دانلود کتاب مهندسی عوامل انسانی پیام نور

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۲)

کتاب مهندسی عوامل انسانی پیام نور در ۲۹۱ صفحه برای شما دانشجوهای پیام نور آماده دانلود کردیم که شامل سر فصل های زیر می باشد .

 

مقدمه

 

فصل اول : معرفی سیستم انسان ماشین
فصل دوم : انسان به عنوان یک سیستم مرکب
فصل سوم : خستگی
فصل چھارم : کسالت
فصل پنجم : آنتروپومتری
فصل ششم : بیماریھا و آسیبھای ناشی از کار
فصل ھفتم : طراحی نمایشگرھا
فصل ھشتم: طراحی کنترلھا
فصل نھم : طراحی ایستگاهھای کاری
فصل دھم : عوامل محیطی و تاثیر آن بر انسان
فصل یازدھم : نوبت کاری
فصل دوازدھم : مراحل سیستم آموزشی
فصل سیزدھم : قابلیت تعمیر و نگھداری
فصل چھاردھم : طراحی برای مونتاژ
فصل پانزدھم : تستھا و ارزیابیھای انسانی

 

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.