دانلود کتاب هستی و نیستی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (تیر ۲۸, ۱۳۹۲)

فهم فلسفه سارتر با دشوار نویسی های او در بادی امر کار مشکلی است زیرا سارتر نیز مانند سایر فلاسفه همزمان خود فلسفه پیشین را در خود هضم کرده و از مجموع آنچه دیده و شنیده بود ، ضمن اینکه برای خود نظریه خاصی داشت فلسفه جدیدی بنام هستی و نیستی بوجود آورده که بنا به عقیده او اساس تمام مقوله های عالم هستی است .
فلسفه سارتر در بسیاری از جهات از نظر کلی با آنچه هکل در پدیده شناسی خود تفسیر کرده بی شباهت نیست و حتی در بعضی از قسمتها قدمی فراتر گذاشته و کلیات هستی را به طور مجرد تجزیه و تحلیل نموده است.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.