دانلود کتاب عایق های مایع در برق قدرت

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴)

پایان نامه و پروژه  پایانی کارشناسی در رشته مهندسی  برق با عنوان عایق های مایع در برق قدرت

 

چکیده:

 

این پروژه که تحت عنوان عایق مایع در برق قدرت می باشد از سه فصل تشکیل یافته است که در طول این فصل ضمن آشنایی شما با عایق های مایع و انواع آنها شما را با چگونگی کاربرد و خصوصیات فیزیکی این عایق ها آشنا می سازیم. در فصل اول تحت عنوان گروه بندی عایق های مایع شما را با انواع عایق های مایع و گروه بندی این عایق ها آشنا کرده و ضمن آشنایی هر چه بیشتر با این گونه عایق ها شما را با خواص فیزیکی و شیمیایی این عایق ها آشنا می کنیم.

 

در فصل دوم که تحت عنوان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع می باشد ضمن آشنایی شما با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این عایق ها و ضمن آشنایی هر چه بیشنر با این گونه عایق ها با روغن های این عایق و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و خواص الکتریکی  این عایق آشنا می شوید.
در فصل سوم که تحت عنوان شکست در عایق های مایع ضمن آشنایی با شکست در این گونه عایق و نظریه های مربوط به این شکست در این عایق ها با نظریه های شکست و همچنین با توجه به نظریه های شکست به ترکیب عایق مایع و جامد پرداخته و شما را هر چه بیشتر با شکست عایق های مایع آشنا می سازد ودر انتها به نتیجه گیری مباحث مربوطه دراین سه فصل پرداخته می شود.

 

کلمات کلیدی :
عایق های مایع در برق قدرت
اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها
استریمر در عایق مایع
تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق
تغییرات ضریب تلفات عایقی
تغییرات ولتاژ شروع تخلیه جزئی
فلورکربن مایع
هیدروکربورهای ترکیبی synthetic

 

مقدمه:

 

با توجه به افزایش روز افزون میزان تولید انرژی الکتریکی توسط نیروگاه ها، اهمیت انتقال انرژی از طریق خطوط انتقال با ولتاژهای بسیار بالا روز به روز افزایش می یابد؛ به گونه ای که ولتاژ خطوط فشار قوی از مرز هزار کیلوولت گذشته است و روند این افزایش با سرعت زیادی انجام می گردد. بدین منظور برای دانشجویان مهندسی برق مناسب و ضروری است تا با مسائل مربوط به ولتاژهای فشار قوی آشنا شده، پشتوانه مناسبی در زمینه مهندسی فشار قوی داشته باشند. البته همیشه علم مهندسی فشار قوی درگیر با مسایل عایق کاری بوده است؛ زیرا با افزایش سطح ولتاژ، مسائل عایق کاری تجهیزات فشار قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. بالطبع با افزایش سطح ولتاژ، خصوصیات انواع عایقهای بکار رفته، مسائل میدانهای الکتریکی، شکست الکتریکی عایقها و دیگر موارد مرتبط با آن ها، جایگاه خاص و مهمی را بخود اختصاص می دهد.

 

همچنین مباحث فیزیک و تکنولوژی عایق های الکتریکی بر روی اصول متعددی استوار شده است. این اصول مربوط به علوم فیزیک، مکانیک، شیمی و ریاضی است، بنابراین آسان می توان پذیرفت که این رشته از مهندسی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

پیدایش و تکامل انواع عایقهای الکتریکی، چه برای مهندسی الکترونیک و چه برای مهندسی الکتروتکنیک پس از جنگ جهانی دوم از چنان سرعتی برخوردار بوده است که شناسایی و کاربرد صحیح آنها برای مهندسین متخصص نیز خالی از دشواری نبوده است. به ویژه ساخت و تهیه عایقهای ترکیبات کربنی از راه مصنوعی که در بیست سال اخیر سیلی از انواع عایقها با خواص ممتاز و کاربردی وسیع را برای ساختمان دستگاه ها و ماشین های الکتریکی عرضه داشته است که طبیعی است بالا بردن بیشتر سطح آگاهی مهندسین برق را در این زمینه الزام آور می سازد.

 

بدون شک، تکامل صنعت عایقسازی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، سهم بسزایی در تحقق یافتن پیشرفتهای الکترونیک در سال های اخیر داشته است. تنها موفقیتهای چند ساله اخیر، در زمینه ساختن عایقهای مصنوعی، نشانه بارزی از کوشش های همه جانبه ای است که همه دانشمندان علوم مهندسی برای امکان دادن به استفاده بیشتر از نیروی برق، در زمینه های مختلف، آغاز کرده اند.
وظیفه اصلی عایقهای الکتریکی عبارتست از عایق کردن دو یا چند هادی که تحت فشارهای الکتریکی مختلفی قرار گرفته باشند، نسبت به یکدیگر و یا نسبت به زمین. از عایقهای الکتریکی، خصوصیات دیگری نیز، از قبیل مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مقاومت در مقابل حرارت، مورد انتظار است تا آنکه تلفات ناشی از حرارت در آنها در حداقل باقی بماند.

 

فهرست

 

چکیده: ۴
مقدمه: ۶

 

فصل اول:گروه بندی عایق های مایع ۱۱

 

۱-۱- مقدمه: ۱۱
عایقهای الکتریکی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: عایقهای معدنی، عایقهای ترکیبات کربنی. ۱۱
الف) عایقهای معدنی که به شکل طبیعی خود به کار گرفته می شوند، مانند سنگ مرمر و سنگ شیفر – میکا – پنبه نسوز – هوا و ازت ۱۱
۲-۱- طبقه بندی مواد براساس دمای کار: ۱۶
جدول (۱-۱): طبقه بندی مواد عایقی برحسب دما ۱۷
شکل ۱-۱- ضریب تلفات ۵ نوع روغن معدنی در تابعیت از حرارت ۲۱
شکل ۲-۱- ضریب تلفات و مقاومت الکتریکی روغن در تابعیت از حرارت ۲۲
۱-۳-۱- استقامت الکتریکی روغن عایق: ۲۳
شکل ۳-۱- فشار الکتریکی فروپاشی روغن خالص و کاغذ ۲۵
۲-۳-۱- کاغذ غوطه خورده در روغن: ۲۶
شکل ۵-۱- کاربرد نوار کاغذی در ساختمان ترانسفورماتور جریان نوع صلیب حلقه ای ۲۹
شکل ۷-۱- برش عرضی در یک ترانسفورماتور ۳۱
شکل ۹-۱- خازن استوانه شکل، کاغذ – روغن       شکل ۱۰-۱- خازن مسطح کاغذ – روغن ۳۲
۴-۱- کلوفن: ۳۳
۵-۱- فلورکربن مایع: ۳۸
۶-۱- هیدروکربورهای آروماتیک کلردار: ۴۲
۷-۱- سیالات بکار رفته در ترانسفورماتور: ۴۴
۸-۱- سیالات مورد استفاده در خازن: ۴۶
شکل (۱۳-۱) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده نسبت به دما ۴۹
شکل (۱۴-۱) تغییرات نفوذ پذیری نسبی و ضریب تلفات دی فنیل های کلرینه شده برحسب فرکانس ۵۰
۹-۱- مایعات دی الکتریک جدید مورد استفاده در خازنها: ۵۱
جدول (۴-۱) خواص فیزیکی دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها ۵۳
جدول (۵-۱) خواص دی الکتریک دو نوع سیال جدید مورد استفاده در خازنها ۵۳
۱۰-۱- روغنهای نباتی و استرهای دیگر: ۵۳
۱۱-۱- هیدروکربورهای ترکیبی (Synthetic) : 54
۱۲-۱- مایعات سیلیکونی: ۵۶
۱۳-۱- نیتروبنزن: ۵۸
۱۴-۱- گازهای تک عنصری مایع شده: ۵۹

 

فصل دوم:خواص فیزیکی و شیمیائی عایق های مایع و اندازه گیری آن ها: ۶۴

 

۱-۲- مقدمه: ۶۴
ویژگی های یک ماده عایقی ۶۷
۱-۲-۲- رفتار مکانیکی ماده عایقی: ۶۷
۲-۲-۲- رفتار گرمایی ماده عایقی: ۶۸
شکل (۱-۲) رابطه بین دمای مطلق و کارکرد عایق ۶۹
۳-۲-۲- رفتار شیمیایی: ۶۹
۴-۲-۲- خصوصیات الکتریکی: ۶۹
۵-۲-۲- عوامل اقتصادی: ۷۰
۳-۲- شیمی مایعات دی الکتریک: ۷۰
۴-۲- طبقه بندی مایعات دی الکتریک: ۷۲
۱-۵-۲- سمیت مایعات دی الکتریک: ۷۳
۳-۵-۲- خلوص، بی اثری و پایداری شیمیائی و حرارتی مایعات دی الکتریک: ۷۴
۴-۵-۲- اثر جرقه در مایعات دی الکتریک: ۷۶
۵-۵-۲- اثرات میزان آب موجود در مایعات دی الکتریک: ۷۶
۶-۵-۲- خواص عایقی: ۷۷
۸-۵-۲- انطباق پذیری مایعات دی الکتریک: ۸۴
۶-۲- روغنهای عایق: ۸۵
شکل (۲-۲) منحنی های حلالیت آب در روغن عایق برحسب دما ۱۰۰
۵-۷-۲- نفوذ پذیری و افت دی الکتریک: ۱۰۷
بخش دوم: ۱۱۱
فیزیک عایقها ۱۱۱
۸-۲- مقاومت مخصوص: ۱۱۲
۱-۸-۲- قابلیت هدایت الکتریکی در عایق: ۱۱۳
۹-۲- اندازه گیری مقاومت مخصوص عایق: ۱۲۲
۱-۱۰-۲- ولتاژ شکست عایق مایع: ۱۳۳

 

فصل سوم:شکست در عایق های مایع ۱۴۰

 

۲-۳- عایق های مایع خالص و تجارتی: ۱۴۵
۳-۳- نظریه شکست الکترونی: ۱۴۶
۴-۳- مکانیسم ذره جامد معلق: ۱۴۹
شکل (۳-۳): اثر ذرات معلق در روغن عایق و بوجود آمدن پل ۱۵۵
۶-۳- مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی: ۱۶۰
شکل (۸-۳) تغییرات ولتاژ شکست روغن با درصد آب حل شده در آن ۱۶۴
شکل (۹-۳) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب میزان رطوبت برای الکترودهای VDE 166
شکل (۳-۱۰): تغییرات استقامت الکتریکی روغن عایق با پایه مواد نفتی برحسب درجه حرارت برای مقادیر آب حل شده در آن ۱۶۷
شکل (۱۱-۳) تغییرات استقامت الکتریکی روغن برحسب مقدار آب موجود در آن ۱۶۸
۸-۳- عوامل موثر بر ولتاژ شکست عایق مایع: ۱۷۴
۹-۳- مدل انتقال حرارت الکتریکی و هیدرودینامیک الکتریکی شکست عایق: ۱۸۱
۱۲-۳- اثر حایل: ۱۹۵
۱۳-۳ ضریب ضربه ۲۱۳
۱۴-۳- ترکیب عایق های مایع و جامد ۲۱۴
شکل (۵۷-۳) مدار اندازه گیری ولتاژ شروع تخلیه جزئی ۲۳۲
۱۶-۳- شکست عایق جامد در روغن: ۲۳۷
۱۹-۳- استریمر در عایق مایع: ۲۴۸
شکل (۸۷-۳): یک استریمر که به شکست کامل منجر شده است. ۲۵۷
۲۱-۳- تقسیم بارهای الکتریکی داخل عایق مایع ناشی از میدان الکتریکی: ۲۶۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۲۶۵
منابع و ماخذ: ۲۶۹

 

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه عایق های مایع در برق قدرت

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

10 فروش
37,000 ریال
10 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

8 فروش
69,000 ریال
8 فروش
ساعت ساز نابینا

دانلود کتاب ساعت ساز نابینا ریچارد داوکینز

دربارۀ کتاب ساعت ساز نابینا اوج کار ریچارد داوکینز است، این کتاب که شرح تکامل (فرگشت) است با شور و تحسین زیاد، به عنوان تاثیرگذارترین اثر در این زمینه در یک صد سال اخیر اعلام شد. داوکینز در این اثر به وضوح آشکار می کند چگونه کشف داروین و والاس ، یعنی فرایند ناآگاه ، […]

4 فروش
10,000 ریال
4 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

3 فروش
39,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش
مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن

دانلود کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن

استیو هاروی در کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن (نام لاتین: Act Like a Lady, Think Like a Man) به شرح مسئله طرز تفکر مردان می پردازد و به زنان راهکارهایی برای درک و کنترل آن می‌دهد. استیو هاروی همچنین اشاره می‌ کند که یک مرد ایده‌ آل چه خصوصیات […]

2 فروش
19,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس – تمرکز حواس آن نیرویی است که باعث می‌شود کارهای خود را در زمان کوتاه و دقت بالا انجام دهیم. اگر تمرکز حواس در کودکی فراگرفته و در نوجوانی آن را تقویت نمایید، در میان‌سالی و کهن‌سالی استفاده شایانی می‌برید. بیشتر حوادثی که در زندگی اتفاق می‌افتد و باعث ناکامی‌ها، […]

2 فروش
50,000 ریال
2 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟