زندگانى فاطمه زهرا(س) -سید جعفر شهیدى

توضیحــات تاریخ ارسال : (فروردین ۱۹, ۱۳۹۱)

گزارشى در باب موضوع کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

«نحن نقص علیک نباهم بالحق‏» (۱)

موضوع این کتاب گزارشى از زندگانى دختر پیغمبر است.بزرگترین بانوى اسلام فاطمه یا
فاطمه زهرا.ولى خواننده خواهد دید،آنچه در این مجموعه فراهم آمده تنها سرگذشت
زندگى شخصى نیست،رویدادهائى است آموزنده و عبرت آمیز-هر چند گزارش زندگى
شخصیت‏هاى بزرگ و برجسته تاریخ خود درسى آموزنده است.آنچه در این صفحات
مى‏خوانید تحلیلى از چند حادثه شگفت است که قرنها پیش از زمان ما رخ داده است،اما اگر
قهرمانان این حادثه‏ها را از حادثه‏ها جدا کنیم،خواهیم دید آن حادثه‏ها در طول تاریخ حتى
در زمان ما نیز،در گوشه‏اى از جهان رخ داده است و میدهد.اگر زمان و مکان رویدادهایى که
درباره آن سخن میگوئیم،با ما فاصله بسیار دارد،آثارى که از آنها بجاى مانده نه تنها دیرینگى
نگرفته،بلکه تازگى خود را همچنان نگاه داشته است.و شما پس از خواندن این کتاب خواهید
دید آنچه مى‏گویم گزاف یا اغراق نیست.

آن حادثه‏ها چیست؟

دو جنبش متضاد که پس از مرگ پیغمبر اسلام در مدینه-مرکز استقرار و نشر دین
اسلام-پدید گردید:

۱-جنبشى که مى‏کوشید روش پیغمبر اسلام (ص) را در اداره حوزه اسلامى دنبال کند،و به
تعبیر دیگر مى‏خواست نگاهبان سنت رسول خدا باشد.

۲-حرکت دیگرى که به گمان و یا باجتهاد خویش،به تناسب پیشرفت زمان،تجدید نظر در
نظام سیاسى و احیانا بعضى نظام حقوقى دین را ضرورى مى‏دانست،و معتقد بود سنت
گرایان واقعیت را چنانکه باید درک نمى‏کنند،و این دگرگونى متناسب با خواسته‏هاى عصر،و
به سود مسلمانان و موجب تقویت قدرت مرکزى و حفظ وحدت اسلام است.و اگر بخواهیم
همین معنى را در قالب عبارتى روشن‏تر بریزیم باید گفت:

حرکتى بود که مى‏خواست مسیر حکومت در راههاى ترسیم شده عصر پیغمبر باشد و
حرکتى که استقرار نظام سیاسى تازه را-هر چند با سنت رائج مطابقت ننماید-ضرورى
مى‏دانست.امروز هم که نزدیک چهارده قرن از آن حادثه مى‏گذرد،هر دو جنبش طرفدارانى
از مسلمان و جز مسلمان،شرقى یا غربى دارد.

فاطمه (ع) و شوهرش و خاندان پیغمبر و تنى چند از یاران آنان،پیشروان حرکت نخستین
بودند و گروهى (بیشتر مهاجران و کمتر انصار) رهبران حرکت دیگر.

چنانکه در ضمن این گزارش خواهیم دید،رویدادهاى پى در پى دختر پیغمبر اسلام را ناچار
ساخت که خود پیشرو سنت گرایان گردد.او با سخنرانى،اندرز،اعتراض،ناخشنودى نمودن و
سرزنش،سنت‏شکنان و یا تجدد طلبان را از عاقبت نامطلوب روشى که پیش گرفتند آگاه
ساخت.بر خلاف آنچه بعض نویسندگان نوشته‏اند،و ظاهر بعض روایات هم شاید آنرا تایید
کند،آنچه در آن روزها گفتند و کردند جنبه شخصى ندارد.نه آنروز و نه این زمان تنها سخن بر
سر آن نبوده و نیست که:شخصیتى که سال سى و پنجم هجرى زمامدار مسلمانان شد باید
سال یازدهم بخلافت رسیده باشد.یا فلان مزرعه را چرا گرفتند؟و چه مبلغ درآمد داشته؟یا
اگر درآمد آنرا از صاحب آن باز داشته‏اند،غرامت آن چیست؟.یا او از چه راه مى‏تواند نان
خورش فرزندان خود را آماده کند؟دقت در اسناد دست اول،و سخنان على و فاطمه و
فرزندانش (ع) و مطالعه روشى که در زندگانى پیش گرفتند،روشن مى‏سازد که این خاندان
بدانچه نمى‏اندیشیده‏اند مهترى یا مالدارى بوده است.

گفتگو و کشمکش از این جا پدید شد،که اگر امروز نظامى عادلانه و اصلى تثبیت‏شده و به
سود دسته‏اى خاص تغییر یافت،چه کسى تضمین مى‏کند که فردا و پس فردا اصل‏هاى
دیگرى دگرگون نشود؟و بدنبال آن مشکلى از پس مشکلى پدید نگردد؟تا آنجا که نظام اصلى
یکباره درهم بریزد و مقررات آن اصالت‏خویش را از دست‏بدهد.

هنوز بیش از ربع قرن بر فریاد اعتراض نمى‏رفت که نسل آن روز این حقیقت را دریافت و
عاقبت نامیمون سنت‏شکنى را بچشم خود دید،اما دیگر کار از کار گذشته بود.و بیش از نیم
قرن نگذشت که بیک باره هم نظام سیاسى و هم قوانین مدنى و حقوقى که با چنان تلاش و
کوشش و مجاهدت و قربانى دادن فراوان پى ریزى شده بود بهم خورد.روش حکومت الهى به
سیرت دوره جاهلى باز گردید.و زمامدارى خاص خاندانى گردید که پیش از اسلام نیز بر
عرب مهترى مالى و احیانا سرورى سیاسى داشتند. کتاب حاضر وظیفه ندارد این دو حرکت
را تحلیل کند،و درباره رفتار سران دو نهضت‏بداورى برخیزد،یا درباره آن دسته از مسلمانان
که در چنان دوره پرآشوب مى‏زیستند قضاوت نماید.اکنون قرن‏هاست از آن حادثه میگذرد.
صدها کتاب و ده‏ها مقاله و هزارها سخنرانى بر سر حق بودن یکى از دو جریان و باطل بودن
دیگرى نوشته و القا شده است،اما چون یکى از دو دسته نمى‏خواهد تسلیم منطق دیگرى
شود،بحث و جدال همچنان تازگى خود را نگاه داشته است.اگر چنین بحث‏ها به نتیجه
میرسید،و یا اگر نتیجه آن از روى انصاف پذیرفته مى‏شد،باید در همان روزهاى نخست پایان
یابد.

چرا آن درگیرى و درگیرى‏هاى همانند آن نباید به نهایت‏برسد؟خود بحثى است.

متاسفانه من نه آن تسامح و یا روشن‏بینى عرفانى را دارم که بگویم:چنین تضادها سطحى و
صورى است و سنت جارى الهى بخاطر بقاى جهان آنرا خواسته است:

چونکه مقتضى بد دوام آن روش
مى‏دهدشان از دلایل پرورش
تا نگردد ملزم از اشکال خصم
تا بود محجوب از اقبال خصم
تا که این هفتاد و دو ملت مدام
در جهان ماند الى یوم القیام (۲)

و سرانجام کنگره‏ها از منجنیق بیرون خواهد رفت و حرکتها بیک نقطه خواهد رسید،و
سنت گرا و سنت‏شکن هر دو در کنار هم و در جوار آمرزش حق تعالى خواهند زیست،نه
چنین صلاحیتى را در خود مى‏بینم و نه وظیفه‏اى که بر گردن گرفته‏ام این رخصت را بمن
خواهد داد.کسانى که پژوهش تاریخ را عهده‏دار مى‏شوند،جز مطالعه اسناد و تتبع در
گزارش‏هاى گوناگون و مقابله و جرح و تعدیل روایت‏ها چاره‏اى ندارند.گزارشگر ناچار باید
آنچه را رخ داده بنویسد،و تا آنجا که مى‏تواند باستناد و قرائن در باره رویدادها داورى کند،و
نقطه‏هاى انحراف را-اگر موجود باشد-بنمایاند.در اینصورت است که حقیقت آشکار خواهد
شد.اما آن سندها را چگونه بپذیریم؟و چسان طبقه‏بندى کنیم و با چه میزانى بسنجیم؟،
خود کاریست دشوار.

از روزیکه این حادثه رخ داده است،تا آنگاه که محدثان و مؤرخان آنرا در کتابهاى خود ثبت و
ضبط کرده‏اند و از گزند فراموشى،تصرف در عبارت،و دیگر عوارض مصون مانده،دویست‏سال
یا اندکى کمتر گذشته است.در آن دو قرن سیاست‏هاى نیرومندى-که هر یک دسته‏ها و
گروههاى چندى را زیر پوشش و یا بدنبال خود داشته-برابر هم ایستاده و یا یکى جاى خود را
بدیگرى داده است.آنانکه با تاریخ صدر اسلام تا پایان سده سوم آشنائى دارند،مى‏دانند جعل
روایت،تخلیط و تدلیس در آن،محو حدیث و یا تفسیر و یا تاویل حدیث‏به سود خود و باطل
ساختن دعوى حریف کارى رائج‏بوده است.

گروههاى وابسته به سیاست اموى،خوارج،عباسى و گروههاى مقابل آنان،نو مسلمانانى که
گواهى به خدا و پیغمبرى محمد (ص) را وسیله حفظ جان ساخته و در نهان تیشه بریشه این
دین مى‏زدند،استادان مکتب‏هاى فکرى که در حلقه‏هاى درس،تنها مى‏خواسته‏اند سخن
طرف مقابل را باطل سازند،چه دستکاریها در این مدت دراز در این سندها کرده‏اند؟خدا
مى‏داند،حال سندهاى سیاسى چنین است.اما داستان‏هاى تاریخى و روایت‏هائى که بیان
دارنده زادروز و یا سال مرگ یکى از شخصیت‏هاست،در این گونه گزارشها هم چون اعتماد
راویان بر حافظه بوده است،کمتر دیده مى‏شود حادثه‏ها یکسان روایت‏شده باشد.در چنین
شرایط چه باید کرد؟نویسنده این صفحات کوشیده است تا حد ممکن گزارش خود را بر
اساس سندهاى دست اول و یا نزدیک به دست اول تنظیم کند،چه در این سندها احتمال
دست‏خوردگى کمتر است (۳) . و نیز تا آنجا که توانسته است گزارشها را با قرینه‏هاى خارجى
تطبیق کرده و بالاخره از میان گفته‏هاى گوناگون آنرا پذیرفته است که همه و یا اکثریت در
قبول آن هم داستان‏اند و یا بگونه‏اى آنرا تایید مى‏کنند.

با اینهمه نمى‏گویم آنچه نوشته‏ام حقیقتى است که در خارج رخ داده است،چه آن حقیقت را
جز خداى تعالى دیگرى نمى‏داند.

پى‏نوشتها:

۱.ما داستان آنانرا بدرتسى بر تو مى‏خوانیم (الکهف:۱۳)

۲.مثنوى.نیکلسن.دفتر پنجم ص ۲۰.

۳.اما معنى این سخن نه اینست که نوشته‏هاى دیگران درباره زندگانى دختر پیغمبر (ص) ،از
نظر نویسنده دور مانده است،چنانکه در فهرست مصادر کتاب خواهید دید،به بیشتر آنچه در
این باره نوشته شده،توجه داشته‏ام.


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

76 فروش
59,000 ریال
76 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

57 فروش
37,000 ریال
57 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

37 فروش
49,000 ریال
37 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

33 فروش
20,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

32 فروش
69,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

30 فروش
30,000 ریال
30 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

17 فروش
59,000 ریال
17 فروش

نــظرات کاربــران

ﻗﻤﺒﺮ گفت: آذر ۳, ۱۳۹۲ - ۰۶:۴۰

(0) (0)

ﺑﺮاﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ
ﺁﺧﻪ ﻟﻴﻨﻜﺸﻮ ﺗﻮ ﮔﻜﻜﺠﺎ. ﮔﺬاﺷﺘﻲ ………..
ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻠﻴﺘﺎﻟﻤﺘﻘﻴﻦ. ﻟﻴﻨﻜﺶ ﻧﻲ. اﻳﻨﻮ ﻭﻝ ﻛﻦ

ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮا اﻭﻧﻢ ﻟﻴﻨﻜﺶ ﻧﻴﺴﺖ

امیر (مدیریت) گفت: آذر ۳, ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۳

(0) (0)

برای دانلود با حجم ۱۷۳KB کلیک کنید (۱۰۸۷)

نظر شما درباره این صفحه چیست؟