دانلود کتاب انفجار بزرگ

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (بهمن ۱۴, ۱۳۹۱)

دانلود کتاب انفجار بزرگ – انفجار بزرگ – کاری است از انتشارات کوپرنیک آمریکا در سال ۱۹۹۸ – و نظری عمیق و جدید به چگونگی آغاز ، سیر انبساطی و آینده ی جهان که بی شک بسیاری از مبهم را از بین خواهد برد.
کریگ هوگان – دارنده ی درجه ی پروفسوری و کرسی استادی در بخش اخترشناسی دانشگاه واشنگتین – در این کتاب هر چه بیشتر تلاش کرده تا بدون رد کردن سایر نظریه ها و فرضیات موجود در زمینه ی شکل گیری جهان ، راه را بر شناخت عمیقتر این موضوع هموار کند . و البته در این مورد خواننده را به معلومات قبلی نیز ارجاع داده و در عین حال مطالب را به گونه ای بیان نموده که از شکل تخصصی خود خارج گردد و برای بیشتر خوانندگان قابل درک و فهم باشد .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.