دانلود کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۳۰, ۱۳۹۳)

مولف این کتاب یعنی تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، میر سید ظهیر الدین پسر سید نصر الدین پسر سید کمال الدین پسر سید قوام الدین الحسینی مرعشی است . سید ظهیر الدین در ۸۱۵ هجری قمری در شهر آمل متولد شده و بنا به قول بعضی در سال ۸۹۲ هجری قمری فوت کرده است . او مردی دلیر ، پاکدامن ، راستگو ، دانشمند و مورخ بوده است که دو تالیف گرانبهای تاریخ طبرستان و رویان و مازندران و تاریخ گیلان و دیلمستان بهترین معرف فضل و کمال و امانت داری و راستگویی و پاکدلی این سید عالی تبار است . هر دوی تالیف وی را خوشبختانه چاپ و منتشر نموده اند . تاریخ طبرستان و رویان و مازندران – یعنی همین کتاب – را نخستین بار در سال ۱۸۵۰ میلادی مطابق ۱۲۶۶ هجری قمری ، بر برنهارددارن Bernhard Dorn خاورشناس معروف با یک مقدمۀ آلمانی در مطبعه پطرز بورغ به طرز زیبا و جالبی به چاپ رسانیده است . دیگر چاپ اخیری است که آقای عباس شایان با مقابلۀ چند نسخۀ خطی و حواشی و فهارس اعلام در سال ۱۳۳ خورشیدی به خرج خود طبع و نشر کرده است ولی متاسفانه اغلاط چاپی بسیار در آن مشاهده می شود . اما این کتاب که اکنون در دست شما خوانندۀ ارجمند است نسخۀ خطی استنساخ شده ای بود که آقای سید ابوالقاسم میر باقری مدیر محترم موسسۀ مطبوعاتی شرق در اختیار اینجانب قرار دارد و هزینۀ چاپ و نشر آنرا بر عهده گرفت ، من هم با شور و شوق بسیار نسخۀ مذکور را مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نسخه یی است بسیار خوب و با نسخه های مطبوع فرق بسیار دارد . زیرا کاتب در آغاز این نسخه یاد آور شده بود که از روی نسخۀ مطبوع برنهارددارن ( پطرزبورغ) استنساخ کرده است . با این تفاوت که تمام سنوات و شهوررا که در اصل به عربی بوده به فارسی بر گردانده و لیکن در این کار و در اصل مطالب آن ابدا و اصلا شهو و اشتباه و سقطی روی نداده است . این بود که طبع و نشر آنرا برای عموم فارسی زبانان مفید و سودمند دانستیم .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.