دانلود کتاب ابومسلم خراسانی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (اسفند ۶, ۱۳۹۲)

بی شک ابومسلم خراسانی بزرگترین سردار ایرانی بعد از اسلام به شمار می رود که با هوشمندی و کاردانی و شجاعت نه تنها خاندان خودکامه و جنایتکار اموی و آل مروان را از میان برداشت که نام ایرانی را بار دیگر زنده و سربلند ساخت و حقارتی را که بر اثر حمله اعراب و شکست سپاهیان ساسانی و اشغال خاک ایران و خود بزرگ بینی و غرور بیش از اندازه اعراب به ویژه آل سفیان و مروان دچار مردم ایران شده بود از بین برد و نشان داد که ایرانی نمی تواند برای همیشه زیر بار ننگ و رسوایی و زور و ستم باقی بماند . ابومسلم با قیام مردانه خود ایران را در لوای اسلام بچنان عظمتی رسانید که پیش از حمله اعراب بود .

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.