دانلود کتاب جبر برداری

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۲۷, ۱۳۹۳)

کتاب جبر برداری بر اساس تجربۀ سالها تدریس در انستیتوی فیزیک و تکنولوژی دانشگاه مسکو در زمینۀ جبر برداری نوشته شده است و با برنامۀ درسی دانشکده های فیزیک و ریاضی دانشگاه ها و دانشکده های مهندسی و تربیت معلم تطبیق می کند . کتاب به تفصیل دربارۀ روش های گوناگون از بردارها در حل مساله های هندسی صحبت می کند ، شیوۀ نوشتن کتاب به گونه ای است که هر دانشجویی بتواند به طور مستقیم و به صورت خود آموز از آن استفاده کند و روش های آن را برای حل مساله های هندسی به کار برد .

 

فصل اول کتاب ، شامل همۀ نظریه های اساسی هندسۀ مقدماتی است . در فصل دوم از عمل های خطی روی بردارها و در فصل سوم از حاصل ضرب اسکالر صحبت شده است . سه فصل اول کتاب می تواند مورد استفادۀ دانش آموزان دبیرستانی هم قرار گیرد . فصل چهارم به حاصل ضرب برداری و حاصل ضرب مختلط سه بردار اختصاص دارد و به حل مساله هایی پرداخته است که در فضای برداری سه بعدی مطرح می شوند . به خصوص همین فصل چهارم است که می تواند برای درک بهتر جبر برداری به خواننده کمک کند . فصل پنجم در ارتباط با عددهای مختلط و ویژگی های اصلی تبدیل های هندسی تنظیم شده است . مساله های هر بخش از آسان به مشکل مرتب شده اند و مساله های دشوارتر را با علامت * مشخص کرده ایم .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول – یادی از هندسۀ مقدماتی

فصل دوم – عمل های خطی با بردارها

فصل سوم – حاصل ضرب عددی ( اسکالر ) دو بردار

فصل چهارم – حاصل ضرب برداری دو بردار . حاصل ضرب سه گانۀ عددی

فصل پنجم – عددهای مختلط

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.