دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها – درس تجزیه و تحلیل سیستم ها یکی از دروس پایه ای و مهم مهندسی است که در سال های اخیر در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . کتاب فوق  یکی از بهترین آثار انتشارات علوی در مهندسی برق می باشد . این کتاب را به همه ی دانشجویان رشته برق توصیه می کنم.

سیگنال تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است که اطلاعاتی را در مورد یک پدیده فیزیکی یا بیولوژیکی در بردارد. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان های بدن، سیگنال هایی با منشاء بیولوژیکی تولید می کنند. این سیگنا ل ها به صورت الکتریکی، مکانیکی یا شیمیایی اند. سیگنال های الکتریکی نتیجه دپلاریزاسیون سلول های عصبی یا ماهیچه قلبی اند. صدای تولید شده توسط دریچه های قلب نمونه ای از سیگنال های مکانیکی است یا PCO2 خون، سیگنال شیمیایی است. این سیگنال های بیولوژیکی یا سیگنال های حیاتی برای تشخیص پزشکی و تحقیقات زیست- پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. سیگنال هایی که توسط ارگان های بدن تولید می شوند با هم دیگر مخلوط شده یا تحت تاثیر نویز قرار می گیرند. منظور از پردازش سیگنال های حیاتی جدا کردن سیگنال مورد نظر از سیگنال های در هم آمیخته و نویز دار و سپس استخراج پارامترهای مفید سیگنال است. این پارامترها برای تشخیص پزشکی به کار برده می شوند. پردازش سیگنال های بیولوژیکی در ۴ مرحله انجام می شود (شکل۱): ۱. اندازه گیری یا ثبت سیگنال ۲. تبدیل سیگنال ۳. محاسبه پارامترهای سیگنال ۴. تفسیر یا طبقه بندی سیگنال ها شکل۱. مراحل پردازش سیگنال در مرحله ۱ ، از مبدل ها برای ثبت جمع آوری سیگنال از بدن استفاده می شود. در این مرحله سیگنال های مکانیکی یا شیمیایی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوند و سیگنال های الکتریکی تقویت می گردند.

شرح درس
نکته
مثال های حل شده
نکات کلیدی
تست های طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده همراه با سطح بندی سوالات

 

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما