جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 142
پسوند فایل: doc ( ورد )
حجم فایل 420 KB
تاریخ انتشار ۰۴ تیر ۱۳۹۷
دسته بندی
رای خود را ثبت کنید

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

چکیده

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی – تحقق اهداف هر جامعه نیاز به استفاده از تمام منابع مادی و انسانی آن جامعه دارد.

مدیریت صحیح منابع انسانی یکی از مهم ترین عوامل جهت رسیدن به مطلوب های جامعه می باشد.

کشور ایران از گذشته های دور، سرزمین اقوام و مذاهب گوناگون بوده است.

مردمانی با فرهنگ غنی که سال ها در کنار هم مسالمت آمیز زندگی کرده اند و جامعه ای با تنوع فرهنگی زیبا آفریده اند.

از جمله سازمان های مهم جامعه که با تنوع و گوناگونی فرهنگ ها مواجه است، آموزش و پرورش است.

امروزه بنا به دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، بافت دانش آموزی مدارس از تنوع قومی و مذهبی بسیاری برخوردار است.

مدیران و معاونان مدارس نقش بسیار مهم و اساسی در رهبری این جامعه کوچک به منظور هویت بخشی و نمود فرهنگ نسل آینده ساز اقوام و مذاهب دارند.

آداب و رسوم، لهجه و لباس هر قوم، حاصل تجارب شادی ها و غم های انسان هایی است که

سرنوشت مشترکی را تجربه کرده اند و امید دارند که فرهنگ خود را به دیگران معرفی کنند و بر غنای آن بیفزایند.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

دانش آموزان گاه هویت قومی و فرهنگی خویش را پنهان می کنند و ناخواسته به تسلط یک فرهنگ بر جامعه رنگارنگ ایران دامن می زنند.

آنان باید بیاموزند هویت قومی و فرهنگی آنها افتخاریست که از نسل های گذشته به ارث برده اند و باید افتخار آمیز به معرفی آن بپردازند.

مدرسه محیط بسیار مناسبی جهت متجلی شدن عنصرهای فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون است که

اگر با مدیریت مناسب همراه باشد باعث فراهم شدن بستری پر نشاط و پویا و فعال برای فعالیت های آموزشی و

در کنار آن مشارکت هر چه بیشتر دانش آموزان در امور فرهنگی، ورزشی، هنری و …می گردد.

مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، از نیازهای اساسی مدیریت سیستم آموزش و پرورش است

که اگر در کنار مهارت های مدیریت آموزشی قرار گیرد، رشد و بالندگی آموزشی و پرورشی دانش آموزان را در پی دارد.

در این نوشتار به مباحثی از جمله؛ تنوع فرهنگی و نظریه های مربوط به آن، تنوع قومی، تنوع مذهبی،

تنوع زبانی، مدیریت، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه

تنوع فرهنگی چهره غالب جوامع انسانی و کشورهای جهان است.

چنانکه جمعیت کشورهای کاملاً همگن که از یک گروه قومی و فرهنگی تشکیل شده باشند،

حدود ۴ درصد جمعیت جهان برآورد شده است. بدین سان تنوع و تکثر و ناهمگونی قومی

قاعده عام و جهان شمولی در سطح دولت های ملی است (گودرزی،۱۳۸۵).

برخی صاحب نظران علل تنوع فرهنگی را غلبه نظامی و پیروزی در عرصه جهان گشایی،

همچنین پدیده استعمار و مهاجرت و جنبش های مردمی، قلمداد می کنند.

برخی دیگر، عوامل مهم پیدایش ناهمگونی قومی در دنیای مدرن را در دین، نژاد و ملیت دانسته اند.

با این حال مجموعه این عوامل را می توان ذیل عناوین کلی زیر قرار قرار داد.

مهاجرت

بخش عمده چهره ناهمگون جوامع به مهاجرت های اختیاری و اجباری مربوط می شود

که در ادوار مختلف تاریخ، به ویژه در چند سده اخیر انجام گرفته است.

از دیگر عوامل مهاجرت های گسترده در ادوار گذشته، حاکمیت یافتن طوایف و اقوام بوده است.

در چنین مواقعی حکومت های قومی برای حفظ اقتدار و سلطه خود به کوچاندن هم تبارهایشان مبادرت میکرده اند.

گاه نیز اقوام هم تبار با مشاهده آسایش و امنیت و رفاه هم تباران خود دست به کوچ می زده اند.

مهاجرت طوایف مختلف ترک و مغول به ایران، در دوران حکومت سلجوقیان،

غزنویان، مغول ها و تیموریان، از جمله این نوع مهاجرت ها بوده است.

در پاره ای جوامع نیز کوچاندن گروه های قومی به خاطر پاسداری از بلاد مرزی بوده است،

همانند کوچ طوایفی از کردها به خراسان در عهد نادرشاه افشار.

گاه نیز پادشاهان به کوچ اجباری طوایف و اقوام به علل مختلف دست زده اند که در زمره مهاجرت های اجباری قرار می گیرند.

غلبه نظامی یا کشورگشایی

از دیگر علل چهره ناهمگون جوامع امروزی، جهانگشایی های امپراتوران باستان یا کشورهای استعمارگر چند سده اخیر بوده است.

به طور مثال، غلبه نظامی کشور روسیه در جنگ های معروف به ایران و روس در عهد قاجار که باعث جدا شدن

بخش های وسیعی از حوزه اقوام ایرانی در شمال غرب و شمال شرق کشور گردید،

از جمله عوامل ناهمگونی قومی به شمار می روند (مرودشتی و حسینی بهشتی، ۱۳۸۰).

تغییر قلمرو سیاسی

گاه قبض و بسط حکومت ها بر اثر عوامل مختلفی چون؛ هجوم بیگانگان، حمایت خارجی از

شورشها یا فروپاشی داخلی، عوامل طبیعی چون سیل، زلزله و خشکسالی و… انجام گرفته است.

در هر یک از اشکال فوق و دیگر عواملی که باعث تغییر قلمرو سیاسی کشورها گردیده، بر تنوع آن ها افزوده شده است (فیزی، ۱۳۸۴).

مرزهای قومی

مرزبندی بسیاری از کشورها طبیعی نیست. مرزهای طبیعی مرزهایی است که

گروه های نژادی- فرهنگی را بر اساس تفاوت های موجود تقسیم می کند.

با این حال در کشورهای امروزی، به ویژه کشورهای اشغال شده، اغلب مرزها غیر طبیعی است.

بدین شکل که یک گروه قومی بین دو یا چند کشور تقسیم شده و این باعث تقویت ناهمگونی قومی در کشورها شده است،

به گونه ای که در اغلب موارد باعث مرزگریزی و جدایی خواهی قومی در اشکال مختلف داخلی و منطقه ای می شود (گودرزی،۱۳۸۵).

جهانی شدن

یکی از مباحث اساسی بشری در دو دهه اخیر، مساله جهانی شدن[۱] و تأثیر آن بر تنوع فرهنگی جوامع است.

این پدیده نه تنها بر جنبه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی زندگی ، بلکه بر جنبه فرهنگی مردم نیز تأثیر عمیق گذاشته است

و باعث تنوع و چند فرهنگی شده است. با پیشرفت فناوری و تجلی آن در امکانات مخابراتی نظیر تلفن، ماهواره، اینترنت،

شبکه‌های رسانه‌ای جهانی و سهولت سفر و جابه‌جایی با تجهیزات مدرن، ارتباط مردم کشورهای دنیا با یکدیگر روز به روز بیشتر شده است.

ارتباطی که به واسطه پیشرفت فناوری حاصل شده، فضایی را فراهم ساخت که هرگاه در گوشه‌ای از جهان

برای کسی اتفاقی بیفتد، پیامدهای مستقیمی در نقطه دیگری از جهان به بار می‌آورد(پاکوئین[۲]، ۲۰۰۰).

اختلاط چند عامل در کنار یکدیگر

رخدادها و پدیده های اجتماعی اغلب چند سطحی و چند بعدی هستند.

بنابراین پدیده تنوع فرهنگی نیز در بسیاری موارد از اختلاط چند عامل، از جمله عوامل بالا، نشأت گرفته است(گودرزی،۱۳۸۵).

[۱]- Globalization

[۲]- Paquin

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۲-۱- تعریف فرهنگ ۵
۲-۲-۱- فرهنگ پذیری ۸
۲-۲-۲- وجوه تفاوت فرهنگ ها ۱۱
فردگرایی – جمع گرایی ۱۱
ارتباط پیچیده- بافت و ساده- بافت ۱۳
پرهیز از ابهام ۱۴
فاصله قدرت ۱۵
مردانگی – زنانگی ۱۶
۲-۲-۳- انواع گروه با توجه به تنوع فرهنگی ۱۷
جدول(۲-۱) فرمول بهره وری در گروه های کاری(زاهدی،۱۳۷۹،ص۱۰۷). ۱۸
۲-۲-۴- عوامل پیدایش تنوع فرهنگی ۱۸
مهاجرت ۱۹
غلبه نظامی یا کشورگشایی ۱۹
تغییر قلمرو سیاسی ۲۰
مرزهای قومی ۲۰
جهانی شدن ۲۰
اختلاط چند عامل در کنار یکدیگر ۲۱
۲-۲-۵- مزایای تنوع فرهنگی ۲۱
۲-۲-۶- محدودیت های تنوع فرهنگی ۲۳

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

جدول(۲-۲) مزایا و محدودیت های تنوع در گروه ها (زاهدی،۱۳۷۹، ص ۱۰۸). ۲۴
۲-۲-۷- رویکردها و نظریه های تنوع فرهنگی ۲۶
رویکرد نفی تبعیض و عمل به انصاف ۲۷
رویکرد پذیرش و مطلوب دانستن تنوع ۲۸
رویکرد فراگیری از تنوع ۲۸
نظریه های مربوط به سیاست شناسایی ۲۹
پست مدرنیسم و سیاست تفاوت ۳۴
۲-۲-۸- دیدگاه اسلام در مورد تنوع فرهنگی ۳۷۲-۲-۹- برخورد دولت با چند فرهنگی ۴۲
۲-۳- اقلیت ۴۴
۲-۳-۱- انواع اقلیت ۴۵
۲-۴- قوم ۴۶
۲-۴-۱- تنوع قومی – نژادی ۴۸
۲-۴-۲- قوم مداری ۴۹
۲-۴-۳- تنوع آداب و رسوم اقوام ۵۲
۲-۵- زبان و تنوع زبانی ۵۳
۲-۵-۱- نماد، پیام و معنی ۵۶
۲-۵-۲- عوامل مؤثر بر تنوع زبانی ۵۹
۲-۶- تنوع دینی – مذهبی ۶۴
۲-۷- مدیریت و کارکردهای آن ۶۷
۲-۷-۱- نقش های مدیریت ۷۰

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنوع فرهنگی

۲-۷-۱-۱- نقش های میان شخصی مدیران ۷۱
۲-۷-۱-۲- نقش های اطلاعاتی مدیران ۷۲
۲-۷-۱-۳- نقش های تصمیمی مدیران ۷۳
۲-۷-۲- سیر تطور مدیریت فراملیتی و جهانی ۷۴
۲-۷-۳- فرآیند مدیریت تنوع فرهنگی ۷۶
شکل (۲-۱) فرایند مدیریت تنوع فرهنگی(حاجی ده آبادی،۱۳۸۳، ص ۸۱). ۸۰
۲-۷-۳-۱- شناخت وضعیت موجود ۸۰
۲-۷-۳-۲- شناخت وضعیت مطلوب ۸۲
۲-۷-۳-۳- شناسایی راهکارها ۸۳
۲-۷-۴- استراتژی ها مدیریت تفاوت های فرهنگی ۸۳
۲-۷-۵- الگوهای عمده سیاست گذاری قومی و فرهنگی ۸۸
۲-۷-۵-۱- مدل همانند سازی ۸۸
شکل (۲-۲) ابعاد نظریه همانند سازی.(صالحی امیری،۱۳۸۵ب،ص۵۹). ۹۱
۲-۷-۵-۲- مدل تکثر گرایی ۹۱
شکل(۲-۳) ابعاد نظریه همانند سازی. (صالحی امیری،۱۳۸۵ب،ص۶۹). ۹۵
۲-۷-۵-۳- مدل وحدت در کثرت ۹۵

۲-۷-۶- مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی ۹۷

– نگرش سیستمی داشتن ۹۷
– برقراری تعادل بین جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن ۹۸
– مهارت اعمال مدیریت تغییر در دوره گذار ۹۸
– توانایی کار همزمان در فرهنگ های گوناگون ۹۹
– توانایی انجام دادن کار گروهی ۱۰۰
– دانش زبان های مختلف ۱۰۰
– مهارت استفاده از رایانه ۱۰۱
– اعمال مدیریت در بستر فرهنگ های مختلف ۱۰۱
– داشتن هوش فرهنگی ۱۰۲
۲-۷-۷- مدیریت تنوع قومی ۱۰۳
الف- مهارت های انسانی ۱۰۴
ب- مهارت های ادراکی یا مفهومی ۱۰۴
۲-۸-۱- پیش نیازهای مشارکت ۱۰۷
۲-۸-۲- مشارکت اجتماعی ۱۰۸
۲-۸-۳- اهمیت مشارکت در اسلام ۱۱۰
۲-۸-۴- مشارکت مدرسه و عرصه های آن ۱۱۱
۲-۹- نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ارتقاء مشارکت اجتماعی ۱۱۲
۲-۱۰- پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده ۱۱۵
۲-۱۰-۱- پژوهش های انجام شده در ایران ۱۱۵
۲-۱۰-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ۱۲۳

فهرست منابع ۱۳۲

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

قیمت فایل فقط ۴۷,۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...