دانلود کتاب فیزیک عمومی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (تیر ۳۰, ۱۳۹۳)

مطالعۀ فیزیک ماجریایی است که موجب بر انگیختن فکر و در عین حال به مبارزۀ طلبیدن اندیشه می شود . جالبتر از آن فعالیت در زمینۀ فیزیک است . این کار شاید یکی از مطبوعترین فعالیتهای ذهن بشری باشد . زیرا بنا به تصور مولفین ، برای روح انسان ، هیچ چیز جذابتر از شناختن دنیا و پرده برداشتن از اسرار طبیعت نیست .

 

فهرست مطالب

 

فصل ۱ : مقدمه

فصل ۲ : سنجش و یکاها

فصل ۳ : بردارها

فصل ۴ : نیروها

فصل ۵ : سینماتیک

فصل ۶ : حرکت نسبی

فصل ۷ : دینامیک یک ذره

فصل ۸ : کار و انرژی

فصل ۹ : دینامیک یک دستگاه ذرات

فصل ۱۰ : دینامیک جسم سخت

فصل ۱۱ : دینامیک انرژیهای بالا

فصل ۱۲ : حرکت نوسانی

فصل ۱۳ : برهم کنش گرانشی


دسته ها : کتب دانشگاهی

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.