‌ می‌انجامد» تعریف می‌کرد (دیویی، ۱۹۳۳، ص. ۹). امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون،۱۹۹۱).

مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

در خلال قرن بیستم، متخصصان به حمایت از دیدگاه دیویی مبنی بر اینکه یادگیری نحوه تفکر باید هدف اصلی آموزش باشد، پرداختند و توانایی تفکر نقادانه را به عنوان هدف آموزش مورد تأکید قرار دادند. با معطوف شدن توجه‌ها به تفکر انتقادی متخصصان تعاریف مختلفی را از آن ارائه دادند. با این حال، تا سال ۱۹۹۰ تعریفی روشن از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰ انجمن فلسفی امریکا از این نوع تفکر تعریفی مورد توافق را مطرح کرد که تعاریف برجسته قبلی در شکل‌گیری آن تأثیر بسزایی داشتند (گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱). در ادامه، به مرور این تعاریف پرداخته می‌شود.

تفکر انتقادی

یکی از اولین تعاریف تفکر انتقادی تعریف گلیزر و همکار وی واتسون است. در اواخر دهه ۱۹۳۰، تحقیقات گلیزر در زمینه آموزش تفکر انتقادی تحت تأثیر کارهای دیویی قرار گرفت. گلیزر با الهام از دیویی تفکر انتقادی را به صورت زیر تعریف کرد:
«تفکر انتقادی [ترکیبی از] (۱) نگرش  در مورد گرایش به در نظر گرفتن فکورانه مسائل و موضوعاتی که وارد دامنه تجربیات فرد می‌شوند، (۲) دانش روش‌های بررسی منطقی و مستدل و (۳) مهارت‌های به کار بردن این دانش است. تفکر انتقادی تلاش مداومی‌ را برای بررسی هر عقیده یا هر شکل فرضی‌ از دانش با در نظر گرفتن شواهد و مدارکی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری می‌انجامد، ایجاب می‌کند» (گلیزر، ۱۹۴۱، ص. ۵).
روشن است که بخش دوم این تعریف بر مبنای تعریف دیویی از تفکر تأملی قرار دارد. همانطور که تعریف بالا نشان می‌دهد به عقیده گلیزر تفکر انتقادی ترکیبی از نگرش، دانش و مهارت است. بر همین مبنا، بعدها گلیزر و واتسون یکی از جامعترین تعاریف تفکر انتقادی را مطرح کردند که تفکر انتقادی را شامل این موارد می‌دانست: (۱) نگرش‌های [فرد نسبت به] تحقیق که شامل توانایی تشخیص وجود مسأله و پذیرش نیاز کلی به شواهد و مدارک در حمایت از آنچه که ادعا می‌شود درست است، می‌گردد (۲) دانش مربوط به نتیجه‌گیری‌ها، انتزاع‌ها و تعمیم‌های معتبر که در آنها درستی انواع متفاوت شواهد و مدارک به طور منطقی تعیین می‌شود و (۳) مهارت‌های مربوط به استفاده از این نگرش‌ها و دانش در موقعیت‌های واقعی (واتسون و گلیزر، b1980). تعریف واتسون و گلیزر به دلیل جامع بودن بیش از همه تعاریف هم دوره خود مورد استفاده قرار گرفت (فیشر ، ۲۰۰۱). گرساید  (۱۹۹۶) معتقد است جدیدترین تعریف‌های تفکر انتقادی نیز به ‌ندرت از این تعریف فراتر می‌روند.
یکی دیگر از اولین تعریف‌های تفکر انتقادی توسط درسل  و میهیو  (۱۹۵۴) ارائه شد. آنها تفکر انتقادی را مجموعه توانایی‌های مورد استفاده در حل مسأله تعریف کردند. این مجموعه از پنج توانایی به این شرح تشکیل می‌شد: (۱) توانایی تعریف یک مسأله، (۲) توانایی انتخاب اطلاعات مربوط به راه حل مسأله از طریق ارزیابی شواهد و منابع، (۳) توانایی تشخیص فرض‌های بیان شده و بیان نشده، (۴) توانایی تدوین و انتخاب فرضیه‌های مربوط و نویدبخش و (۵) توانایی بیرون کشیدن نتیجه‌گیری‌های معتبر و قضاوت در مورد اعتبار این نتیجه‌گیری‌ها (درسل و میهیو، ۱۹۵۴، ص. ۱۷۹).
در سـال ۱۹۶۲ انیس یکی از برجسته‌ترین متخصصـان تفکر انتقادی، مقاله معروفی را تحت عنوان «مفهوم تفکر انتقادی » ارائه کرد و در آن به جانبداری از آموزش تفکر انتقادی پرداخت. وی در این مقاله بیان کرد که باید یادگیرندگان در پرداختن به تفکری که تأملی و در جهت آن چیزی است که باید به آن اعتقاد داشت یا آن را انجام داد، کمک شوند. به عبارت دیگر، وی تفکر انتقادی را به صورت «تفکر تأملی عاقلانه‌ای که بر تصمیم‌گیری در مورد اینکـه به چه چیز اعتقاد داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم، متمرکز است» تعـریف کـرد (انیس، ۱۹۸۵، ص. ۴۵).
در سال ۱۹۷۸ بروکفیلد تفکر انتقادی را ترکیبی از چهار عامل تعریف کرد: (۱) شناسایی و به چالش کشیدن مفروضه‌هایی که به عنوان پایه و اسـاس ایده‌ها، ارزش‌ها و اعمـال عمل می‌کنند، (۲) در نظر داشتن اهمیت بافت، (۳) فرض کردن و کشف کردن حالت‌های احتمالی ممکن و (۴) شک‌گرایی خردمندانه .
بیر (۱۹۸۵، ص. ۲۱۴) تفکر انتقادی را به صورت «تجزیه و تحلیل دقیق، مصرانه و بی‌طرف هر دانش، ادعا یا عقیده‌ای به منظور قضاوت در مورد اعتبار و یا ارزش آن» تعریف می‌کند (ص. ۲۱۴). مه‌یرز  (۱۹۸۶) تفکر انتقادی را به عنوان توانایی پرسیدن سؤال‌های مقتضی و مناسب و تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها بدون ملزم بودن به ارائه پاسخ‌های احتمالی دیگر تعریف می‌کند. کرفیس (۱۹۸۸) تفکر انتقادی را کندوکاوی به منظور به دقت بررسی کردن یک موقعیت، سؤال، مشکل، یا پدیده در نظر می‌گیرد که به وسیله آن فرد می‌تواند به نتیجه منطقی قابل‌توجیهی برسد. بنا به عقیده کرفیس از ویژگی‌های این نوع تفکر آن است که در آن تمام مفروضه‌ها قابل به چالش کشیده شدن هستند، با دیدگاه‌های متفاوت بی‌باکانه مواجهه می‌شود و نسبت به نتیجه‌گیری خاصی سوگیری وجود ندارد.
علی رغم تلاش‌هایی که این متخصصان برجسته در تعریف تفکر انتقادی داشتند، هیچ یک از این تعاریف مورد توافق همگان قرار نگرفت. این امر در سال ۱۹۹۰ منجر به انجام پروژه تحقیقاتی دلفی توسط انجمن فلسفی امریکا به منظور ارائه تعریفی مورد توافق متخصصان تفکر انتقادی شد. گرچه بعد از آن، تعاریف دیگری از تفکر انتقادی مطرح شده است (هالپرن، ۱۹۹۹؛ پل، ۱۹۹۳؛ اسکریون ، ۱۹۹۷) ولی هیچکدام به اندازه تعریف مورد تأیید انجمن فلسفی امریکا به دلیل پشتوانه محکم این تعریف مبنای مطالعات محققان قرار نگرفته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل تمرکز این تعریف بر تقکر انتقادی در سطح دانشگاه پژوهش حاضر نیز این تعریف را مبنای کار خود قرار داده است. در ادامه، پروژه تحقیقاتی دلفی و دستاوردهایش مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی۴۴
۲-۱-۱- تفکر انتقادی ۴۵
۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:
             پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰۴۸
 ۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفه‌های تفکر انتقادی۵۰
۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی۵۰
۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی۵۲
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش۵۲
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۲- گرایش‌های تفکر انتقادی۵۴
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۳- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ۵۵
۲-۱-۱-۱-۱-۳- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر
                                          انتقادی ۵۶
۲-۱-۱-۲- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن
                           به زمینه‌ای خاص ۵۷
۲-۱-۲- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر۵۸
۲-۲- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی۶۰
۲-۲-۱- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی۶۱
۲-۲-۲- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات
           خانواده و دانشجو- استاد ۷۵
۲-۲-۳- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
           و گرایش‌های تفکر انتقادی۸۱
۲-۲-۳-۱- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده
                           و گرایش‌های تفکر انتقادی۸۲
۲-۲-۳-۲- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد
                           و گرایش‌های تفکر انتقادی۸۵
۲-۲-۴- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
                   و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه۸۸
۲-۲-۵- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه
           و گرایش‌های تفکر انتقادی۹۶
۲-۲-۶- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
           در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ۹۹
۲-۲-۷- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
           در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۱۰۱
۲-۲-۸- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه
           در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
           و گرایش‌های تفکر انتقادی۱۰۴
۲-۳- فرضیه‌های پژوهش۱۰۶
۲-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش۱۰۸
منابع

قیمت فایل فقط ۴۵,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 137
قالب : doc (Word ورد)
حجم : 180 KB
بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

هدف از این پایان نامه بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد دانلود پایان نامه رشته روانشناسی   بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی در این نوشتار، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از […]

دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی

دانلود ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

بصورت جامع و کامل

چکیده :

عزّت نفس

عزّت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناس و پژوهشگران قرار گرفته است. در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روانشناس این نظریه را که انسان نیازمند عزّت نفس است پذیرفته اند (بیابانگرد- اسماعیل، ۱۳۷۴).

تعاریف عزّت نفس

در فرهنگ لغت عمید (۱۳۷۱) عزّت نفس به معنای عزیز، گرامی و ارجمند شدن و همچنین نفس نیز به معنای جان، تن، شخص، انسان و حقیقت هر چیز آمده است.

در فرهنگ لغات وبستر (۱۹۶۸) از عزّت نفس به عنوان  الف- اعتماد و رضایت در خویشتن

ب- نظر مثبت فرد درباره ی خود یاد شده است.

عزّت نفس در اصطلاح عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی «خویشتن» خود است (کوپر اسمیت؛ ۱۹۶۷، به نقل از شاملو، ۱۳۷۶).

به عبارت دیگر عزّت نفس نوعی قضاوت مثبت به ارزشمندی وجودی می باشد. این صفت در انسان حالتی عمومی دارد و زود گذر نیست (شاملو- سعید، ۱۳۷۶).

بالبی عزّت نفس را قسمتی از شخصیت می داند و اهمیت کسب امنیت در دوران کودکی را نیز به عنوان اصلی کلی و پایه ای برای درونی کردن اعتبار خود متذکر می شود (شاملو- سعید، ۱۳۸۴).

ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

همچنین عزّت نفس را می توان چنین تعریف کرد: عزّت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم، همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (همان منبع)

اریکسون اعتقاد دارد که بهترین اعتماد در سن تولد تا یک سالگی است، زیرا اعتماد اساس و پایه در این سن تولد تا یک سالگی شکل می گیرد و اولین مرحله را اعتماد در برابر عدم اعتماد نامیده است. مراقبت کافی و محبت واقعی باعث می شود که کودک جهان را امن و قابل اعتماد بداند. مراقبت ناکافی و طرد کودک سبب ترس و دو دلی او نسبت به جهان می شود. به نظر اریکسون درک کودک از خویشتن و از فرهنگی که در آن تربیت شده است به اندازه سایقهای مورد تاکید فروید اهمیت دارد (همان منبع).

بک معتقد است که نیاز به عزّت نفس فقط از آنِ انسان است و وجود آن بدان دلیل است که انسان دارای استعداد نماد سازی و تفکر است و این نیاز از بدو تولّد تا هنگام مرگ در انسان وجود دارد (همان منبع).

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE):

معلمان، والدین، رهبران تجاری و دولت همگی بر این امر اتفاق نظر دارند که ما یاز به پرورش اشخاصی با عزّت نفس بالا داریم که با خصوصیات مدارا و احترام قائل بودن برای دیگران مشخص می گردند. افرادی که مسؤولیت اعمالشان را می پذیرند دارای انسجام هستند، به موفقیت های خود مباهات می کنند، خود انگیخته اند، تمایل به ریسک کردن دارند، انتقاد پذیر هستند، قادر به دوست داشتن و دوست داشته

شدن اند، جویای پاداش و برانگیزی ناشی از پیگیری اهداف ارزنده و دشوارند و آن ها کسانی هستند که بر وجود خود به عنوان یک زندگی بخش، فردی سازنده، مسؤول و قابل اعتماد اطمینان دارند (عبدالهی-اعظم، ۱۳۸۴).

فهرست مطالب

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق ۱۲

(۱عزّت نفس۱۲
تعاریف عزّت نفس۱۲

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE):13

طبقه بندی عزّت نفس:۱۳
اهمیت عزّت نفس۱۶
ب) شک و تردید درباره خود:۱۸
ج) تأیید خود:۱۹

ابعاد عزّت نفس:۱۹

بُعد اجتماعی:۲۰
بُعد جسمانی (تصور بدنی):۲۰
بُعد کلی:۲۱

دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس۲۲

دیدگاه کوپر اسمیت:۲۲
دیدگاه آلیس:۲۲
دیدگاه آدلر:۲۲
دیدگاه آلپورت:۲۳
دیدگاه بک:۲۳
دیدگاه فروم:۲۳
دیدگاه راجرز:۲۴
دیدگاه مازلو:۲۵
دیدگاه جرج کلی:۲۵
دیدگاه ویلیام جیمز:۲۵
دیدگاه ما سن:۲۶
دیدگاه گرین و پرکلر:۲۶
دیدگاه شاملو از عزّت نفس:۲۸

عزّت نفس از دیدگاه اسلام۲۹

شرایط عزّت نفس۳۲
عوامل موثّر بر عزّت نفس:۳۳
زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس۴۲
پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس :۴۴
تکامل عزّت نفس۴۵

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل:۴۷

الف- خودپنداره فردی:۴۷
ب- خودپنداره اجتماعی:۴۷
ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد:۴۷
معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس:۴۹
تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس:۵۰
تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری:۵۰
۱ـ برنامه درسی۷۴
۲ـ کتاب های درسی و مواد آموزشی۷۷
۳ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم۷۸
۵ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل۸۱
۶ـ سازمان و تسهیلات مدرسه۸۳
۸ـ آموزش از راه دور۸۶

روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی :۸۷

۳)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی:۹۰

مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی۹۱
ب : تحقیقات انجام شده۹۵
۱ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران:۹۵
۲ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران۱:۱۰۶

فهرست منابع:

قیمت فایل فقط ۳۹,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

ادبیات و مبانی نظری عزت نفس رشته روانشناسی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 105
قالب : Doc
حجم : 170 KB
ادبیات و مبانی نظری عزت نفس رشته روانشناسی

دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی دانلود ادبیات و مبانی نظری عزت نفس بصورت جامع و کامل چکیده : عزّت نفس عزّت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناس و پژوهشگران قرار گرفته است. در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روانشناس این نظریه را که انسان نیازمند […]

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد.
 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که  از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.

واژگان کلیدی:

داور
رأی داوری
بطلان
دعوای ابطال

بیان مسئله

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۱، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد ۴۰۴ الی ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌ها ۳
د) اهداف تحقیق ۳
هـ) پیشنه تحقیق ۳
و) روش تحقیق ۴
ز)سازماندهی تحقیق ۴

فصل اول: کلیات ۵

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری۶
گفتار اول: مفهوم داوری۶
بند اول: مفهوم لغوی داوری۶
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری۶
بند سوم: مفهوم فقهی داوری۸
گفتار دوم: تاریخچه داوری۸
بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام۱۰
بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر۱۱
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری ۱۲
بند اول: محاسن و معایب داوری۱۲
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری۱۳
بند سوم: علل رجوع به داوری۱۴
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور۱۶
گفتار اول: اقسام داوری۱۶
بند اول: داوری اختیاری۱۶
بند دوم: داوری اجباری۱۷
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور۱۸
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا۱۸
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث۱۹
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ۲۰
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری۲۱
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن۲۱
بند اول: تعریف رأی داوری۲۱
بند دوم: محتوای رأی داوری۲۲
بند سوم: اوصاف رأی داوری۲۳
الف) اوصاف درونی رأی داور۲۳
۱- توصیف رأی داور۲۳
۲- قصد انشاء در صدور رأی۲۵
۳- موجه و مدلل بودن رأی داور۲۷
ب) اوصاف بیرونی رأی داور۲۹
۱- داخلی خارجی بودن رأی۲۹
۲- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور۳۰
۳- سند عادی یا رسمی بودن رأی۳۱
گفتار دوم: آثار رأی داوری۳۳
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث۳۳
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری۳۵
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه۳۶
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)۳۷
بند پنجم: فراغ داور۳۸

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن۴۰

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری۴۱
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری۴۱
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل۴۱
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال۴۳
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور۴۵
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال۴۹
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری۵۲
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد.۵۲
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن۵۲
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره ۵۴
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی۵۵
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری.۵۷
بند اول: شرایط موضوع داوری۵۸
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری۵۹
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری۶۲
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ۶۶
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک۶۶
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا۶۷
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی.۶۹
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند۶۹
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران۶۹
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال۷۳
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال۷۸
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال۸۲
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال۸۴
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست۸۵
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری ۹۲
بند اول: اثر رأی باطل شده۹۲
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری۹۵
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر۱۰۰
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری۱۰۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۵
منابع و مأخذ۱۰۷

 قیمت فایل فقط ۱۳۷,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 186
قالب : Doc
جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن چکیده: نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با […]

هدف از این پایان نامه بررسی بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن می باشد

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه:
داوری
ابطال
حقوق ایران
رویه قضایی

مقدمه

طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات ۱۲۸۹ هـ.ش(۱۳۲۹ هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.در سال ۱۳۰۶ قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش ‌بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علی‌رغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب ۱۳۰۷ موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون ۱۳۰۸ موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون ۱۳۱۳ آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه۱
الف) بیان مسئله۱
ب) سوالات تحقیق۴
ج) فرضیات تحقیق۴
د) سوابق تحقیق۶
هـ) اهداف۶
و) روش تحقیق۶
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۶

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری۹
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی۱۳
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی۱۵
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری۱۵
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری۱۵
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری۱۶
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه۱۸
گفتار دوم-  تنوع آیین دادرسی داوری۲۱
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی۲۱
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی۲۵
الف) مسائل این نوع داوری۲۵
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری۲۶
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری۲۹
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری۳۲
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری۳۲
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری۳۶
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری۳۷
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور۳۷
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت۳۷
بند دوم – ملاک حدود اختیار داور۳۹
بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری۴۰
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها۴۲
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها۴۲
ب) در آراء داوری بین‌المللی۴۴
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران۴۸
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی۴۸
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره۵۲
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری۵۳
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق۵۴
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن۵۴
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره۵۷
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی۵۸
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری۶۱
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه۶۱
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی۶۵
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی۶۶
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک۶۶
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا۶۷
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر۶۹
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است۷۰
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی۷۰
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی۷۱
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟۷۲
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟۷۳
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟۷۶
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود۷۷
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده۷۷
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری۷۷
الف – در مورد اناطه۷۷
ب – استماع اظهارات طرفین۷۹
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور۸۰
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری۸۰
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری۸۱
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی۸۳
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد۸۳
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی۸۴
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری۸۴
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری۸۵
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه۸۵
الف) حالت مسبوق به رسیدگی۸۶
۱. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری۸۶
۲. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی۸۷
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی۸۷
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری۸۷
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد۸۸
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی۸۸

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه۹۳
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور۹۷
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور۱۰۰
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور۱۰۱
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور۱۰۶
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن۱۰۷
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق۱۰۸
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا۱۰۸
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی۱۰۹
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی۱۰۹
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی۱۱۰
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره۱۱۳
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه۱۱۴
مبحث نهم – زوال داوری۱۱۴
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری۱۱۴
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا۱۱۵
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری۱۱۷
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان۱۱۷
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور۱۱۸
گفتار ششم – انقضای مدت داوری۱۱۹

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور۱۲۱
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها۱۲۲
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس۱۲۵
بند نخست- تصحیح رأی۱۲۷
بند دوم- تفسیر رأی۱۲۹
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور۱۳۱
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور۱۳۲
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن۱۳۲
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد۱۳۳
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است۱۳۴
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد۱۳۴
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد۱۳۴
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند۱۳۵
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد۱۳۵
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن۱۳۶
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور۱۳۶
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی۱۳۷
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور۱۴۰
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی۱۴۳
نتیجه‌گیری۱۶۰
پیشنهاد۱۶۰
فهرست منابع و مآخذ۱۶۶

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

قیمت فایل فقط ۹۵,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 182
قالب : Doc
حجم : 541 KB
بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

هدف از این پایان نامه بررسی بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن می باشد   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق   بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن چکیده داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه […]