دانلود کتاب چنگیز خان

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۱۴, ۱۳۹۲)

یک راز تاریخی : این راز تکان دهنده تاریخی مربوط به حدود هشتصد سال پیش از این تاریخ است . مربوط به اینکه چگونه یه مرد صحرا نشین در عین حال شجاع و مصمم موفق شد قدرت خودش را در سرتاسر دنیای آن عصر گسترش دهد و بعنوان فرمانروایی مطلق و بدون رقیب بر نیمی از دنیا خاکی ما مسلط گردد . و در عین حال آنچنان رعب و وحشتی از شنیدن نام مغول در دل جهانیان ایجاد کند که تا نسلها بعد همچنان ادامه داشته باشد .

در طول حیاتش القاب و نامهای مختلفی از سوی مردم دیگر سرزمینهای به وی داده شده از آن جمله :

خونخوارترین مرد تاریخ ، تازیانه خشم خدا ، شجاعترین سردار جهان ، مالک کلیه تاج و تختهای زمان . که از اینهمه شایسته ترین نامی که با شخصیت استثنایی وی برازندگی کامل دارد و بدین نام هم در سر تا سر صفحات تاریخ مشهور و شناخته شده همان لقب چنگیز خان است ، در عین حالی که بر خلاف دیگر فرمانروایان و سلاطین و جهانگشایان تاریخ که اغلب به گراف نام و القاب مختلفی بخود داده اند ، این تنها چنگیزخان است که شایستگی دریافت هر یک از القاب مربوط بخود را دارد .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.