دانلود کتاب علم پیشین الهی و اختیار انسان

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مهر ۲, ۱۳۹۲)

نوشتار حاضر جهت تبیین سازگاری یا ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان در دو حوزه ی فلسفه و کلام اسلامی و غرب تدوین یافته است . در این راستا سعی بر آن بوده است ابتدا به تدوین برهان حاکی از ناسازگاری علم پیشین خداوند و اختیار انسان با لحاظ ویژگی های لازم برای علم پیشین خداوند ، پرداخته شود سپس به بررسی و تحلیل پاسخ های ممکن در جهت ابطال برهان ناسازگاری به سه طریق ممکن یعنی یا با واسطه ی انکار مقدم ناسازگاری یا از طریق انکار ملازمه ی بین علم پیشین خداوند و مجبور انسان و یا از طریق جمع بین ملازمه و مختار بودن انسان با وجود ضروری بودن صدور فعل از بنده به واسطه ی تعلق علم پیشین الهی پرداخته شود .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.