دانلود کتاب تبار شناسی اخلاق

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۲۵, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب تبار شناسی اخلاق – ما خود برای خود ناشناخته ایم ، ما اهل شناخت – و به دلایل درست . ما هرگز پی خود نگشته ایم – پس چگونه تواند بود که روزی خود را بیابیم ؟ و چه راست گفته اند با ما که دل تان آنجاست که گنج تان آنجاست و گنج ما آنجاست که کندوهای دانش ماست . ما از بهر آن همیشه در راه ایم ، ما جانوران بالدار مادرزاد و شهدآوران روح ، و آنچه به راستی از دل و جان را به خود سرگرم می دارد ، همانا چیزی به خانه آوردن است و در باب آن چیزهایی دیگر که در زندگی میگذرد ، برای آن به اصطلاح سرگذشت ها – کدام یک از ما را چندان جدیتی هست ؟ یا چندان فرصتی ؟ برای چنین چیزها مبادا ما هرگز دل به کار نداده باشیم نه دل مان در کار بوده باشد و نه هرگز گوش مان بدهکار ! بلکه در پایان کار همچون کسی خدایانه بی خبر از همه جا و فرورفته در خویش که ناگاه ساعت با تمام قوت خویش دوازده ضربه ی نمیروز را در گوش اش فرو می کوبد ، از جای می جهیم و از خویش می پرسیم : این چیست که می گویند ؟ و پس از آن گوش های خود را می مالیم و با نهایت شگفت زدگی و آسیمگی : بر ما به راستی چه گذشت ؟ و تازه ما به راستی کیستیم ؟ …

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.