دانلود کتاب سیره پیشوایان

توضیحــات تاریخ ارسال : (دی ۲۵, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب سیره پیشوایان – تاریخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آینده. به وسیله این تومار باز، باید بخش بسته را گشود، و خطوط حرکت آینده را ترسیم کرد، و از زندگانى گذشتگان درسھایى فراوان آموخت/ تا چندى پیش، تاریخنگاران، بیشتر، بازگو کننده حوادث و یادآور متن رویدادھا بوده، و غالباً روى علل حوادث، و یا نتایج تلخ و شیرین آن، انگشت نمى گذاشتند، تو گویى، تاریخ را براى سرگرمى و وقت گذرانى افراد مى نوشتند، و یا حمل این بار سنگین را بر دوش خود خوانندگان مى گذاردند/ نوپردازى در نگارش تاریخ که آن را از نقل وقایع خشک، به صورت تحلیل حوادث در آورد، گام بزرگى بود که در قلمرو یکى از علوم انسانى برداشته شد، این روش آنچنان فاصله اى میان دو نوع تاریخ: نقلى و تحلیلى پدید آورد، که گویى این دو شیوه نگارش، دو نوع دانش جدا از ھمند. در این نوع نگارش، علاوه بر متون تاریخ و گفتار شاھدان و راویان، از علوم چندى مانند: روانشناسى، جامعه شناسى، جغرافیاشناسى، باستانشناسى و غیره بھره گرفته مى شود، و حوادث تاریخى به صورتى مسلسل – که ھر کدام، دیگرى را پشت سر مى آورد -ھمراه با ریشه ھا و آثار و نتایج آنھا، ترسیم مى گردد/ نقطه ضعفى که در این نوع از نگارش تاریخ وجود دارد، این است که غالباً تاریخ از تصرفھاى بیجا و تفسیر به رأیھاى غلط، مصون نمانده، و حوادث تاریخى با اغراض و افکار شخصى و انگیزه ھاى خود نویسنده به ھم آمیخته مى شود، و چھره واقعیت در پرده ضخیمى از نظر ورزیھا پوشیده مى گردد/ البته نمى توان ھمه نویسندگان تاریخ را به پیشداورى متھم کرد، ولى باید پذیرفت که بسیارى از آنان از این نقطه ضعف پیراسته نیستند .ھمچنانکه نمى توان ھمه تاریخنگاران نقلى را، نویسندگانى با ھدف و واقع گرا انگاشت، زیرا برخى از آنان نیز از اغراض شخصى دور نبودند و به نقل آنچه مؤید افکار و اندیشه ھا و عقاید دینى و منافع ملى آنھا بوده مى پرداختند، و از رویه دیگر حوادث، چیزى ترسیم نمى کردند .منتھا، در مقام مقایسه، باید گفت: میزان خطا در تاریخ تحلیلى به مراتب فزونتر از تاریخ نقلى مى باشد/ در عصر ما، چیزى که به تاریخ تحلیلى رونق بیشترى بخشیده، تدوین فلسفه تاریخ است که خود مانند دیگر فلسفه ھاى ھر علمى، جدا از علم تاریخ است. فلسفه تاریخ، علل کلى پیدایش وقایع، و تکامل جامعه را روشن مى سازد و قوانین عمومى تکامل را به ما مى آموزد .به دیگر سخن: فلسفه تاریخ، ارتباط و پیوند میان وقایع گوناگون را مورد تحقیق و بررسى قرار داده و علل و معالیل را در وقایع تاریخى کشف مى کند. ھر نو(ع) کاوش و جستجو در پیدا کردن قوانین عمومى تکامل جامعه انسانى، گامى در راه تکامل فلسفه است/ « علم جامعه انسان » تاریخ یا مطالعه عمیق در علل تکامل و یا تحولات زندگى انسانھا، روشن مى سازد که عوامل محرک تاریخ یکى دو تا نیست، بلکه عوامل گوناگونى در شرائط مختلف، چرخ زندگى جامعه انسان را به حرکت درآورده و با قلم تکوین، صفحات تاریخ آنان را نگاشته است، و در طول تاریخ، تنھا یک عامل نبوده است که ترسیم کننده خط زندگى بشر باشد/ گروھى که مى کوشند نیروى محرک تاریخ را به صورت تک عاملى معرفى کنند، تنگ نظرانى ھستند که فقط گوشه اى از حوادث حیات انسان را مورد کاوش قرار مى دھند، نه ھمه جوانب را. این گونه کسان، گویى سوگند یاد کرده اند که براى تکامل تاریخ بشر، یک عامل بیشتر معرفى نکنند، و یا عامل مورد نظر خویش را کلید سحرآمیزى مى انگارند که مى تواند تمام درھاى بسته تاریخ را بگشاید! آنان براى اینکه خود را تنگ نظر معرفى نکنند، عامل واحدى را، مانند شرائط اقتصادى، زیر بناى تمام رویدادھا معرفى کرده و دیگر عوامل را – به لحاظ تأثیر گذارى – در درجه دوم قلمداد مى نمایند/ کسانى که موتور محرک تاریخ را یک عامل بیش نمى دانند، انسانھاى یک بعدى و سطحى نگرى ھستند که ذھن محدود آنان تنھا به یک بعد از عوامل سازنده تاریخ انس گرفته، و از دیگر عوامل غفلت ورزیده اند و یا افکار حزبى و سیاسى، آنان را به توانمندى عاملى خاص (مبارزه طبقاتى) سوق داده، و دیگر عوامل را رو بنا دانسته اند .

 

۱ سیره پیشوایان (زندگانی امام علی علیه السلام)
۲ سیره پیشوایان (زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام)
۳ سیره پیشوایان (زندگانی امام حسین علیه السلام)
۴ سیره پیشوایان (زندگانی امام سجاد علیه السلام)
۵ سیره پیشوایان (زندگانی امام محمد باقر علیه السلام)
۶ سیره پیشوایان (زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام)
۷ سیره پیشوایان (زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام)
۸ سیره پیشوایان (زندگانی امام رضا علیه السلام)
۹ سیره پیشوایان (زندگانی امام جواد علیه السلام)
۱۰ سیره پیشوایان (زندگانی امام هادی علیه السلام)
۱۱ سیره پیشوایان (زندگانی امام عسکری علیه السلام)
۱۲ سیره پیشوایان (زندگانی امام زمان (عج))

 

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

59 فروش
37,000 ریال
59 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

ناشناس گفت: اردیبهشت ۴, ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۸

(4) (0)

ممنون

احمد گفت: مهر ۵, ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۹

(4) (0)

سلام
عالی بود. دستتون درد نکنه.

majid_026 گفت: دی ۲, ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۹

(4) (1)

merci

علی گفت: دی ۲۰, ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۶

(4) (0)

عالی بود استقاده کردیم خدا قوت

نظر شما درباره این صفحه چیست؟