دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مهر ۲۳, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران

 

پیشگفتار :

 

مسئله تجدد بی گمان مهم ترین محور مباحث فرهنگی ، سیاسی ، ادبی و اقتصادی روزگار ماست. گرچه بازار این بحث در چند سال اخیر نزد ایرانیان داخل و خارج کشور رونقی بی سابقه یافته است ، تجربه تجدد در ایران سابقه ای بس دیرینه تر دارد . از زمانی که بیهقی می خواست “داد این تاریخ” بدهد تا روزگاری که گلشیری سوگی بر سرزمین سترون می نوشت ، از روزی که عطار شرح حال اولیا تصوف را باز می گفت تا دورانی که دکتر صدیقی شرحی بر آرای ارسطو می نگاشت و سعیدی سیرجانی از ضحاک ماردوش سخن میگفت ، انگار همواره محور و مفصل مهم ترین مباحث فرهنگی جامعه ی ما گاه به تصریح و گاه به تاکید ، زمانی به تلویح و زمانی به تقریب ، همین مسئله تجدد بود مقالات این مجموعه هر یک گوشه ای از این مسئله را بر می رسند . میخواستم جنبه هایی از علل ترویج ، تعلیل یا تاخیر تجدد در ایران را بشناسم . ناگفته پیداست که بررسی هایم از این مسئله به هیچ روی جامع نیستند و جز گرته ای از برخی مصادیق تجدد و تجددستیزی در ایران نبایدشان دانست .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.