دانلود کتاب زن بر سریر قدرت

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۳, ۱۳۹۳)

نخستین زن حکومتگر جهان که در این مجموعه از او سخن گفته ایم کلئوپاترا ملکۀ مصر است که در ایران بیشتر با تلفظ فرانسوی آن کلئوپاتر شناخته شده است . پس از کلئوپاترا از زنانی که در هزارۀ اول بعد از میلاد مسیح به قدرت رسیده اند به زنان معروف امپراطوری رم و تئودورا ملکۀ بیزانس اشاره شده است . دربارۀ مطالب این بخش از کتاب تذکر این نکته را ضروری می داند که در منابع تاریخی دربارۀ وقایع زندگی زنان که در هزارۀ اول بعد از میلاد به قدرت رسیده اند مطالب ضد و نقیصی وجود دارد که در این کتاب مطالب معتبرترین منابع مورد استفاده قرار گرفته است . دربارۀ مطالب مربوط به وقایع زندگی زنان حکومتگر جهان در هزارۀ دوم بعد از میلاد ، که به زمان ما می پیوندند کمتر جای شک و تردید وجود دارد ، زیرا این وقایع به زمان ما نزدیک تر است و کثرت منابع تاریخی در هر مورد ، کار تحقیق دربارۀ زندگی زنانی را که در چند قرن اخیر به قدرت رسیده اند آسان تر می کند . قبل از پرداختن به منابع کتاب تذکر این نکته را نیز ضروری می داند که غرض از عنوان زنان جکومتگر جهان ، یا زنانی که در طول تاریخ به قدرت رسیده اند ، تنها زنانی که مستقیما در راس حکومت کشوری قرار گرفته و به عنوان پادشاه و ملکه ، یا رییس جمهور و نخست وزیر بر کشور خود حکومت قرار نگرفته اند ، ولی به عنوان نایب السلطنه یا مادر پادشاه بر کشور فرمان رانده اند و یا بدون هیچ یک از این عناوین ، با نفوذ در شوهر خود ، مسیر تاریخ و سرنوشت کشور خود را تغییر داده اند . کاترین دومدیسی که قریب چهل سال بنام پسرانش بر فرانسه حکومت کرد ، ملکۀ آلکساندرا که تحت تاثیر و نفوذ روحانی نمای مکاری بنام راسپوتین امپراطوری تزارها را بر باد داد و یا ادیت ویلسون همسر ویلسون رییس جمهور معروف آمریکا که در دو سال آخر ریاست جمهوری شوهرش به نام او بر آمریکا حکومت می کرد از آن جمله اند …

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.