دانلود پایان نامه رشته حسابداری

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانکاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

 

پیشگفتار : 
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یک سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص  عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.
 امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :
در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :
کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می دهد .
پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .
قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .
موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی هایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

 

کلمات کلیدی:

مالیات پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

مراحل حسابداری پیمانکاری

روشهای حسابداری پیمانکاری

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرارداد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف
راهکارها و قدمهای حسابداری

 

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز :

 

دارائی های جاری :
– بانک و صندوق
– تنخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
دارائیهای ثابت :
راهکارها و قدمهای حسابداری
– دارائیهای ثابت مشهود
– دارائیهای ثابت نامشهود
بدهی های جاری :
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت :
– سرمایه
– درآمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده
راهکارها و قدمهای حسابداری

 

فصل سوم : روش های متداول حسابداری پیمانکاری:

 

– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه سود پیمان ناتمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استهلاک اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

 

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری :

 

– مالیات مقطوع
– مالیات بر درآمد پیمانکاری
– درآمد مشمول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهداری حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر درآمد
راهکارها و قدمهای حسابداری

فصل پنجم : گزارش های مالی :

– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده ‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب سود و زیان
– تراز آزمایشی

 

قیمت فایل فقط ۲۳۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.