دانلود کتاب مفاهیم فیزیک نوین

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۱۱, ۱۳۹۳)

این کتاب برای استفاده در یک نیمسال تحصیلی در درس فیزیک نوین نوشته شده است و در دوره هایی از تحصیلات دانشگاهی که در آنها فیزیک کلاسیک مقدماتی و جبر آنالیز به عنوان دروس پایه مطرح می شوند ، قابل استفاده است . نسبیت و نظریۀ کوانتمی ابتدا به عنوان دروس پایه مطرح می شوند ، قابل استفاده است . نسبت و نظریۀ کوانتمی ابتدا به عنوان چهارچوبی برای درک و فهم فیزیک اتمی و هسته ای مورد بررسی قرار می گیرند . سپس نظریۀ اتمی با تاکید بر مفاهیم مکانیک کوانتمی توسعه می یابد و با بحثی در مورد خواص مجموعه اتم ها دنبال می شود . سرانجام ، هسته های اتمی و ذرات بنیادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

 

فهرست مطالب

 

فصل ۱ : نسبیت خاص

فصل ۲ : خواص ذره ای امواج

فصل ۳ : خواص موجی ذرات

فصل ۴ : ساختار اتمی

فصل ۵ : مکانیک کوانتمی

فصل ۶ : نظریه کوانتمی اتم هیدروژن

فصل ۷ : اتمهای چند الکترونی

فصل ۸ : فیزیک مولکولها

فصل ۹ : مکانیک آماری

فصل ۱۰ : حالت جامد

فصل ۱۱ : هستۀ اتمی

فصل ۱۲ تبدیل های هسته ای

فصل ۱۳ : ذرات بنیادی

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.