دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین)

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مهر ۲۶, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) – از تو درباره ذوالقرنین می پرسند بگو اکنون درباره او با شما سخن خواهم گفت او را در زمین پادشاهی دادیم و همه وسیله حکمروائی را برایش فراهم ساختیم بدینوسیله تا بدانجا راند که محل غروب خورشید است و چنان می نمید که خورشید در چشمه ی که آب تیره رنگ دارد فرو می رود در آنجا قومی یافت با او گفتیم اکنون می توانی درباره انها به عذاب و ستم رفتار کنی و یا اینکه به رفتار نیکو گرائی گفت کسی که بیداد کرد زود خواهد بود که عذاب بیند و پس از آنکه به سوی خدا رفت باز عذابی شدید دامنگیر اوست اما کسیکه ایمان آورد و رفتار نیکو کرد سزای او نیک است و از طرف خدای نیز بر کار او گشایشی حاصل سپس راهی پیش پای او گذاشتیم و او تا بدانجا رفت که خورشید طلوع می کند و قومی در آنجا یافت که میان ایشان و آفتاب حجابی و پوششی نبود بدین طریق بدانچه لازم بود از او آگاه شدیم باز همچنان رفت تا رسید به جائیکه میان دو دیوار عظیم بود و در آنجا قومی یافت که زبان نمی فهمیدند آن قوم گفتند یا ذئ القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین دست بر فساد و خرابکاری زده اند.  پول و مال لازم در اختیار تو می نهیم تا میان ما و ایشان سدی بنا کنی …

 

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.