جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 158
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 206 KB
تاریخ انتشار ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دسته بندی
شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با دیتا ماینینگ
2 امتیاز 5 ستاره
برچسب ها

شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با دیتا ماینینگ با عنوان ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی می باشد.در این تحقیق بدنبال این بودم تا با استفاده از تکنیک های داده کاوی به ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری، بر حسب علایق و سلیقه او بپردازم.همچنین به دنبال این بودم که با مدل جدیدی که ارائه می دهم تعداد این تبلیغات مناسب برای مشتری را افزایش دهم. نتیجه این کار با روشی که در فصل سوم ارائه شد و پیاده سازی آن در فصل چهارم ذکر شد، نشان دهنده این بود که در کل به اهداف خود از این کار دست پیدا کرده ام.

شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با دیتا ماینینگ

با استفاده از خوشه بندی مشتریان و کشف قوانینی که در هر خوشه وجود داشت به ارائه تبلیغ مناسب به کاربر پرداختم که این نتایج را به همراه داشت :

۱- بر طبق خوشه بندی K-Means 6/33 درصد از مشتریان در خوشه اول و ۵/۴۸ درصد از مشتریان در خوشه دوم و ۱/۱۷ درصد از مشتریان در خوشه سوم قرار داده شدند.
۲- ۳۵ درصد از کل تبلیغات ارائه شده به مشتریان مورد قبول واقع و خریداری شدند.
۳- ۴۰ درصد از تبلیغات ارائه شده به مشتریان خوشه ۳ ( برتر ) مورد قبول و خریداری آنها قرار گرفت.
۴- ۲۹ درصد از تبلیغات ارائه شده به مشتریان خوشه ۲ ( میانه ) مورد قبول و خریداری آنها قرار گرفت.
۵ – ۳۶ درصد از تبلیغات ارائه شده به مشتریان خوشه ۱ ( ضعیف ) مورد قبول و خریداری آنها قرار گرفت.

همچنین برای افزایش تعداد تبلیغات مناسب به کاربر از قوانین خوشه دوم هر مشتری که درجه تعلق حداقل ۲۵ درصد نسبت به آن خوشه داشت را استفاده کردم که این نتایج را به همراه داشت :
۱- ۳/۵ درصد از کل تبلیغات ارائه شده به مشتریان مربوط به تبلیغاتی است که برای آن ها از قوانین خوشه دوم مشتری استفاده شد.
۲- ۶۱ درصد از تبلیغاتی که مربوط به قوانین خوشه دوم مشتری می باشد مورد قبول واقع و خریداری شدند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده برای ارائه هر چه بیشتر تبلیغات مناسب به مشتری که بر حسب علایق و سلیقه او باشد مفید بوده است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱: مقدمه ۲
۱-۲: بیان مسئله ۳
۱-۳: هدف تحقیق ۴
۱-۴: اهمیت تحقیق ۶
۱-۵: ساختار تحقیق ۷

فصل دوم: پیشینه و مفاهیم تحقیق

۲-۱: مبانی نظری ۱۰
۲-۱-۱: مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰
۲-۱-۱-۱: تعریف مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰
۲-۱-۱-۲: تبلیغات اینترنتی ۱۳
۲-۱-۲: داده کاوی ۱۵
۲-۱-۲-۱: تعریف داده کاوی ۱۵
۲-۱-۲-۲: خوشه بندی ۱۸
۲-۱-۲-۳: قوانین وابستگی ۲۵
۲-۱-۳: شیوه تاخر، تناوب و مالی ۳۱
۲-۲: پیشینه تحقیقاتی ۳۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱: مقدمه ۴۰
۳-۲: اطلاعات مجموعه داده ها و آماده سازی داده ۴۲
۳-۳: تعیین ارزش مشتری ۴۴
۳-۴: استفاده از تکنیک های داده کاوی ۴۸
۳-۵: رهیافتی برای شخصی سازی تبلیغات ۵۶
۳-۶: روش ارزیابی ۵۹

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق

۴-۱ : پایگاه داده هدف ۶۲
۴-۲ : آماده سازی مجموعه داده ۶۳
۴-۳ : استخراج اطلاعات جهت تعیین معیارهای RFM 78
۴-۴ : داده کاوی ۸۲
۴-۵ : ارائه تبلیغات مناسب به مشتری ۱۱۷
۴-۶ : ارزیابی مدل ۱۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و کار آینده

۵-۱ : نتیجه گیری ۱۲۶
۵-۲ : پیشنهادها و کار آینده ۱۲۸
منابع ۱۳۱

فهرست شکل ها:

شکل ۳-۱ : فرایند شخصی سازی تبلیغات توسط داده کاوی ۴۱

شکل ۳-۲ : قالب کاری سیستم ارائه تبلیغ در سایت ۵۸
شکل ۴-۱ : قالب داده های مربوط به خوشه شماره یک در WEKA 107
شکل ۴-۲ : قالب داده های مربوط به خوشه شماره دو در WEKA 110
شکل ۴-۳ : قالب داده های مربوط به خوشه شماره سه در WEKA 114

فهرست جدول ها:

جدول ۲-۱ : مثال تراکنش های خرید ۲۶
جدول ۲-۲ : مثال معیاردهی RFM 33
جدول ۳-۱ : مشخصات کالاهای موجود ۴۳
جدول ۳-۲ : ارزش گذاری معیار Recency 46
جدول ۳-۳ : ارزش گذاری معیار Monetary 47
جدول ۳-۴ : مثال نحوه تخصیص RFM 48
جدول ۴-۱ : رکوردهای خرید مشتریان ۶۳
جدول ۴-۲ : تخصیص مقادیر RFM 79
جدول ۴-۳ : شماره خوشه مشتریان در K-means 83
جدول ۴-۴ : رکوردهای خرید مشتریان پس از ویرایش ۹۲
جدول ۴-۵ : نتایج پیشنهادها و عرضه تبلیغات کالاها به مشتریان ۱۲۰

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...