دانلود کتاب دمی با خیام

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (دی ۲, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب دمی با خیام – شاید بیش از دو هزار کتاب و رساله و مقاله درباره ی خیام نوشته باشند . خیام فیلسوف و ریاضی دان ، موجودیست مشخص و یافتن او بواسطه رساله های علمی و فلسفی وی آسان . ولی خیام شاعر هنوز ناشناخته مانده ، سیمایی دارد مشوش و مغشوش زیرا وسیله ی تشخیص سیمای او رباعی هایی است که معلوم نیست از خیام باشد ، بلکه رباعی هاییست که محققا از او نیست .
برای روشن شدن مطلب کافیست به مجموعه های گوناگون رباعیات خیام نظری افکند : کمترین آنها نسخه ی خطی مورخ ۸۵۶ هجری ، متعلق یه کتابخانه ی اکسفرد ( بودلیان ) محتوی ۱۵۸ رباعی و بیشترین آنها طربخانه است که در سال ۸۶۷ تدوین شده و شامل ۵۵۹ رباعی است . در مجموعه های متاخر رقم رباعیات از این عدد هم تجاوز می کند .
عین این اختلاف و تفاوت فاحشی که در کمیت رباعیات خیام دیده می شود ، در کیفیت نیز وجود دارد ، بدین معنی که هم از حیث لفظ و شیوه ی انشا هم از حیث بیان معانی و طرز اندیشه ، در این رباعی ها نخالف و تغایر محسوس و فقدان تجانش لفظی و انجام فکری بحدیست که نمیتوان همه ی آنها را مولود فریحه شخص واحد دانست .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.