دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵)

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک – فن مهندسی مالی با طراحی ابزارهای مالی مورد نیاز به کمک ترکیب ابزارهای موجود یا خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در پوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است و در این راستا مهندسین مالی حد و مرزی برای توسعه و تنوع طرح ها و الگوهای خود قائل نمی باشند

 

مهندسی مالی آن طور که در این کتاب آمده است شامل طراحی، توسعه و اجرای ابزارها، نهادها ، بازارها و فرآیندهای نوآورانه مالی و نیز ارایه راه حل های خلاق در مقابل مسائل مالی می­باشد. هدف اصلی در این بخش از کتاب ، طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی متناسب با نیاز مشتریان است. بطور معمول ساختارهای تامین مالی قابل ارائه به بنگاههای اقتصادی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز شامل موارد زیر می­باشد:تأمین مالی شرکتی از طریق بازمهندسی ابزارها و اوراق متعارف متناسب با نیاز مشتریان، راهکارهای نوین تأمین مالی را ارائه می‌نماید. در این نوع تأمین مالی تعهدات مالی شرکت در ترازنامه آن منعکس می‌گردد و منبع بازپرداخت تأمین مالی صورت گرفته، دارایی های شرکت خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

فصل یکم : مفاهیم و مقدمات

فصل دوم : سازوکار بازار قراردادهای آتی و پیمان های آتی

فصل سوم : تعیید قیمت های قرارداد آتی و پیمان آتی

فصل چهارم : راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

فصل پنجم : بازارهای نرخ بهره

فصل ششم : سوآپ (قرارداد معاوضه ای)

فصل هفتم : سازوکار بازارهای اختیار معامله

فصل هشتم : ویژگی های اختیار معاملات سهام

فصل نهم : راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

فصل دهم : مقدمه ای بر مدل درخت دوجمله ای

فصل یازدهم : ارزش گذاری اختیار معامله،مدل بلک – شولز

فصل دوازدهم : اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها

فصل سیزدهم : اختیار معامله قراردادهای آتی

فصل چهاردهم : نوسان پذیری اسماعیل

فصل پنجم : پارامترهای ریسک اختیار معامله

فصل شانزدهم : ارزش در معرض ریسک

فصل هفدهم : ارزش گذاری با استفاده از درخت دو جمله ای

فصل هجدهم : قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

فصل نوزدهم : قراردادهای اختیار معامله غیر معمول و سایر ابزارهای مالی غیر استاندارد

فصل بیستم : مشتقات اعتباری ، آب و هوا ، انرژی و بیمه

فصل بیست و یکم : زیان های ناگوار مشتقات و آنچه می توانیم از آنها بیاموزیم

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.