دانلود کتاب مهارتهای زندگی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۹, ۱۳۹۲)

مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانمندیهایست که از طریق آموزش و تمرین قابل اکتساب بوده و دستیابی به آنها موجب شناخت خود ، افزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران ، احساس رضایت بیشتر و موفقیت در زندگی می شود . تعاریف گوناگونی از مهارتهای زندگی اریه گردیده است . سازمان بهداشت جهانی،مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانمندیهایست که یادگیری آنها به سازگاری و رفتارهای مثبت و سازنده منجر می شود و فرد با کمک آنها قادر است به گونه ای موثر با چالشهای زندگی روزمره مقابله کند .

بنابر تعریف سازمان یونیسف مهارتهای زندگی مجموعه گسترده ای از توانمندیهای روانی – اجتماعی مانند تصمیم گیری ، برقراری ارتباط موثر با دیگران مقابله با شرایط و خود مدیریتی است که یادگیری آنها به زندگی سالم و سازنده کمک می کند .

با توجه به پیچیدگی روزافزون مشاغل و حرف گوناگون و تغییرات و دگرگونیهای سریعی که در ابعاد مختلف زندگی فردی در عصر حاضر مشاهده می شود، افزایش توانمندی افراد در مقابله با شرایط متغیر کنونی به منظور سازگاری و رشد و شکوفایی اهمیت فراوان یافته است .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.