کتاب رایانش ابری (بصورت کامل و جامع)

 

بهترین منبع برای پایان نامه های ارشد در رابطه با محاسبات ابری

 

پیشگفتار

 

سیستم های محاسباتی بطور گسترده ای در حال کامل شدن هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بشر در مسائل و کاربردهای مختلف علمی، تجاری، اجتماعی و … باشند. این تکامل در ابعاد مختلفی صورت گرفته است. قدرت و توان محاسباتی و پردازش اطلاعات، ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات، در دسترس پذیری بیشتر منابع و … از ابعاد مختلف تکامل سیستم های محاسباتی محسوب می شود. رایانش ابری یکی از رویکرد های جدید محاسباتی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است و بطور فزاینده ای در حال گسترش است. اما در خصوص شناخت صحیح این سیستم محاسباتی بعنوان یک فناوری جدید و جایگاه آن در بین دیگر فناوری های محاسباتی ابهامات زیادی وجود دارد.

 

نظیر نرم افزار، IT افرادی که در زمینه رایانش ابری فعالیت دارند، به دلیل اینکه از حوزه های مختلف پایگاه داده، شبکه و … وارد آن شده اند، دارای دیدگاه های مختلفی در مورد آن هستند که همین موضوع سبب ایجاد تعاریف و رویکردهای مختلف در مورد رایانش ابری شده است. به همین دلیل افرادی که مطالعه در این زمینه را آغاز می کنند، در صورتی که چندین منبع یا مقاله مختلف را مطالعه کنند، با ابهامات و تعاریف مختلفی مواجه می شوند که ممکن است در بسیاری از موارد این تعاریف قابل جمع شدن با همدیگر نباشند. خصوصا در زمانی که لایه های مختلف رایانش ابری مورد بررسی قرار می گیرد، برقراری ارتباط بین تعاریفی که از این لایه ها می شود با همدیگر بسیار چالش برانگیر خواهد بود.

 

در این کتاب ما سعی کردیم پس از یک مطالعه گسترده در بین منابع و کتب مختلفی که در زمینه رایانش ابری منتشر شده است، ضمن ارائه انواع مختلف تعاریف و معماری هایی که برای رایانش ابری ارائه شده است، شکل صحیح ارتباط بین آنها را بیان کنیم تا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد برای خواننده گرامی رفع گردد. لذا در این اثر ما سعی داریم ضمن بررسی و تشریح کامل این فناوری، به بررسی دقیقتر نکات فنی، خدمات ارائه شده، مشکلات پیش رو، مسائل امنیتی و … بپردازیم. البته لازم به ذکر است که در این نگارش از کتاب، ما تمرکز خود را بیشتر بر روی لایه های زیرساخت و سرویس که عمده مباحث رایانش ابری مربوط به آنها می باشد قرار داده ایم.امید است که در این کار پژوهشی که در حال حاضر نگارش اول آن در اختیار شما قرار گرفته است، توانسته باشیم گام موثری در معرفی صحیح فناوری رایانش ابری برداشته باشیم و شاهد کاربردهای سازنده آن در ارتقای سطح علمی کشور عزیزمان ایران در هر دو بعد تئوری و عملی باشیم.

 

کلمات کلیدی:
رایانش ابری
سرویس های ابری
Cloud Computing
امنیت محاسبات ابری
سیستم های محاسباتی
محاسبات ابری از دید SAAS
استانداردهای محاسبات ابری
معماری سیستم های محاسبات ابری

 

مقدمه

 

سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. نمونههای متنوعی از سیستم های محاسباتی ارائه شده است که سعی دارند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از این سیستم های محاسباتی عبارتند از: محاسبات کلاستری ۱، محاسبات توری ۲ و اخیراً محاسبات انبوه ۳ که از آن به عنوان رایانش ابری نیز یاد می شود. محبوبیت این سه رویکرد محاسباتی، از دید موتور جستجوی گوگل ۱ نمایش داده شده است و حاکی از آن است که – مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه ی آن در
محبوبیت رایانش ابری، پس از ظهور مفاهیم اولیه آن در سال ۲۱۱۷ ، با فاصله زیادی نسبت به سایر رویکردهای محاسباتی در حال افزایش است.

 

دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش میرود که به جای اجرا بر روی رایانه های منفرد،به عنوان یک سرویس در دسترس میلیونها مصرف کننده قرار داده می شوند] ۱[. از این نقطه نظر، محاسبات انبوه )رایانش ابری( از دید کاربران نهایی ساختاری شبیه به یک توده ابر دارد که به واسطه آن می توانند به برنامه های کاربردی از هرجایی از دنیا دسترسی داشته باشند.

 

اما محاسبات انبوه از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، می تواند با کمک ماشین های مجازی ۱ شبکه شده،به عنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف برای ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازی در اختیار داشته باشند.در رویکرد اول )رایانش ابری از دید ارائه سرویس و برنامه های کاربردی( تلاش بر این است که خدمات اینترنتی بصورت یک رایانه واحد در اختیار تمام کاربرانی که به آن متصل هستند قرار بگیرد و تکنولوژی هایی نظیر وب ۲ از عوامل مهم در نیل به این هدف هستند. در این رویکرد جدید، می توان از لایه های مختلف و قابل انعطاف ارائه شده در ابر استفاده کرد و خدماتی را فراهم آورد که بتوان در سایت های مختلف به اشتراک گذاشت. به این ترتیب که مثلا اطلاعات می تواند بین سایت ها به اشتراک گذاشته شود و فایلی که در یک سایت قرار داده شده است به راحتی در یک سایت دیگر قابل دسترسی باشد.

 

فهرست عناوین

 

پیشگفتار. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل ۱- مقدمه ای بر رایانش ابری ………………………………………………………………………………………………… ۳

 

-۱-۱ مقدمه ۴
-۲-۱ رایانش ابری چیست؟ ۶
-۳-۱ دیدگاه های مختلف در خصوص رایانش ابری ۹
-۴-۱ مجازی سازی در رایانش ابری ۱۱
-۵-۱ بررسی انواع مختلف توده های ابر، کاربردها، مزایا و معایب ۱۱
-۶-۱ ابرهای خصوصی و ابرهای عمومی ۱۳
-۷-۱ مدل قیمت گذاری مبتنی بر استفاده ۱۳
-۸-۱ برخی مزایا و معایب رایانش ابری ۱۵
-۹-۱ استانداردها و قابلیت همکاری در رایانش ابری ۱۵
-۱۱-۱ نتیجه گیری و بحث ۱۶

 

فصل ۲- معماری سیستم های رایانش ابری. ………………………………………………………………………………… ۲۱

 

-۱-۲ مقدمه ای بر معماری های رایانش ابری ۲۲
-۲-۲ ماهیت رایانش ابری ۲۳
-۱-۲-۲ ماشین های مجازی ۲۳
-۲-۲-۲ مدل مبتنی بر استفاده ۲۴
-۳-۲-۲ زیرساخت قابل برنامه ریزی ۲۴
-۴-۲-۲ ترکیب برنامه ها و ایجاد برنامه های جدید تر ۲۵
-۵-۲-۲ مثالی از ارائه برنامه های وب ۲۶
-۶-۲-۲ سرویس ها در شبکه ارائه می شوند ۲۷
-۷-۲-۲ نقش نرم افزارهای کدمتنباز ۲۷
-۳-۲ مدل های زیرساخت رایانش ابری ۲۸
-۱-۳-۲ ابرهای عمومی، خصوصی و ترکیبی ۲۸
-۲-۳-۲ ابرهای عمومی ۲۹
-۳-۳-۲ ابرهای خصوصی ۳۱
-۴-۳-۲ ابرهای ترکیبی ۳۱
-۴-۲ معماری لایه ای رایانش ابری ۳۲
۳۲ )SaaS( -1-4-2 نرم افزار به عنوان سرویس
۳۳ )PaaS( -2-4-2 سکو به عنوان سرویس
۳۳ )IaaS( -3-4-2 زیرساخت به عنوان سرویس
-۵-۲ واسط های برنامه نویسی برنامه های ابری ۳۴
-۶-۲ مزایای رایانش ابری از دید زیرساخت ۳۴
-۱-۶-۲ کاهش زمان اجرا و زمان پاسخ ۳۴
-۲-۶-۲ کاهش ریسک زیرساخت ۳۵
-۳-۶-۲ هزینه ورود کمتر ۳۵
-۴-۶-۲ افزایش نوآوری ۳۶
-۷-۲ ملاحظات معماری برای زیرساخت ۳۷
-۱-۷-۲ تغییر رویکردهای معماری ۳۷
-۲-۷-۲ تغییر طراحی برنامه کاربردی ۳۷
۳۷ High Performance Computing -1-2-7-2
-۲-۲-۷-۲ سیستم های مدیریت پایگاه داده ۳۸
۳۸ CPU-intensive -3-7-2 پردازش های
۳۸ Data-intensive -4-7-2 پردازش های
-۵-۷-۲ هدف یکسان باقی می ماند ۳۹
-۶-۷-۲ لایه انتزاعی پایدار ۴۱
-۷-۷-۲ استاندارد سازی برای کاهش پیچیدگی ۴۱
-۸-۷-۲ پشتیبانی تغییر ساختار برنامه با مجازی سازی و کپسوله سازی ۴۱
۴۳ Stateless و Loose-coupled -9-7-2 محاسبات بصورت
-۱۱-۷-۲ مقیاس پذیری افقی ۴۳
-۱۱-۷-۲ موازی سازی ۴۴
-۱۲-۷-۲ روش تقسیم و حل ۴۵
-۱۳-۷-۲ فیزیک داده ۴۶
-۱۴-۷-۲ رابطه بین داده و پردازش ۴۶
-۱۵-۷-۲ استراتژی های برنامه نویسی ۴۷
-۱۶-۷-۲ قوانین و مقررات مرتبط با داده ۴۷
-۱۷-۷-۲ امنیت و ذخیره سازی داده ۴۸
-۱۸-۷-۲ شیوه های مناسب امنیت شبکه ۴۸

 

فصل ۳- معماری برنامه های کاربردی. …………………………………………………………………………………………. ۵۳

 

-۱-۳ مقدمه ای بر معماری برنامه های ابری ۵۴
-۱-۱-۳ محاسبات توری ۵۴
-۲-۱-۳ محاسبات تراکنشی ۵۵
-۳-۱-۳ ارزش رایانش ابری ۵۷
۵۸ IT -2-3 انتخاب های موجود برای زیرساخت
-۱-۲-۳ اقتصاد ۵۸
۶۱ AMAZON -3-3 مروری بر سرویس های وب
۶۱ Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) -1-3-3
۶۱ Amazon Simple Storage Service (S3) -2-3-3
۶۲ Amazon Simple Queue Service (SQS) -3-3-3
۶۲ Amazon CloudFront -4-3-3
۶۳ Amazon SimpleDB -5-3-3
آمازون ۶۴ S -4-3 سرویس ۳
۶۴ S -1-4-3 دسترسی به ۳
-۲-۴-۳ سرویس های وب ۶۴
۶۵ BitTorrent -3-4-3
در عمل ۶۵ S3 -4-4-3
آمازون ۶۶ EC -5-3 سرویس ۲
۶۷ EC -1-5-3 مفاهیم ۲
۶۸ EC -2-5-3 دسترسی به ۲
-۳-۵-۳ راه اندازی یک نمونه ۶۹
-۴-۵-۳ دسترسی به یک نمونه ۷۱
-۵-۵-۳ گروه های امنیتی ۷۳
-۶-۵-۳ نواحی دسترسی ۷۵
ایستا ۷۵ IP -7-5-3 آدرس های
۷۶ EC -8-5-3 ذخیره سازی داده در ۲
۷۷ EBS -9-5-3 تنظیم درایو
-۱۱-۵-۳ مدیریت درایو ۷۸
۷۹ )snapshots( -11-5-3 تصاویر
۸۱ AMI -12-5-3 مدیریت

 

فصل ۴- رایانش ابری از دید SAAS 85

 

۸۶  -۱-۴ مقدمه ای رایانش ابری از دید SAAS
-۱-۱-۴ رایانش ابری، چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟ ۸۶
-۲-۱-۴ رایانش ابری، چه چیزی نیست ۸۷
-۳-۱-۴ رایانش ابری، چه چیزی است ۸۷
-۴-۱-۴ از همکاری مشارکتی تا ابر: تاریخی مختصر از رایانش ابری ۸۸
برنامه های مترکز و ذخیره سازی متمرکز ۸۸ :Client/Server -5-1-4 محاسبات
اشتراک گذاری منابع ۸۹ :Peer-to-Peer -6-1-4 محاسبات
-۷-۱-۴ محاسبات داوطلبانه: توان محاسباتی بیشتر ۹۱
-۸-۱-۴ محاسبات مشارکتی: کار گروهی ۹۱
-۹-۱-۴ رایانش ابری: گام بعدی در کار مشارکتی ۹۱
-۱۱-۱-۴ شبکه، رایانه است: رایانش ابری چگونه کار می کند ۹۲
-۱۱-۱-۴ شناخت معماری ابر ۹۲
-۱۲-۱-۴ شناخت ذخیره سازی ابری ۹۴
-۱۳-۱-۴ شناخت سرویس های ابری ۹۴
-۱۴-۱-۴ شرکت ها در ابر: رایانش ابری امروز ۹۵
-۱۵-۱-۴ چرا رایانش ابری مهم است ۹۶
-۲-۴ آیا برای استفاده از رایانش ابری آماده هستید؟ ۹۷
-۱-۲-۴ رایانش ابری: مزایا ۹۷
-۲-۲-۴ رایانش ابری: معایب ۱۱۱
-۳-۲-۴ چه کسانی می توانند از رایانش ابری استفاده کنند ۱۱۱
-۴-۲-۴ چه کسانی نباید از رایانش ابری استفاده کنند ۱۱۳
-۵-۲-۴ ابرهای تیره: موانعی برای استفاده از برنامه های تحت وب ۱۱۴
-۳-۴ توسعه سرویس های ابری ۱۱۶
-۱-۳-۴ چرا توسعه برنامه های تحت وب؟ ۱۱۶
-۲-۳-۴ مزایا و معایب توسعه ی سرویس های ابری ۱۱۶
-۳-۳-۴ مزایای توسعه ی سرویس های ابری ۱۱۷
-۴-۳-۴ معایب توسعه ی سرویس های ابری ۱۱۷
-۵-۳-۴ انواع توسعه سرویس های ابری ۱۱۸
۱۱۸ )Software as a Service( -6-3-4 نرم افزار بعنوان سرویس
۱۱۸ )Platform as a Service( -7-3-4 سکو بعنوان سرویس
۱۱۹ )Web Services( -8-3-4 سرویس های وب
۱۱۹ )On-Demand Computing( -9-3-4 محاسبه بر حسب تقاضا
-۱۱-۳-۴ کشف خدمات و ابزارهای توسعه سرویس های ابری ۱۱۱
۱۱۱ )Amazon( -11-3-4 آمازون
۱۱۱ )Google App Engine( -12-3-4 موتور برنامه های گوگل
۱۱۲ IBM -13-3-4
۱۱۲ Salesforce.com -14-3-4
-۱۵-۳-۴ دیگر ابزارهای توسعه سرویس های ابری ۱۱۳
-۱۶-۳-۴ سطح تکامل سرویس های ابری ۱۱۴
-۴-۴ رایانش ابری برای خانواده ها ۱۱۵
-۱-۴-۴ متمرکزسازی ارتباطات ایمیل ۱۱۵
-۲-۴-۴ مشارکت در زمان بندی ۱۱۵
-۳-۴-۴ مشارکت در لیست خرید ۱۱۶
۱۱۷ )Do-Do Lists( -4-4-4 مشارکت در لیست وظایف
-۵-۴-۴ مشارکت در هزینه های خانواده ۱۱۷
-۶-۴-۴ مشارکت در لیست تماس ها ۱۱۸
-۷-۴-۴ مشارکت در پروژه های مدرسه ۱۱۸
-۸-۴-۴ اشتراک تصاویر خانوادگی ۱۱۹
-۵-۴ رایانش ابری برای گروه ها ۱۲۱
-۱-۵-۴ ارتباطات در گروه ها ۱۲۱
-۲-۵-۴ همکاری در برنامه ریزی ها و زمان بندی ها ۱۲۱
-۳-۵-۴ مدیریت رویدادها و برنامه ها ۱۲۲
-۴-۵-۴ مشارکت در رویداد ها و پروژه های گروهی ۱۲۳
-۵-۵-۴ لیست وظایف مشارکتی ۱۲۳
-۶-۵-۴ مشارکت در مدیریت وظایف ۱۲۳
-۷-۵-۴ مشارکت در مدیریت رویدادها ۱۲۳
-۸-۵-۴ مشارکت در تبلیغ و بازاریابی رویدادها ۱۲۴
-۹-۵-۴ مشارکت در هزینه ها ۱۲۴
-۶-۴ رایانش ابری برای شرکت ها ۱۲۶
-۱-۶-۴ مدیریت زمان بندی ۱۲۶
-۲-۶-۴ مدیریت لیست تماس ها ۱۲۶
-۳-۶-۴ مدیریت پروژه ها ۱۲۷
-۴-۶-۴ مشارکت روی گزارشات ۱۲۸
-۵-۶-۴ مشارکت روی منابع تبلیغاتی ۱۲۹
-۶-۶-۴ مشارکت روی گزارش هزینه ۱۲۹
-۷-۶-۴ مشارکت بر روی تنظیم بودجه ۱۳۱
-۸-۶-۴ مشارکت بر روی ارائه ها ۱۳۱
-۹-۶-۴ ارائه در همه جا ۱۳۱

 

فصل ۵- استفاده از سرویس های ابری. ……………………………………………………………………………………… ۱۳۵

 

-۱-۵ مشارکت در تقویم، زمان بندی و مدیریت وظایف ۱۳۶
-۱-۱-۵ بررسی برنامه های تقویم آنلاین ۱۳۶
۱۳۷ Google Calendar -1-1-1-5
۱۳۸ Yahoo! Calendar -2-1-1-5
۱۳۹ Windwos Live Calendar -3-1-1-5
۱۳۹ Apple MobileMe Calendar -4-1-1-5
۱۴۱ AOL Calendar -5-1-1-5
۱۴۱ CalendarHub -6-1-1-5
۱۴۱ Hunt Calendars -7-1-1-5
۱۴۲ Famundo -8-1-1-5
۱۴۲ eStudio Calendar -9-1-1-5
۱۴۳ ۳۰Boxes -11-1-1-5
۱۴۳ Trumba -11-1-1-5
۱۴۴ Calendars Net -12-1-1-5
۱۴۴ Jotlet -13-1-1-5
-۲-۱-۵ بررسی برنامه های زمان بندی آنلاین ۱۴۴
۱۴۵ Jiffle -1-2-1-5
۱۴۵ Presdo -2-2-1-5
۱۴۶ Diarised -3-2-1-5
۱۴۶ Windows Live Events -4-2-1-5
۱۴۷ Schedulebook -5-2-1-5
۱۴۷ Acuity Scheduling -6-2-1-5
۱۴۸ AppointmentQuest -7-2-1-5
۱۴۸ hitAppoint -8-2-1-5
-۳-۱-۵ بررسی برنامه ریزی آنلاین و مدیریت وظایف ۱۴۸
۱۴۸ iPrioritize -1-3-1-5
۱۴۹ Bla-Bla List -2-3-1-5
۱۴۹ Hiveminder -3-3-1-5
۱۴۹ Remember the Milk -4-3-1-5
۱۴۹ Ta-da List -5-3-1-5
۱۵۱ Tudu List -6-3-1-5
۱۵۱ TaskTHIS -7-3-1-5
۱۵۱ VitaList -8-3-1-5
۱۵۱ TracksLife -9-3-1-5
۱۵۱ Voo2Do -11-3-1-5
۱۵۱ HiTask -11-3-1-5
۱۵۱ Zoho Planner -12-3-1-5
-۲-۵ مشارکت در مدیریت رویدادها ۱۵۳
-۱-۲-۵ شناخت برنامه های مدیریت رویداد ۱۵۳
-۱-۱-۲-۵ برنامه ریزی رویداد و مدیریت جریان کار ۱۵۳
-۲-۱-۲-۵ معرفی و تبلیغ رویداد ۱۵۴
-۳-۱-۲-۵ تقویم رویداد ۱۵۴
-۴-۱-۲-۵ تسهیل زمان بندی ۱۵۴
-۵-۱-۲-۵ پیش ثبت نام ۱۵۴
-۶-۱-۲-۵ فرآیند پرداخت ۱۵۴
-۷-۱-۲-۵ مدیریت مسافرت ۱۵۵
-۸-۱-۲-۵ مدیریت اسکان ۱۵۵
-۹-۱-۲-۵ پذیرش / ثبت نام در محل ۱۵۵
-۱۱-۱-۲-۵ مدیریت تماس ۱۵۵
-۱۱-۱-۲-۵ مدیریت بودجه ۱۵۵
-۱۲-۱-۲-۵ تحلیل و گزارش گیری بعد از رویداد ۱۵۶
-۲-۲-۵ برنامه های مدیریت رویداد ۱۵۶
۱۵۶ ۱۲۳ Signup -1-2-2-5
۱۵۷ Acteva -2-2-2-5
۱۵۷ Conference.com -3-2-2-5
۱۵۹ Cvent -4-2-2-5
۱۶۱ Event Wax -5-2-2-5
۱۶۱ Eventsbot -6-2-2-5
۱۶۲ RegOnline -7-2-2-5
۱۶۳ Setdot -8-2-2-5
۱۶۳ Tendenci -9-2-2-5
-۳-۵ مشارکت در مدیریت تماس ها ۱۶۴
۱۶۴ CRM -1-3-5 شناخت مدیریت تماس و
-۲-۳-۵ درباره مدیریت تماس ۱۶۴
۱۶۴ CRM -3-3-5 درباره
و مدیریت تماس ۱۶۵ CRM -4-3-5 بررسی برنامه های
۱۶۵ Salesforce.com -1-4-3-5
۱۶۷ bConnections -2-4-3-5
۱۶۸ BigContacts -3-4-3-5
۱۶۸ eStudio Contact Manager -4-4-3-5
۱۶۹ Highrise -5-4-3-5
۱۶۹ Apple MobileMe Contacts -6-4-3-5
۱۷۱ MyEvents -7-4-3-5
۱۷۱ Plaxo -8-4-3-5
۱۷۱ People Matrix -9-4-3-5
۱۷۱ PipelineDeals -11-4-3-5
۱۷۲ SalesBoom -11-4-3-5
۱۷۲ SalesJunction.com -12-4-3-5
۱۷۳ SalesNexus -13-4-3-5
۱۷۳ Zoho CRM -14-4-3-5
-۴-۵ مشارکت در مدیریت پروژه ۱۷۵
-۱-۴-۵ آشنایی با مدیریت پروژه ۱۷۵
-۲-۴-۵ بررسی برنامه های مدیریت پروژه ۱۷۶
۱۷۶ @task -1-2-4-5
۱۷۷ AceProject -2-2-4-5
۱۷۷ Basecamp -3-2-4-5
۱۷۸ Copper Project -4-2-4-5
۱۷۸ eStudio TaskTracker -5-2-4-5
۱۷۹ onProject -6-2-4-5
۱۷۹ Project Drive -7-2-4-5
۱۷۹ Vertabase -8-2-4-5
۱۷۹ Wrike -9-2-4-5
۱۷۹ Zoho Projects -11-2-4-5
-۵-۵ مشارکت در واژه پردازی ۱۸۱
-۱-۵-۵ برنامه های واژه پرداز تحت وب چگونه کار می کنند ۱۸۱
-۲-۵-۵ مزایای برنامه های واژه پردازی تحت وب ۱۸۱
-۳-۵-۵ آیا باید از واژه پردازهای تحت وب استفاده کنیم ۱۸۲
-۴-۵-۵ بررسی برنامه های واژه پرداز تحت وب ۱۸۳
۱۸۳ Google Docs -1-4-5-5
۱۸۶ Adobe Buzzword -2-4-5-5
۱۸۷ ajaxWrite -3-4-5-5
۱۸۷ Docly -4-4-5-5
۱۸۸ Glide Write -5-4-5-5
۱۸۹ iNetWord -6-4-5-5
۱۸۹ KBdocs -7-4-5-5
۱۹۱ Peepel WebWriter -8-4-5-5
۱۹۱ ThinkFree Write -9-4-5-5
۱۹۱ WriteBoard -11-4-5-5
۱۹۲ Zoho Writer -11-4-5-5
-۶-۵ مشارکت در صفحات گسترده ۱۹۳
-۱-۶-۵ برنامه های تحت وب صفحه گسترده چگونه کار می کند ۱۹۳
-۲-۶-۵ مزایای استفاده از برنامه های صفحه گسترده تحت وب ۱۹۳
-۳-۶-۵ آیا برنامه های صفحه گسترده تحت وب برای شما مناسب است؟ ۱۹۳
-۴-۶-۵ بررسی برنامه های صفحه گسترده تحت وب ۱۹۵
۱۹۵ Google Spreadsheets -1-4-6-5
۱۹۷ EditGrid -2-4-6-5
۱۹۸ eXpresso -3-4-6-5
۱۹۹ Glide Crunch -4-4-6-5
۱۹۹ Num Sum -5-4-6-5
۲۱۱ Peepel WebSheet -6-4-6-5
۲۱۱ Sheetster -7-4-6-5
۲۱۱ ThnkFree Calc -8-4-6-5
۲۱۳ Zoho Sheet -9-4-6-5
-۷-۵ مشارکت در پایگاه داده ۲۱۴
-۱-۷-۵ آشنایی با مدیریت پایگاه داده ۲۱۴
-۲-۷-۵ پایگاه داده چگونه کار می کند ۲۱۴
-۳-۷-۵ پایگاه داده آنلاین چگونه کار می کند ۲۱۵
-۴-۷-۵ بررسی برنامه های پایگاه داده تحت وب ۲۱۵
۲۱۵ Blist -1-4-7-5
۲۱۷ Cebase -2-4-7-5
۲۱۷ Dabble DB -3-4-7-5
۲۱۸ Lazybase -4-4-7-5
۲۱۹ MyWebDB -5-4-7-5
۲۱۹ QuickBase -6-4-7-5
۲۱۱ TeamDesk -7-4-7-5
۲۱۱ Trackvia -8-4-7-5
۲۱۲ Zoho Creator -9-4-7-5
۲۱۲ Zoho DB & Reports -11-4-7-5
-۸-۵ مشارکت در ارائه ۲۱۴
-۱-۸-۵ تهیه ارائه بصورت آنلاین ۲۱۴
-۲-۸-۵ ارزیابی برنامه های ارائه تحت وب ۲۱۴
۲۱۵ BrinkPad -1-2-8-5
۲۱۵ Empressr -2-2-8-5
۲۱۶ Google Presentations -3-2-8-5
۲۱۸ Preezo -4-2-8-5
۲۱۸ Presentation Engine -5-2-8-5
۲۲۱ PreZentit -6-2-8-5
۲۲۱ SlideRocket -7-2-8-5
۲۲۱ ThinkFree Show -8-2-8-5
۲۲۲ Thumbstacks -9-2-8-5
۲۲۲ Zoho Show -11-2-8-5
-۹-۵ ذخیره سازی و به اشتراک گذاری فایل ها و دیگر محتواهای آنلاین ۲۲۴
-۱-۹-۵ آشنایی با ابر ذخیره سازی ۲۲۴
-۲-۹-۵ ابرذخیره سازی چیست؟ ۲۲۴
-۳-۹-۵ چرا از ابر ذخیره سازی استفاده کنیم؟ ۲۲۴
-۴-۹-۵ خطر ذخیره سازی داده در ابر ۲۲۵
-۵-۹-۵ بررسی سرویس های ذخیره سازی و به اشتراک گذاری فایل ۲۲۶
۲۲۶ Amazon S3 -1-5-9-5
۲۲۶ Egnyte -2-5-9-5
۲۲۷ ElephantDrive -3-5-9-5
۲۲۷ Microsoft Offile Live Workspace -4-5-9-5
۲۲۸ myDataBus -5-5-9-5
۲۲۸ Nirvanix -6-5-9-5
۲۲۸ steekR -7-5-9-5
۲۲۹ Windows Live SkyDrive -8-5-9-5
-۶-۹-۵ بررسی سرویس های نشانه گذاری آنلاین ۲۲۹
۲۳۱ BlinkList -1-6-9-5
۲۳۱ ClipClip -2-6-9-5
۲۳۱ Clipmarks -3-6-9-5
۲۳۱ del.icio.us -4-6-9-5
۲۳۲ Feedmarker -5-6-9-5
۲۳۲ SharedCopy -6-6-9-5
۲۳۳ Tagseasy -7-6-9-5
۲۳۳ Yahoo! MyWeb -8-6-9-5
-۱۱-۵ به اشتراک گذاری تصاویر دیجیتال ۲۳۴
-۱-۱۱-۵ بررسی برنامه های ویرایشگر تصویر آنلاین ۲۳۴
۲۳۴ Adobe Photoshop Express -1-1-11-5
۲۳۶ ForoFlexer -2-1-11-5
۲۳۶ Picnik -3-1-11-5
۲۳۷ Picture2Life -4-1-11-5
۲۳۸ Pkifx -5-1-11-5
۲۳۸ Preloadr -6-1-11-5
۲۳۹ Phixr -7-1-11-5
۲۳۹ Pixenate -8-1-11-5
۲۴۱ Snipshot -9-1-11-5
-۱۱-۱-۱۱-۵ بررسی انجمن های به اشتراک گذاری تصویر ۲۴۱
۲۴۱ Apple MobileMe Gallery -11-1-11-5
۲۴۲ dotPhoto -12-1-11-5
۲۴۲ DPHOTO -13-1-11-5
۲۴۲ Flickr -14-1-11-5
۲۴۳ Fotki -15-1-11-5
۲۴۳ MyPhotoAlbum -16-1-11-5
۲۴۳ Photobucket -17-1-11-5
۲۴۴ Picasa Web Album -18-1-11-5
۲۴۴ Pixagogo -19-1-11-5
۲۴۴ PictureTrail -21-1-11-5
۲۴۴ SmugMug -21-1-11-5
۲۴۴ WebShots -22-1-11-5
۲۴۴ Zenfolio -23-1-11-5
۲۴۵ Zoto -24-1-11-5
-۱۱-۵ کنترل همه چیز با دسک تاپ های تحت وب ۲۴۶
-۱-۱۱-۵ شناخت میزکار تحت وب ۲۴۶
-۲-۱۱-۵ بررسی انواع میزکار تحت وب ۲۴۷
۲۴۷ ajaxWindows -1-2-11-5
۲۴۸ Deskjump -2-2-11-5
۲۴۸ Desktoptwo -3-2-11-5
۲۴۹ eyeOS -4-2-11-5
۲۵۱ g.ho.st -5-2-11-5
۲۵۱ Glide -6-2-11-5
۲۵۱ Nivio -7-2-11-5
۲۵۱ StartForce -8-2-11-5
۲۵۲ YouOS -9-2-11-5
-۱۲-۵ دیگر راه های مشارکت آنلاین ۲۵۳
-۱-۱۲-۵ بررسی سرویس های ایمیل تحت وب ۲۵۳
۲۵۴ Gmail -1-1-12-5
۲۵۵ Yahoo! Mail -2-1-12-5
۲۵۶ Windows Live Hotmail -3-1-12-5
۲۵۶ Apple MobileMe Mail -4-1-12-5
-۵-۱-۱۲-۵ دیگر سرویس های پستی تحت وب ۲۵۷
-۲-۱۲-۵ بررسی سرویس های پیغام رسان فوری ۲۵۸
۲۵۸ AOL Instant Messenger -1-2-12-5
۲۵۸ Google Talk -2-2-12-5
۲۵۹ ICQ -3-2-12-5
۲۶۱ Windows Live Messenger -4-2-12-5
۲۶۱ Yahoo! Messenger -5-2-12-5
-۳-۱۲-۵ بررسی ابزارهای کنفرانس وب ۲۶۱
۲۶۲ Adobe Acrobat Connect -1-3-12-5
۲۶۳ Convenos Meeting Center -2-3-12-5
۲۶۳ Genesys Meeting Center -3-3-12-5
۲۶۳ Glance -4-3-12-5
۲۶۳ IBM Lotus Sametime -5-3-12-5
۲۶۳ Microsoft Office Live Meeting -6-3-12-5
۲۶۳ Persoy Web Conferencing -7-3-12-5
۲۶۴ Pixion PictureTalk -8-3-12-5
۲۶۴ WebEx -9-3-12-5
۲۶۵ Yugma -11-3-12-5
۲۶۵ Zoho Meeting -11-3-12-5
-۱۳-۵ همکاری از طریق شبکه های اجتماعی و گروه افزارها ۲۶۶
-۱-۱۳-۵ ایجاد گروه در شبکه های اجتماعی ۲۶۶
۲۶۷ Facebook -1-1-13-5
۲۶۸ MySpace -2-1-13-5
-۳-۱-۱۳-۵ دیگر گروه های وب ۲۶۸
-۲-۱۳-۵ بررسی گروه افزارهای آنلاین ۲۶۹
۲۶۹ AirSet -1-2-13-5
۲۷۱ ContactOffice -2-2-13-5
۲۷۱ Google Sites -3-2-13-5
۲۷۱ Huddle -4-2-13-5
۲۷۱ Nexo -5-2-13-5
۲۷۲ OpenTeams -6-2-13-5
۲۷۳ ProjectSpaces -7-2-13-5
۲۷۳ teamspace -8-2-13-5
-۱۴-۵ همکاری از طریق بلاگ ها و ویکی ها ۲۷۴
-۱-۱۴-۵ بررسی بلاگها برای کارهای مشارکتی ۲۷۴
۲۷۵ Blogger -1-1-14-5
۲۷۷ TypePad -2-1-14-5
۲۷۷ WordPress -3-1-14-5
-۲-۱۴-۵ بررسی ویکی ها برای همکاری ۲۷۷
۲۷۸ PBwiki -1-2-14-5
۲۷۸ Versionate -2-2-14-5
۲۷۸ Wikihost.org -3-2-14-5
۲۷۸ Wikispaces -4-2-14-5
۲۷۹ Zoho Wiki -5-2-14-5

 

فصل ۶- مجازی سازی. ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۳

 

-۱-۶ تعریف مجازی سازی ۲۸۴
-۲-۶ تکنولوژی های مجازی سازی ۲۸۸
۲۸۸ )Linux Virtualization( -1-2-6 مجازی سازی در لینوکس
۲۸۸ )Para Virtualization( -1-1-2-6 مجازی سازی جزئی
۲۸۹ )Hardware assisted Virtualization( -2-1-2-6 مجازی سازی به کمک سخت افزار
۲۸۹ Coopvirt -3-1-2-6
۲۸۹ )Containers( -4-1-2-6 حامل ها
۲۹۱ ) Desktop Virtualization( -2-2-6 مجازی سازی میزکار
۲۹۱ Client-Hosted Desktop Virtualization -1-2-2-6
۲۹۱ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -2-2-2-6
۲۹۲ )Para-Virtualization( -3-2-6 مجازی سازی جزئی
۲۹۳ )Hardware Virtualization( -4-2-6 مجازی سازی سخت افزاری
۲۹۴ )Resource Virtualization( -5-2-6 مجازی سازی منابع
۲۹۵ )Processor Virtualization( -6-2-6 مجازی سازی پردازنده
۲۹۵ )Application Virtualization( -7-2-6 مجازی سازی برنامه کاربردی
۲۹۷ )Software Virtualization( -8-2-6 مجازی سازی نرم افزار
۲۹۷ )Storage Virtualization( -9-2-6 مجازی سازی ذخیره سازی
۲۹۹ )Data Storage Virtualization( -11-2-6 مجازی سازی ذخیره سازی داده
۳۱۱ )OS Virtualization( -11-2-6 مجازی سازی سیستم عامل
-۳-۶ سایر مفاهیم مرتبط با مجازی سازی ۳۱۳
۳۱۳ )Virtualization Density( -1-3-6 چگالی مجازی سازی
۳۱۳ )Virtualization Level( -2-3-6 سطح مجازی سازی
۳۱۳ )Server Level( -1-2-3-6 سطح سرور
۳۱۳ )Storage Device Level( -2-2-3-6 سطح دستگاه سازی
۳۱۴ Fabric Level -3-2-3-6
۳۱۴ File System( -4-2-3-6 سطح سیستم فایل
-۴-۶ ابزارهای مجازی سازی منابع فیزیکی ۳۱۵
نسخه سرور( ۳۱۵ ( Ubuntu -1-4-6
۳۱۵ Red Hat -2-4-6
-۳-۴-۶ ویندوز سرور ۳۱۶
-۴-۴-۶ مجازی سازی ویندوز بر روی فدورا ۳۱۷
-۵-۴-۶ مجازی سازی اوراکل ۳۱۷
۳۱۸ VMware -6-4-6
-۱-۶-۴-۶ برنامه های رومیزی ۳۱۸
-۲-۶-۴-۶ برنامه های سرور ۳۱۸
-۵-۶ مجازی سازی برنامه های کاربردی ۳۱۱
۳۱۱ Altiris -1-5-6
۳۱۱ Softgrid Application -2-5-6
۳۱۲ Thinstall Virtualization Suite -3-5-6
۳۱۴ Net Framework Virtualization -4-5-6
-۶-۶ مجازی سازی سخت افزاری ۳۱۶
-۱-۶-۶ تکنولوژی مجازی سازی اینتل ۳۱۶
-۷-۶ تکنولوژی های مجازی سازی فضای ذخیره سازی ۳۱۸
۳۱۸ NAS (Network-attached Storage) -1-7-6
۳۱۸ SAN (Storage Area Network) -2-7-6
۳۱۹ iSCSI -3-7-6
-۸-۶ نرم افزارهای مجازی سازی ۳۲۱

 

فصل ۷- استانداردهای رایانش ابری …………………………………………………………………………………………. ۳۳۳

 

-۱-۷ مقدمه ای بر استانداردهای ابری ۳۳۴
-۱-۱-۷ برنامه های کاربردی ۳۳۴
-۲-۷ ارتباطات ۳۳۴
۳۳۴ HTTP -1-2-7
۳۳۶ XMPP -2-2-7
-۳-۷ امنیت ۳۳۷
۳۳۸ SSL -1-3-7
۳۳۹ OpenID -2-3-7
۳۳۹ PCI DSS -3-3-7
-۴-۷ زیرساخت ۳۴۱
-۱-۴-۷ مجازی سازی ۳۴۱
-۲-۴-۷ استانداردهای باز فوق ناظر ۳۴۱
۳۴۱ OVF -3-4-7
-۵-۷ سرویس ۳۴۳
۳۴۳ JSON -1-5-7
۳۴۳ JSON با XML -2-5-7 مقایسه
۳۴۴ XML -3-5-7
-۴-۵-۷ سرویس های وب ۳۴۵
۳۴۶ REST -5-5-7
۳۴۷ SOAP -6-5-7

 

فصل ۸- مقیاس پذیری زیرساخت ابری. ……………………………………………………………………………………. ۳۵۲

 

-۱-۸ مقدمه ای بر مقیاس پذیری زیرساخت ابری ۳۵۳
-۱-۱-۸ برنامه ریزی ظرفیت ۳۵۳
-۲-۱-۸ تقاضای مورد انتظار ۳۵۴
-۳-۱-۸ تعیین تقاضای مورد انتظار ۳۵۵
-۴-۱-۸ تحلیل موارد غیرقابل انتظار ۳۵۶
-۵-۱-۸ تاثیر بار ۳۵۶
-۶-۱-۸ نقاط مقیاس پذیری ۳۵۸
-۷-۱-۸ مقیاس ابر ۳۵۸
-۸-۱-۸ مقیاس پذیری پویا ۳۵۹
-۹-۱-۸ مقیاس پذیری پیش فعال ۳۵۹
-۱۱-۱-۸ مقیاس پذیری واکنشی ۳۵۹
-۱۱-۱-۸ سیستم ها و ابزارهای مانیتورینگ ۳۵۹
-۱۲-۱-۸ مدیریت مقیاس پذیری پیش فعالانه ۳۶۱
-۱۳-۱-۸ مدیریت مقیاس پذیری واکنشی ۳۶۱
-۱۴-۱-۸ مقیاس پذیری عمودی ۳۶۲

 

فصل ۹- امنیت در رایانش ابری ………………………………………………………………………………………………… ۳۶۶

 

-۱-۹ مقدمه ای بر امنیت در توده های ابر ۳۶۷
-۲-۹ فواید امنیت برای رایانش ابری ۳۷۱
-۱-۲-۹ امنیت و مقیاس پذیری ۳۷۱
-۲-۲-۹ امنیت بعنوان یک عامل تمایز در بازار ۳۷۲
-۳-۲-۹ استاندارد کردن واسط ها برای خدمات امنیتی مدیریت شده ۳۷۲
-۴-۲-۹ مقیاس کردن سریع و هوشمند منابع ۳۷۲
-۵-۲-۹ حسابرسی و جمع آوری شواهد ۳۷۳
-۱-۵-۲-۹ بروز رسانی های دقیقتر، موثرتر و بهینه تر بهمراه پیش فرض ها ۳۷۳
-۲-۵-۲-۹ حسابرسی و توافقنامههای سطح سرویس ۳۷۳
-۶-۲-۹ فواید تمرکز منابع ۳۷۳
-۷-۲-۹ پروسه تشخیص ریسک ۳۷۴
-۳-۹ تشخیص ریسک ۳۷۵
-۱-۳-۹ سناریو های مورد کاربرد ۳۷۵
-۲-۳-۹ ریسک ها ۳۷۵
-۴-۹ ریسک های خط و مشی و سازماندهی ۳۷۷
۳۷۷ Lock-in . -1-1-4-9 ر ۱
۳۷۸ SaaS lock-in -2-1-4-9
۳۷۸ PaaS lock-in -3-1-4-9
۳۷۹ IaaS lock-in -4-1-4-9
-۲-۴-۹ ر ۲. فقدان نظارت ۳۷۹
-۳-۴-۹ ر ۳. چالش های مطلوبیت ۳۸۱
۳۸۱ co-tenant -4-4-9 ر ۴.فقدان شهرت کسب و کار بعلت فعالیت های
-۵-۴-۹ ر ۵. انقضا یا خرابی سرویس ابر ۳۸۲
-۶-۴-۹ ر ۶.تملک تامین کننده ابر ۳۸۳
-۷-۴-۹ ر ۷. شکست زنجیره تامین ۳۸۴
-۵-۹ ریسک های فنی ۳۸۵
-۱-۵-۹ ر ۸. فرسودگی منابع ۳۸۵
-۲-۵-۹ ر ۹. شکست در جداسازی ۳۸۶
-۳-۵-۹ ر ۱۱ . کارمند خودی بدخواه در تامین کننده ابر ۳۸۷
-۴-۵-۹ ر ۱۱ .به خطر افتادن واسط مدیریت )دستکاری، دسترس پذیری زیرساخت( ۳۸۸
-۵-۵-۹ ر ۱۲ . استراق سمع داده در انتقال ۳۸۸
-۶-۵-۹ ر ۱۳ . هدر رفتن داده در بارگذاری و دریافت ۳۸۹
-۷-۵-۹ ر ۱۴ . حذف ناامن یا غیر موثر داده ۳۹۱
۳۹۱ Distributed denial of service (DDoS) . -8-5-9 ر ۱۵
۳۹۱ Economic denial of service (EDoS) . -9-5-9 ر ۱۶
-۱۱-۵-۹ ر ۱۷ . فقدان کلیدهای رمزنگاری ۳۹۲
-۱۱-۵-۹ ر ۱۸ . جستجو ها و پویش های بدخواهانه ۳۹۲
-۱۲-۵-۹ ر ۱۹ . به خطر افتادن موتورهای سرویس ۳۹۳
-۱۳-۵-۹ ر ۲۱ . تداخل بین رویههای مقاوم سازی توسط مشتریان و محیط ابر ۳۹۴
-۶-۹ ریسک های قانونی ۳۹۵
۳۹۵ Subpoena and E-Discovery . -1-6-9 ر ۲۱
-۲-۶-۹ ر ۲۲ . ریسک های ناشی از تغییرات حوزه های قضایی ۳۹۵
-۳-۶-۹ ر ۲۳ . ریسک های پشتیبانی داده ۳۹۶
-۴-۶-۹ ر ۲۴ . ریسک های صدور مجوز ۳۹۷
-۷-۹ ریسک های عمومی )نه فقط مربوط به ابر( ۳۹۸
-۱-۷-۹ ر ۲۵ . خرابی های شبکه ۳۹۸
-۲-۷-۹ ر ۲۶ . مدیریت شبکه ۳۹۸
-۳-۷-۹ ر ۲۷ . دستکاری ترافیک شبکه ۳۹۹
۳۹۹ Privilege escalation . -4-7-9 ر ۲۸
۴۱۱ Social engineering attacks (IE, Impersonation) . -5-7-9 ر ۲۹
-۶-۷-۹ ر ۳۱ . اتلاف یا به خطر افتادن گزارش های عملیاتی ۴۱۱
-۷-۷-۹ ر ۳۱ . اتلاف یا به خطر افتادن گزارش های امنیتی )دستکاری تحقیقات قانونی( ۴۱۱
-۸-۷-۹ ر ۳۲ . گم شدن یا دزدیده شدن پشتیبان های داده ۴۱۱
-۹-۷-۹ ر ۳۳ . دسترسی غیر مجاز به جزئیات ماشین ها و ابزار ۴۱۲
-۱۱-۷-۹ ر ۳۴ . دزدی تجهیزات رایانه ای ۴۱۲
-۱۱-۷-۹ ر ۳۵ . بلایای طبیعی ۴۱۲
-۸-۹ آسیب پذیری ها ۴۱۴
-۹-۹ دارایی ها ۴۱۳
-۱۱-۹ چارچوب تضمین اطلاعات ۴۱۵
-۱-۱۱-۹ تقسیم مسئولیت ها ۴۱۵
۴۱۶ Software as a service -1-1-11-9
۴۱۶ Platform as a Service -2-1-11-9
۴۱۷ Infrastructure as a service -3-1-11-9
۴۱۷ IaaS -4-1-11-9 امنیت برنامه کاربردی در
-۱۱-۹ نیازمندی های تضمین اطلاعات ۴۱۸
-۱-۱۱-۹ امنیت پرسنل ۴۱۸
-۲-۱۱-۹ تضمین زنجیره تامین ۴۱۸
-۳-۱۱-۹ امنیت عملیات ۴۱۹
-۴-۱۱-۹ تضمین نرم افزار ۴۲۱
-۵-۱۱-۹ مدیریت وصله ۴۲۱
-۶-۱۱-۹ کنترلهای معماری شبکه ۴۲۱
-۷-۱۱-۹ معماری میزبان ۴۲۱
امنیت برنامه کاربردی ۴۲۱ – PaaS -8-11-9
امنیت برنامه کاربردی ۴۲۱ – SaaS -9-11-9
-۱۱-۱۱-۹ ا شغال منابع ۴۲۱
-۱۱-۱۱-۹ مدیریت هویت و دسترسی ۴۲۲
-۱-۱۱-۱۱-۹ مجازشناسی ۴۲۲
-۲-۱۱-۱۱-۹ تدارک هویت ۴۲۲
-۳-۱۱-۱۱-۹ مدیریت داده شخصی ۴۲۲
-۴-۱۱-۱۱-۹ مدیریت کلید ۴۲۳
-۵-۱۱-۱۱-۹ رمزنگاری ۴۲۳
-۶-۱۱-۱۱-۹ احراز هویت ۴۲۳
-۷-۱۱-۱۱-۹ به خطر افتادن یا دزدی اعتبارها ۴۲۳
-۸-۱۱-۱۱-۹ چارچوب های مدیریت هویت ۴۲۴
-۹-۱۱-۱۱-۹ کنترل دسترسی ۴۲۴
-۱۱-۱۱-۱۱-۹ احراز هویت ۴۲۴
-۱۲-۱۱-۹ مدیریت دارایی ۴۲۴
-۱۳-۱۱-۹ قابلیت حمل داده و سرویس ها ۴۲۴
-۱۴-۱۱-۹ مدیریت دوام کسب و کار ۴۲۵
-۱۵-۱۱-۹ مدیریت واقعه و پاسخ ۴۲۵
-۱۶-۱۱-۹ ا منیت فیزیکی ۴۲۶
-۱۷-۱۱-۹ کنترل های محیطی ۴۲۷
-۱۸-۱۱-۹ ن یازمندی های قانونی ۴۲۷

 

فصل ۱۱ – ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳۲

 

-۱-۱۱ مرجع سرویس های وب آمازون ۴۳۳
۴۳۳ EC -1-1-11 مرجع دستورات خط فرمان ۲
۴۳۴ ec2-add-group -1-1-1-11 دستور
۴۳۴ ec2-add-keypair -2-1-1-11 دستور
۴۳۵ ec2-allocate-address -3-1-1-11 دستور
۴۳۶ ec2-associate-address -4-1-1-11 دستور
۴۳۶ ec2-attach-volume -5-1-1-11 دستور
۴۳۶ ec2-authorize -6-1-1-11 دستور
۴۳۷ ec2-bundle-instance -7-1-1-11 دستور
۴۳۸ ec2-cancel-bundle-task -8-1-1-11 دستور
۴۳۸ ec2-confirm-product-instance -9-1-1-11 دستور
۴۳۸ ec2-create-snapshot -11-1-1-11 دستور
۴۳۸ ec2-create-volume -11-1-1-11 دستور
۴۳۹ ec2-delete-group -12-1-1-11 دستور
۴۳۹ ec2-delete-keypair -13-1-1-11 دستور
۴۳۹ ec2-delete-snapshot -14-1-1-11 دستور
۴۴۱ ec2-delete-volume -15-1-1-11 دستور
۴۴۱ ec2-deregister -16-1-1-11 دستور
۴۴۱ ec2-describe-addresses -17-1-1-11 دستور
۴۴۱ ec2-describe-availability-zones -18-1-1-11 دستور
۴۴۱ ec2-describe-bundle-tasks -19-1-1-11 دستور
۴۴۲ ec2-describe-group -21-1-1-11 دستور
۴۴۲ ec2-describe-image-attribute -21-1-1-11 دستور
۴۴۳ ec2-describe-images -22-1-1-11 دستور
۴۴۴ ec2-describe-instances -23-1-1-11 دستور
۴۴۴ ec2-describe-keypairs -24-1-1-11 دستور
۴۴۴ ec2-describe-regions -25-1-1-11 دستور
۴۴۵ ec2-describe-snapshots -26-1-1-11 دستور
۴۴۵ ec2-describe-volumes -27-1-1-11 دستور
۴۴۵ ec2-detach-volume -28-1-1-11 دستور
۴۴۶ ec2-disassociate-address -29-1-1-11 دستور
۴۴۶ ec2-get-console-output -31-1-1-11 دستور
۴۴۷ ec2-get-password -31-1-1-11 دستور
۴۴۷ ec2-modify-image-attribute -32-1-1-11 دستور
۴۴۸ ec2-reboot-instances -33-1-1-11 دستور
۴۴۸ ec2-release-address ipaddress -34-1-1-11 دستور
۴۴۸ ec2-register -35-1-1-11 دستور
۴۴۸ ec2-reset-image-attribute -36-1-1-11 دستور
۴۴۹ ec2-revoke -37-1-1-11 دستور
۴۴۹ ec2-run-instances -38-1-1-11 دستور
۴۵۱ ec2-terminate-instances -39-1-1-11 دستور
۴۵۲ GOGRID -2-11
-۱-۲-۱۱ انواع ابرهای زیرساخت ۴۵۲
۴۵۳ )Service Infrastructure( -2-2-11 زیرساخت سرویس
۴۵۳ )CloudCenters( -3-2-11 مراکز ابری
-۴-۲-۱۱ مراکز ابری با جزئیات بیشتر ۴۵۴
با مراکز داده معمولی ۴۵۴ GoGrid -5-2-11 مقایسه
-۶-۲-۱۱ مقیاس پذیری افقی و عمودی ۴۵۵
۴۵۵ “Scaling out” -7-2-01 مقیاس پذیری افقی
۴۵۵ “Scaling Up” -8-2-01 مقیاس پذیری عمودی
۴۵۶ GoGrid -9-2-11 معماری های استقرار
-۱۱-۲-۱۱ ت مرکز بر روی برنامه های کاربردی وب ۴۵۸
-۱۱-۲-۱۱ مقایسه رویکردها ۴۵۸
۴۶۱ VMWARE ESX SERVER -3-11
۴۶۱ VCENTER -1-3-11
۴۶۳ Orchestrator -2-3-11
۴۶۵ EUCALYPTUS -4-11

 

قیمت فایل ۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین کتاب رایانش ابری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

 1. اسمان
  ۱۷:۴۹ مورخه ۰۸ تیر ۹۵

  لطفا نام نویسنده ی کتاب رو بگید.

  • ناشناس
   ۲۲:۴۴ مورخه ۰۵ شهریور ۹۵

   آقای اکبری و جوان ، دانشگاه امیر کبیر
   البته این کتاب رو به صورت رایگان میتونید از سایتشون دانلود کنید(:

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...