دانلود کتاب بی خانمان

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۱۲, ۱۳۹۲)

نوشته ی پشت کتاب :

 

_ (( بی خانمان )) داستان دیگری از (( هکتور مالو )) خالق (( با خانمان )) و (( پرین )) است .
_ (( بی خانمان )) داستان (( رمی )) پسر هشت ساله ی سر راهی و آواره است .
_ (( بی خانمان )) داستان تلاش و پشتکار در برابر ناملایمات و سختی ها است .
_ (( بی خانمان )) داستان مهر بی پایان (( رمی )) به نامادری خویش است .
_ (( بی خانمان )) داستانی از امید ، در اوج نا امیدی ، گرسنگی و تنهایی است .
سر انجام رمی چه خواهد شد ؟ . . .

 

قسمت هایی از داستان :

 

من یک بچه ی سر راهی هستم . اما تا هشت سالگی خیال می کردم ، مثل بچه های دیگر ، مادر دارم . چون وقتی گریه می کردم ، زنی می آمد و چنان با مهربانی مرا در آغوش می گرفت و می فشرد که اشک هایم بند می آمد . . .
اگر جرأت داشتم دهان باز می کردم و می گفتم که درست یک روز پیش ، باربرن مرا سرزنش کرده بود که چرا لاغرم و پا و بازوی قوی ندارم . ولی می دانستم که گفتن این حرف سودی نداشت ، جز اینکه کتکی نوش جان می کردم . برای همین ساکت ماندم . . .
سگ پشمالو که تا آن لحظه کوچک ترین حرکتی نداشت ، با شنیدن دستور اربابش ، با نشاط و سرزندگی بلند شد روی پنجه های عقبش ایستاد و دست هایش را مثل صلیب جلوی سینه اش گرفت و سلام بسیار بلندی به اربابش کرد . به طوری که کلاه پلیسی که روی سرش بود ، افتاد . سپس مودبانه وظیفه اش را انجام داد ؛ به طرف رفقایش برگشت ، یکی از دست هایش را از سینه بر داشت و به آنها اشاره کرد تا جلو بروند . . .

 

جلد ۱ رمان بی خانمان ۳۲۲ صفحه

 

جلد ۲ رمان بی خانمان ۳۲۲ صفحه

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.