دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (شهریور ۲۹, ۱۳۹۲)

کتاب انسان ، طبیعت ، معماری مهندس عبدالحمید نقره کار منبعی غنی جهت پژوهش های دانشجویان کارشناسی و ارشد معماری در زمینه دروس مبانی نظری و حکمت هنر اسلامی نیز می باشد.

 

رویکردهای گوناگونی برای تعریف معماری وجود دارد که یکی از جامع ترین و کل گراترین آنها نگرش سامانه ای است .با این نگرش می توانیم معماری را کلیتی یکپارچه برای تامین اهداف سکونت و استقرار و انجام بهتر رفتارها و زندگی که دارای اجزاء مرتبط با هدف خود است تعریف نماییم .مهمترین نگرش های سامانه ای معماری را همچون یک سامانه طبیعی (ارگانیک) یا سامانه ساخته انسانی (ماشینی) تعریف نموده اند که براساس هر یک نظم ، وحدت و شکل و ساختار متفاوتی بر آن حاکم می شود. به گمان ما ساخته های انسانی که با عوامل فرهنگی و هویتی هم در ارتباطند را باید فراتر از مکانیزم ماشینی یا ارگانیزم طبیعی ، یک فراارگانیزم هوشمند انسانی نامید. گام بعدی تشریح زیرسامانه های معماری است که آنها را در پنج زیرسامانه (محیطی، انسانی، کارکردی، سازه ای و شکلی) می توان تعریف نمود.

 

-۲  آنچه به عنوان یک معماری جامع و فراسامانه ای تعریف می شود، معماری است که هر عضو نقش های گوناگونی در هر پنج زیر سامانه به عهده دارد و همه سامانه ها با هم یک کل یکپارچه همچون ابعاد وجودی انسان ارائه می نمایند .به عنوان نمونه در این فصل به پل خواجو اشاره گردیده است . در مقابل نگرش های یک جانبه فراوانی در معماری قرن بیستم مشاهده می شود که یا در رویارویی با این نگرش به سامان شکنی پرداخته و یا به طور یک جانبه تنها یک بعد را در معماری برجسته نموده اند.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

One thought on “دانلود کتاب انسان طبیعت معماری

    ناشناس (مهر ۲۱, ۱۳۹۳) کاربر عادی

    عالی بود ممنون از زحمتتون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.