دانلود کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۴)

کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم نوشتۀ دکتر محمود رازجویان – توضیحاتی در مورد کتاب

 

۱- شیوه های تبادل حرارتی بدن انسان با محیط اطراف یا عناصر اقلیمی و روش های اندازه گیری آن که در فصل اول بررسی شده است ، اصول و مبانی علمی ای را بیان می کند که آگاهی از آنها برای همۀ کسانی که با طراحی همساز با آقلیم سروکار دارند ، به عنوان دانش پایه ، ضروری است .

 

۲- شاخص های آسایش که در این کتاب معرفی شده اند ، شاخص های اصلی و ضروری در استخراج اصول طراحی اند . در این کتاب نه تنها شاخص های مربوط و روش استفاده از آنها به طور دقیق توضیح داده شده است ، بلکه نقاط قوت و محدودیت های هر شاخص و موارد استفاده از آن نیز به شیوه ای علمی و دقیق بیان شده و در واقع به صورت خود آموزی برای دانشجویان و طزاحان قابل استفاده است .

 

۳- در فصل دوم کتاب روش ترسیم تقویم نیاز اقلیمی و موارد استفاده از آن معرفی می شود که هنوز معتبر و کارآمد است و در هیچ یک از کتاب های اقلیمی با این دقت و جزییات به آن پرداخته نشده است . این در حالی است که تقویم نیاز اقلیمی یکی از اصلی ترین معیار های سنجش و تصمیم گیری در مورد نیاز های طراحی همساز با اقلیم است و آشنایی با آن روش ترسیم ، تحلیل و نتیجه گیری از آن یکی از پایه های ضروری دستیابی به اصول طراحی همساز با اقلیم است .

 

۴- در فصل سوم کتاب که به معرفی ایدۀ گنبد آسمان ، نقاب سایه ، روش ترسیم نقاب سایۀ الگو می پردازذ با دقت نظر و حوصلۀ تمام مفهوم و روش استفاده از این ایده ، به صورت خود آموزی در اختیار خواننده قرار میگیرد . ایدۀ گنبد آسمان و روش طراحی سایبان الگو یکی از ابزار های بسیار مفید در مهار سایه و آفتاب در فضا های باز و جداره های خارجی و بازشو های ساختمان به شمار می آید و آگاهی از آن و درک مفاهیم آن به طراحان در ارایۀ ایده های مناسب طراحی کمک شایانی خواهد کرد . تاکنون در هیچ یک از کتاب های معماری اقلیمی فارسی یا خارجی ، این روش با چنین دقتی توضیح داده نشده است .

 

۵- در بخش پیوست کتاب مطالب مفیدی دربارۀ روش های گوناگون ترسیم نمودارهای خورشید ، هندسۀ خورشید و ساعات حقیقی و رسمی آمده ، که از مطالب پایه است و هرگز کهنه نمی شود . این دانش جزو اطلاعات عمومی مور نیاز طراحان همساز با اقلیم است .

 

۶- در این کتاب در مورد شاخص های کنترل احساس آسایش گرمایی پنج ترتیبی و سه ترتیبی نظیر PMV ، TSENS ، PPD و غیره که برای ارزیابی احساس آسایش مردم در تحقیقات میدانی به کار می رود صحبتی به میان نیامده است . نظر به اینکه کتاب وارد بحث تحقیقات میدانی نمی شود ، معرفی نشدن این شاخص ها به ارزش علمی کتاب لطمه ای نمی زند .

 

۷- در زمینۀ دانش آسایش گرمایی همواره دو شاخۀ موازی : ۱) تحقیقات آزمایشگاهی به پیشگامی فنگر و ۲) تحقیقات میدانی به پیشگامی همفری به پیش رفته اند ، که مبنای اولی بر تعیین شرایط علمی و آزمایشگاهی آسایش گرمایی و مبنای دومی بر تعیین احساس آسایش مردم در شرایط واقعی بوده است …

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.