دانلود کتاب عایق های مایع در برق قدرت

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴)

پایان نامه و پروژه  پایانی کارشناسی در رشته مهندسی  برق با عنوان عایق های مایع در برق قدرت

 

چکیده:

 

این پروژه که تحت عنوان عایق مایع در برق قدرت می باشد از سه فصل تشکیل یافته است که در طول این فصل ضمن آشنایی شما با عایق های مایع و انواع آنها شما را با چگونگی کاربرد و خصوصیات فیزیکی این عایق ها آشنا می سازیم. در فصل اول تحت عنوان گروه بندی عایق های مایع شما را با انواع عایق های مایع و گروه بندی این عایق ها آشنا کرده و ضمن آشنایی هر چه بیشتر با این گونه عایق ها شما را با خواص فیزیکی و شیمیایی این عایق ها آشنا می کنیم.

 

در فصل دوم که تحت عنوان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع می باشد ضمن آشنایی شما با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این عایق ها و ضمن آشنایی هر چه بیشنر با این گونه عایق ها با روغن های این عایق و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و خواص الکتریکی  این عایق آشنا می شوید.
در فصل سوم که تحت عنوان شکست در عایق های مایع ضمن آشنایی با شکست در این گونه عایق و نظریه های مربوط به این شکست در این عایق ها با نظریه های شکست و همچنین با توجه به نظریه های شکست به ترکیب عایق مایع و جامد پرداخته و شما را هر چه بیشتر با شکست عایق های مایع آشنا می سازد ودر انتها به نتیجه گیری مباحث مربوطه دراین سه فصل پرداخته می شود.

 

کلمات کلیدی :
عایق های مایع در برق قدرت
اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها
استریمر در عایق مایع
تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق
تغییرات ضریب تلفات عایقی
تغییرات ولتاژ شروع تخلیه جزئی
فلورکربن مایع
هیدروکربورهای ترکیبی synthetic

 

مقدمه:

 

با توجه به افزایش روز افزون میزان تولید انرژی الکتریکی توسط نیروگاه ها، اهمیت انتقال انرژی از طریق خطوط انتقال با ولتاژهای بسیار بالا روز به روز افزایش می یابد؛ به گونه ای که ولتاژ خطوط فشار قوی از مرز هزار کیلوولت گذشته است و روند این افزایش با سرعت زیادی انجام می گردد. بدین منظور برای دانشجویان مهندسی برق مناسب و ضروری است تا با مسائل مربوط به ولتاژهای فشار قوی آشنا شده، پشتوانه مناسبی در زمینه مهندسی فشار قوی داشته باشند. البته همیشه علم مهندسی فشار قوی درگیر با مسایل عایق کاری بوده است؛ زیرا با افزایش سطح ولتاژ، مسائل عایق کاری تجهیزات فشار قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. بالطبع با افزایش سطح ولتاژ، خصوصیات انواع عایقهای بکار رفته، مسائل میدانهای الکتریکی، شکست الکتریکی عایقها و دیگر موارد مرتبط با آن ها، جایگاه خاص و مهمی را بخود اختصاص می دهد.

 

همچنین مباحث فیزیک و تکنولوژی عایق های الکتریکی بر روی اصول متعددی استوار شده است. این اصول مربوط به علوم فیزیک، مکانیک، شیمی و ریاضی است، بنابراین آسان می توان پذیرفت که این رشته از مهندسی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

پیدایش و تکامل انواع عایقهای الکتریکی، چه برای مهندسی الکترونیک و چه برای مهندسی الکتروتکنیک پس از جنگ جهانی دوم از چنان سرعتی برخوردار بوده است که شناسایی و کاربرد صحیح آنها برای مهندسین متخصص نیز خالی از دشواری نبوده است. به ویژه ساخت و تهیه عایقهای ترکیبات کربنی از راه مصنوعی که در بیست سال اخیر سیلی از انواع عایقها با خواص ممتاز و کاربردی وسیع را برای ساختمان دستگاه ها و ماشین های الکتریکی عرضه داشته است که طبیعی است بالا بردن بیشتر سطح آگاهی مهندسین برق را در این زمینه الزام آور می سازد.

 

بدون شک، تکامل صنعت عایقسازی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، سهم بسزایی در تحقق یافتن پیشرفتهای الکترونیک در سال های اخیر داشته است. تنها موفقیتهای چند ساله اخیر، در زمینه ساختن عایقهای مصنوعی، نشانه بارزی از کوشش های همه جانبه ای است که همه دانشمندان علوم مهندسی برای امکان دادن به استفاده بیشتر از نیروی برق، در زمینه های مختلف، آغاز کرده اند.
وظیفه اصلی عایقهای الکتریکی عبارتست از عایق کردن دو یا چند هادی که تحت فشارهای الکتریکی مختلفی قرار گرفته باشند، نسبت به یکدیگر و یا نسبت به زمین. از عایقهای الکتریکی، خصوصیات دیگری نیز، از قبیل مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مقاومت در مقابل حرارت، مورد انتظار است تا آنکه تلفات ناشی از حرارت در آنها در حداقل باقی بماند.

 

فهرست

 

چکیده: ۴
مقدمه: ۶

 

فصل اول:گروه بندی عایق های مایع ۱۱

 

۱-۱- مقدمه: ۱۱
عایقهای الکتریکی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: عایقهای معدنی، عایقهای ترکیبات کربنی. ۱۱
الف) عایقهای معدنی که به شکل طبیعی خود به کار گرفته می شوند، مانند سنگ مرمر و سنگ شیفر – میکا – پنبه نسوز – هوا و ازت ۱۱
۲-۱- طبقه بندی مواد براساس دمای کار: ۱۶
جدول (۱-۱): طبقه بندی مواد عایقی برحسب دما ۱۷
شکل ۱-۱- ضریب تلفات ۵ نوع روغن معدنی در تابعیت از حرارت ۲۱
شکل ۲-۱- ضریب تلفات و مقاومت الکتریکی روغن در تابعیت از حرارت ۲۲
۱-۳-۱- استقامت الکتریکی روغن عایق: ۲۳
شکل ۳-۱- فشار الکتریکی فروپاشی روغن خالص و کاغذ ۲۵
۲-۳-۱- کاغذ غوطه خورده در روغن: ۲۶
شکل ۵-۱- کاربرد نوار کاغذی در ساختمان ترانسفورماتور جریان نوع صلیب حلقه ای ۲۹
شکل ۷-۱- برش عرضی در یک ترانسفورماتور ۳۱
شکل ۹-۱- خازن استوانه شکل، کاغذ – روغن       شکل ۱۰-۱- خازن مسطح کاغذ – روغن ۳۲
۴-۱- کلوفن: ۳۳
۵-۱- فلورکربن مایع: ۳۸
۶-۱- هیدروکربورهای آروماتیک کلردار: ۴۲
۷-۱- سیالات بکار رفته در ترانسفورماتور: ۴۴
۸-۱- سیالات مورد استفاده در خازن: ۴۶
شکل (۱۳-۱) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده نسبت به دما ۴۹
شکل (۱۴-۱) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده برحسب فرکانس ۵۰
۹-۱- مایعات دی الکتریک جدید مورد استفاده در خازنها: ۵۱
جدول (۴-۱) خواص فیزیکی دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها ۵۳
جدول (۵-۱) خواص دی الکتریک دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها ۵۳
۱۰-۱- روغنهای نباتی و استرهای دیگر: ۵۳
۱۱-۱- هیدروکربورهای ترکیبی (Synthetic) : 54
۱۲-۱- مایعات سیلیکونی: ۵۶
۱۳-۱- نیتروبنزن: ۵۸
۱۴-۱- گازهای تک عنصری مایع شده: ۵۹

 

فصل دوم:خواص فیزیکی و شیمیائی عایق های مایع و اندازه گیری آن ها: ۶۴

 

۱-۲- مقدمه: ۶۴
ویژگی های یک ماده عایقی ۶۷
۱-۲-۲- رفتار مکانیکی ماده عایقی: ۶۷
۲-۲-۲- رفتار گرمایی ماده عایقی: ۶۸
شکل (۱-۲) رابطه بین دمای مطلق و کارکرد عایق ۶۹
۳-۲-۲- رفتار شیمیایی: ۶۹
۴-۲-۲- خصوصیات الکتریکی: ۶۹
۵-۲-۲- عوامل اقتصادی: ۷۰
۳-۲- شیمی مایعات دی الکتریک: ۷۰
۴-۲- طبقه بندی مایعات دی الکتریک: ۷۲
۱-۵-۲- سمیت مایعات دی الکتریک: ۷۳
۳-۵-۲- خلوص، بی اثری و پایداری شیمیائی و حرارتی مایعات دی الکتریک: ۷۴
۴-۵-۲- اثر جرقه در مایعات دی الکتریک: ۷۶
۵-۵-۲- اثرات میزان آب موجود در مایعات دی الکتریک: ۷۶
۶-۵-۲- خواص عایقی: ۷۷
۸-۵-۲- انطباق پذیری مایعات دی الکتریک: ۸۴
۶-۲- روغنهای عایق: ۸۵
شکل (۲-۲) منحنی های حلالیت آب در روغن عایق برحسب دما ۱۰۰
۵-۷-۲- نفوذ پذیری و افت دی الکتریک: ۱۰۷
بخش دوم: ۱۱۱
فیزیک عایقها ۱۱۱
۸-۲- مقاومت مخصوص: ۱۱۲
۱-۸-۲- قابلیت هدایت الکتریکی در عایق: ۱۱۳
۹-۲- اندازه گیری مقاومت مخصوص عایق: ۱۲۲
۱-۱۰-۲- ولتاژ شکست عایق مایع: ۱۳۳

 

فصل سوم:شکست در عایق های مایع ۱۴۰

 

۲-۳- عایق های مایع خالص و تجارتی: ۱۴۵
۳-۳- نظریه شکست الکترونی: ۱۴۶
۴-۳- مکانیسم ذره جامد معلق: ۱۴۹
شکل (۳-۳): اثر ذرات معلق در روغن عایق و بوجود آمدن پل ۱۵۵
۶-۳- مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی: ۱۶۰
شکل (۸-۳) تغییرات ولتاژ شکست روغن با درصد آب حل شده در آن ۱۶۴
شکل (۹-۳) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب میزان رطوبت برای الکترودهای VDE 166
شکل (۳-۱۰): تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق با پایه مواد نفتی برحسب درجه حرارت برای مقادیر آب حل شده در آن ۱۶۷
شکل (۱۱-۳) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب مقدار آب موجود در آن ۱۶۸
۸-۳- عوامل موثر بر ولتاژ شکست عایق مایع: ۱۷۴
۹-۳- مدل انتقال حرارت الکتریکی و هیدرودینامیک الکتریکی شکست عایق: ۱۸۱
۱۲-۳- اثر حایل: ۱۹۵
۱۳-۳ ضریب ضربه ۲۱۳
۱۴-۳- ترکیب عایق های مایع و جامد ۲۱۴
شکل (۵۷-۳) مدار اندازه گیری ولتاژ شروع تخلیه جزئی ۲۳۲
۱۶-۳- شکست عایق جامد در روغن: ۲۳۷
۱۹-۳- استریمر در عایق مایع: ۲۴۸
شکل (۸۷-۳): یک استریمر که به شکست کامل منجر شده است. ۲۵۷
۲۱-۳- تقسیم بارهای الکتریکی داخل عایق مایع ناشی از میدان الکتریکی: ۲۶۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۲۶۵
منابع و ماخذ: ۲۶۹

 

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

50 فروش
37,000 ریال
50 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

27 فروش
59,000 ریال
27 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

22 فروش
49,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

20 فروش
69,000 ریال
20 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

17 فروش
30,000 ریال
17 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

15 فروش
10,000 ریال
15 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

14 فروش
39,000 ریال
14 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟