جزئیات محصول
نویسنده حسین ملکزاده
زبان فارسی
صفحات 129
پسوند فایل: PDF
حجم فایل 3.22 MB
تاریخ انتشار ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دسته بندی

کتاب شیمی تجزیه ۱ از دکتر حسین ملکزاده در این کتاب به تشریح کامل مباحث و تست های طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی اشاره شده است .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه ای بر شیمی تجزیه

 

– روش های شیمی تجزیه

– خطا و انواع خطاها در شیمی تجزیه

– تست های فصل اول

– پاسخ تشریحی تست های فصل اول

 

فصل دوم : تعادل ها و محلول های یونی

 

– انواع مخلوطها و محلول ها

– انواع غلظت ها

– روابط مورد استفاده در محاسبه غلظت ها

– چگونگی حل شدن جامد ها یا ترکیبات یونی در آب

– چگونگی حل شدن ترکیبات مولکولی در حلال ها

– انواع محلول ها از لحاظ رسانایی الکتریکی

– خواص کولیگاتیو

– تعادل های تفکیک یونی و ثابت یونیزاسیون

– تست های فصل دوم

– پاسخ تشریحی تست های فصل دوم

 

فصل سوم : اسید ها – بازها – نمک ها

 

– تفکیک یونی آب

– نظریه های اسید ها و بازها

– آمفولیت ها

– مقیاس PH و کاربرد آن

– انواع واکنش های کامل و تعادلی

– اسید سنجی و قلیایی سنجی

– شناساگرهای رنگی اسید و باز

– هیدرولیز نمک ها و انواع نمک ها

– محلول های بافر یا تامپون و آهمیت آن ها

– تست های فصل سوم

– پاسخ تشریحی تست های فصل سوم

 

فصل چهارم : قابلیت حل شدن و رسوب گیری

 

– محلول های سیر شده ، سیر نشده و فراسیر شده

– عوامل موثر بر قابلیت حل شدن مواد در یک حلال

– حاصل ظرب حلالیت Ksp

– کاربردهای Ksp

– تست های فصل چهارم

– پاسخ تشریحی تست های فصل چهارم

 

فصل پنجم : اکسایش و کاهش ( اکسیداسیون و احیا )

 

– مفاهیم اکسایش و کاهش

– عدد اکسایش و قوانین اعداد اکسایش

– روش شناسایی واکنش های اکسایش و کاهش

– اصول کلی موازنه کردن واکنش های اکسایش و کاهش

– تعیین اکی والان گرم مواد اکسنده و کاهنده

– واکنش های تسهیم نامتناسب

– تست های فصل پنجم

– پاسخ تشریحی تست های فصل پنجم

 

فصل ششم : الکتروشیمی پیل ها

 

– پیل الکتروشیمیایی و معرفی اجزای آن

– ویژگی ها و مشخصات پیل دانیل

– قوانین پیل های الکتروشیمیایی

– ویژگی های الکترود استاندارد هیدروژن ( SHE )

– ویژگی ها و کاربرد جدول پتانسیل کاهشی استاندارد

– ولتاژ یا نیروی محرکه یا نیروی الکتروموتوری پیل ها ( e.m.f.)

– ویژگی های الکترود کالومل و الکترود شیشه ای

– مشخصات پیل خشک یا لکلانشه ، باطری سربی و پیل سوختی

– تست های فصل ششم

– پاسخ تشریحی تست های فصل ششم

 

فصل هفتم : الکترولیز و کاربردهای پیل های الکترولیز

 

– پیل الکترولیز یا سلول الکترولیتی و معرفی اجزای آن

– مقایسه پیل الکتروشیمیایی و پیل الکترولیز

– انواع پیل الکترولیز

– دسته بندی نمک ها بر اساس الکترولیز محلول آن ها

– قوانین فاراده در مورد الکترولیز

– ویژگی ها و مشخصات تصفیه ی الکتریکی مس

– آبکاری و شرایط محیط آبکاری

– خوردگی و انواع خوردگی

– خوردگی الکتروشیمیایی آهن

– حفاظت و انواع حفاظت

– آلیاژهایی که مقاومت زیادی در برابر خوردگی دارند

– تست های فصل هفتم

– پاسخ تشریحی تست های فصل هفتم

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما