دانلود کتاب مکتب دیکتاتورها

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۲۰, ۱۳۹۳)

مکتب دیکتاتورها همزمان با نان و شراب نوشته شده است و همانند آن ، نخستین بار در سال ۱۹۳۸ به زبان آلمانی در زوریخ انتشار یافت . این کتاب بیست و چهار سال بعد ، یعنی در سال ۱۹۶۲ ، برای اولین بار به زبان ایتالیایی در این کشور منتشر شد و مانند دیگر آثار پیشین سیلونه توسط خود او مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت . ترجمۀ فارسی از متن توسط خود او مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت . ترجمۀ فارسی از متن نهایی کتاب ، که در سال ۱۹۷۹ چاپ شد انجام گرفته است .

 

دو آمریکایی مشکوک و عجیب ، به نامهای پروفسور پیکاپ و آقای دبلیو ، در آستانۀ جتگ جهانی دوم به اروپا می روند . و این زمانی است که به گفتۀ ستاره شناسان سویسی ، وقوع جنگ در آن از هر زمان دیگری نا متحمل تر است ، زیرا شرایط جوی بسیار خوش و عالی است ، همانگونه که بهار سال ۱۹۱۴ ، یعنی پیش از آغاز جنگ اول جهانی بود ! دو مسافر آمریکایی در شهرهای مختلف اروپا به مکانهای تاریخی سر می زنند و با شخصیتهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با رژیمهای دیکتاتوری در رابطه اند دیدار می کنند و کتابهای بسیار می خرند و یادگارهای مسخره و بی ارزشی را که ظاهرا با تاریخ دیکتاتوری مرتبط است گردآوری می کنند . سرانجام به زوریخ می رسند . هدف این دو نفر این است که از اروپاییها ، که در زمینۀ دیکتاتوری تاریخی طولانی و تجربه ای غنی دارند ، درس بگیرند و به آمریکا برگردند و با بهره گیری از آموخته های خود در آنجا نیز رژیمی دیکتاتوری بر پا کنند ، یکی از این دو کسی است که خیال دیکتاتور شدن در سر دارد و دیگری مشاور ایدئولوژیک اوست . کسی به این دو توصیه می کند که برای فرا گرفتن شگرد ها و رموز دیکتاتوری به شخصی مراجعه کنند که عمری را در مبارزه با دیکتاتوری گذرانده است ، چرا که منطق حکم می کند که حقیقت از زبان دشمن شنیده شود .

 

بنابراین ، جوجه دیکتاتور آمریکایی و مشاورش به یک تبعیدی سیاسی ایتالیایی رو می آورند که به دلیل رک گویی و سازش ناپذیری اش لقب کلبی را به خود گرفته است و در حال نوشتن کتابی در زمینۀ هنر فریفتن دیگران است . کتابی که به گفتۀ خود او به درد کسانی می خورند که فریب می خوردند ، زیرا فریب دهندگان نیازی به کتاب او ندارند و این هنر را بهتر از او می دانند .

همانگونه که دیده می شود . کتاب ظاهرا لحنی ظنز آلود دارد و به ویژه دو شخصیت آمریکایی با چنان نیشخندی ترسیم شده اند که اندک اندک و در طول کتاب حالتی دلقک وار به خود می گیرند . اما مساله ای که در سطر سطر کتاب عنوان می شود به شدت دقیق و موشکافانه است و جایی برای خنده و سرگرمی باقی نمی گذارد . و از این نقطه نظر ، همانگونه که توسط بعضی از منقدان عنوان شده ، مکتب دیکتاتورها از والاترین سنت استعارۀ سیاسی اروپایی پیروی می کند و می توان آن را با شهریار ماکیاولی و برجسته ترین آثار جدولی ولتر و برنارد شا مقایسه کرد . آنچه به ویژه در مقام مقایسه با دو شخصیت مسخرۀ آمریکایی جلب توجه میکند ، لحن تلخ و درد آلود شخصیت سوم کتاب ( تومازوی کلبی ) و واقعیت گزنده و نگران کننده ای است که در کلمه به کلمۀ گفته های او نهفته است .

 

یکی از تکیه کلاسهای سیلونه این بوده است والاترین کاربرد نویسندگی این است که تجربه را به شعور تبدیل کند تجربۀ پنجاه سال گذشتۀ اروپا عظیم بوده است اما هنوز بسیارند کسانی که یا این تجربه را دست کم می گیرند و یا آن را به کلی از خاطر برده اند و با حسرت به گذشته می نگرند . گزافه نیست اگر گفته شود که کمتر نویسندۀ اروپایی توانسته است به اندازۀ سیلونه تجربۀ تاریخ را به کار بندد و در راه تبدیل آن به شعوری همگانی بکوشد . کوششی که با توجه به اقبال آثار او ، موفقیت آمیز بوده است .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

One thought on “دانلود کتاب مکتب دیکتاتورها

    محمدرضا قیاسی (مرداد ۲۳, ۱۳۹۳) کاربر عادی

    باسلام واحترام
    باتشکراززحمت ارسال کتاب های مفیدوکتاب درخواستی مکتب دیکتاتورهاقدردانی می کنم.
    سربلندباشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.