دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد

توضیحــات تاریخ ارسال : (مرداد ۴, ۱۳۹۵)

دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد در عصر کنونی اقتصاد خرد نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری ، مدیریتی و به ویژه درک اینکه چگونه اقتصاد جدید وظایف خود را انجام می دهد . در حقیقت هدف اصلی از نگارش این کتاب بسط سادۀ مطلب از طریق ابزار ها و اصولی است که برای درک و تجزیه و تحلیل مسایل و موضوعات اقتصاد خرد ضروری می باشد . اگرچه هر روز در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله خرد نظریات جدیدی مطرح می شود و این رشته از اقتصاد در حال تغییر و تحول است . اما در این کتاب سعی گردیده است جدیدترین نظریات موجود در این زمینه ، نظیر تئوری رفتار مصرف کننده ، تئوری  رفتار تولید کننده ، تئوری های بازار ، تئوری بازیها و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

 

با توجه به گستردگی استفاده از مباحث اقتصاد خرد در رشته های مختلف علوم انسانی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و … سعی شده مطالب آنچنان ارایه گردد که برای کلیه دانشجویان و با کمترین اطلاعات ریاضی قابل درک باشد . برای این منظور نه تنها شکل غالب تجزیه و تحلیل موضوعات را توصیفی و هندسی تشکیل می دهد، بلکه پس از ارایه هر موضوعی حتی الامکان یک مثال نیز آورده شده است .

 

کتاب مشتمل بر ۱۴ فصل است که در انتهای هر فصل علاوه بر خلاصۀ مطالب ارایه شده در فصل ، چند سوال نیز برای هر بحث و تجزیه و تحلیل نیز آورده شده است .

 

در فصل اول ابتدا ضمن بیان چند مساله اقتصادی ، تعریفی از اقتصاد ارایه گردیده است ، انگاه در رابطه با نیازهای انسان و منابع اقتصادی مطالبی ارایه شده است . در این بخش مشاهده می شود که انسان برای ادامه حیات خواسته هایی دارد که این خواسته ها از فردی به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است . از طرف دیگر منابع اقتصادی که امکان تولید خواسته ها را فراهم میسازد حداقل به طور بالفعل محدود است . اقتصاد در حقیقت امکان پاسخگویی به حداکثر خواسته ها را با امکانات محدود فراهم می سازد . در بخش بعدی این فصل مفاهیم اقتصاد اثباتی و دستوری مورد بررسی قرار گرفته است . بلاخره چارچوب بررسی اقتصاد خرد و اینکه این بخش از اقتصاد چه مقولاتی را در بر می گیرد موضوع بخش پایانی این فصل است .

 

در فصل دوم بازار ، یعنی موضوعی که در قلب سیستم قیمتها قرار دارد ، بررسی می شود . از آنجایی که عرضه و تقاضا دو طرف بازار را تشکیل می دهند ، بررسی این مفاهیم و عوامل موثر بر آنها از موضوعات بعدی این فصل است و بلاخره در بخش پایانی این فصل تعیین قیمت تعادلی یعنی قیمتی که در آن مقدار عرضه و تقاضا با هم برابرند ، تجزیه و تحلیل می شود .

 

در فصل سوم کشش ها بررسی می شود . در این راستا ابتدا ضمن تجزیه و تحلیل کشش قیمتی عرضه و تقاضا و چگونگی محاسبه آنها ، کشش نقطه ای و قوسی نیز بررسی می گردد . در ادامه این فصل کشش درآمدی و کالاهای پست و نرمال و همین طور کشش متقاطع و کالاهای جانشین و مکمل با توجه به کشش درآمدی و متقاطع مورد بررسی قرار می گیرد . و بلاخره در بخش پایانی این فصل ، کاربرد کشش ها تجزیه و تحلیل می گردد. در این رابطه تاثیر کشش های منحنی های عرضه و تقاضا بر مصرف کننده و تولید کننده از نظر میزان مالیات پرداختی و یا یارانۀ دریافتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

فصل چهارم به بررسی رفتار مصرف کننده که همان تعیین شرط تعادل یعنی وضعیتی که رضایت و خرسندی مصرف کننده حداکثر می گردد ، اختصاص دارد . در این راستا ابتدا رفتار مصرف کننده طریقه کاردینالی بررسی میگردد ، انگاه در ادمه بحث به بررسی رفتار مصرف کننده به طریقه ادرینالی که همان منحنی های بی تفاوتی می باشد ، می پردازد . در واقع در این فصل به این سوال پاسیخ داده می شود که مصرف کننده چگونه بودجه محدودش را به مصرف کالاها و خدمات تخصیص دهد که رضایت و مطلوبیت وی حداکثر گردد .

 

فصل پنجم و ششم رفتار تولید کننده را مورد بررسی قرار می دهد . در فصل پنجم ابتدا شرط حداکثر کردن سود تولید کننده وقتی که تنها یک نهاده متغیر وجود دارد بررسی می شود . آنگاه در ادامه همین فصل با توجه به منحنی های تولید همسان ، شرط حداکثر شدن سود تولید کننده با دو نهاده بررسی می شود . در فصل ششم نیز هزینه ها و انواع آن تجزیه و تحلیل می شود . اگر در بررسی رفتار تولید کننده ، شرایط حداکثر شدن تولید با توجه به هزینه معین بررسی می گردد ، در بحث هزینه ها شرایط حداقل شدن هزینه در سطح تولید معین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

 

فصل هفتم به تعیین قیمت در بازار رقابت کامل اختصاص دارد . در این فصل ضمن بررسی شرط حداکثر شدن سود موسسه در کوتاه مدت و بلند مدت ، منحنی عرضه صنعت و مازاد مصرف کننده و تولید کننده و نیز اثرات مالیات بندی بر مازاد کل مورد بررسی قرار می گیرد .

 

فصل های هشتم و نهم به تعیین قیمت در حالات غیر رقابتی می پردازد . در این رابطه در فصل هشتم شرط حداکثر سود انحصار کامل فروش در کوتاه مدت و بلند مدت و همین طور اثرات مالیات بندی و نیز کارایی و یا عدم کارایی تولید کننده انحصاری در مقایسه با تولید کننده در شرایط رقابت کامل بررسی می شود و در فصل نهم تعادل تولید کننده در کوتاه مدت و بلند مدت در بازار رقابت انحصاریو انحصار چند جانبه و با توجه به مدل های کرنت ، اشتاکلبرگ و برتراند تجزیه و تحلیل می شود .

 

و در فصل های دیگر …

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

60 فروش
37,000 ریال
60 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟