پروژه و پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان امورمالی در صنعت برق

 

مقدمه:

 

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

 

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

 

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

 

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

 

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

 

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود ۲۰۰۰ شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

 

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

 

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

 

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

 

فهرست

 

فصل اول    ‏۲‏
مقدمه:‏    ‏۳‏
تاریخچه :‏    ‏۷‏
ویژگیهای صنعت برق :‏    ‏۱۰‏
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :‏    ‏۱۱‏
ضرورت تداوم تأمین برق :‏    ‏۱۲‏
نظارت و کنترل :‏    ‏۱۲‏
انحصار :‏    ‏۱۳‏
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت ‏برق    ‏۱۴‏
اجرای سیاستهای عدم تمرکز :‏    ‏۱۴‏
هزینه یابی :‏    ‏۱۵‏
توجه به منابع و فروش برق :‏    ‏۱۵‏
ظرفیت سازی :‏    ‏۱۵‏
تفکیک فعالیت های برق    ‏۱۶‏
اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:‏    ‏۱۶‏
تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق :‏    ‏۱۷‏
حدود ۳۴ شرکت مدیریت بهره برداری بخش توزیع در استانهای کشور با ‏مشارکت وزارت نیرو و بخش توزیع در استانهای کشور با مشارکت ‏وزارت نیرو و بخش خصوصی تشکیل شده است . البته در استانهای بزرگ ‏بیش از یک شرکت مشغول به فعالیت هستند.‏    ‏۱۷‏
تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :‏    ‏۱۸‏
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :‏    ‏۱۸‏
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :‏    ‏۱۹‏
‏« صنعت برق در برنامه های عمرانی »‏    ‏۲۱‏
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :‏    ‏۲۱‏
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :‏    ‏۲۲‏
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :‏    ‏۲۶‏
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :‏    ‏۳۰‏
فصل دوم    ‏۳۴‏
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :‏    ‏۳۵‏
بند « الف » تبصره ۱۵ :‏    ‏۳۸‏
بند « ب » تبصره ۱۵ :‏    ‏۳۹‏
بند « ۳ » تبصره ۲۴ :‏    ‏۳۹‏
بند « الف » تبصره ۲۷ :‏    ‏۴۰‏
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :‏    ‏۴۲‏
حسابهای معین تأسیسات برق :‏    ‏۵۲‏
شرح حساب :‏    ‏۵۳‏
‏۲ ‏‎–‎‏ تأسیسات تولید برق با نیروی آب :‏    ‏۵۵‏
فصل سوم    ‏۵۹‏
تناوب تجدید ارزیابی :‏    ‏۶۴‏
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :‏    ‏۶۴‏
فصل چهارم    ‏۶۶‏
مدیریت صندوق :‏    ‏۶۷‏
چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن :‏    ‏۷۲‏
حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق :‏    ‏۷۶‏
کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای    ‏۷۹‏
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق ‏‎–‎‏ دیسپاچینگ وجوه :‏    ‏۸۰‏
‏۱ ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه :‏    ‏۸۲‏
‏۲ ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق :‏    ‏۸۲‏
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای :‏    ‏۸۴‏
اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :‏    ‏۸۵‏
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :‏    ‏۸۶‏
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل :‏    ‏۸۶‏
زمان گزارشگری نقدینگی :‏    ‏۸۷‏
انواع گزارشهای نقدینگی :‏    ‏۸۸‏
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :‏    ‏۸۹‏
ویژگیهای حساب سپرده :‏    ‏۹۱‏
فصل پنجم    ‏۹۲‏
تخصیص و تسهیم  :‏    ‏۹۵‏
فصل ششم    ‏۹۷‏
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :‏    ‏۹۸‏
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :‏    ‏۱۰۱‏
نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی :‏    ‏۱۰۳‏
نقاط قوت :‏    ‏۱۰۳‏
نقاط ضعف :‏    ‏۱۰۴‏
روند نسبت های نقدینگی :‏    ‏۱۰۵‏
فرایند نسبت های اهرمی :‏    ‏۱۰۶‏
نسبت های مالی در صنعت برق :‏    ‏۱۰۸‏
نسبت های مالی :‏    ‏۱۰۹‏
محاسبه نسبتها در صنعت برق :‏    ‏۱۱۲‏
ترازنامه :‏    ‏۱۱۷‏
صورت سود (زیان) انباشته :‏    ‏۱۲۲‏
صورت گردش وجوه نقد :‏    ‏۱۲۶‏
جریان ورود و خروج وجه نقد :‏    ‏۱۲۶‏
یادداشتهای همراه صورتهای مالی    ‏۱۳۴‏
یادداشتهای همراه صورتهای مالی    ‏۱۴۰‏

 

قیمت فایل ۴۵,۵۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...