پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی کارخانه برق شهری

 

مقدمه :

 

اکنون بیش از نود سال تاسیس کارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق کلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشته‌اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می‌آید.

 

تاریخچه

 

اگر کسی بخواهد که تاریخ علم الکتریسیته را ‏تا قرن ششم قبل از میلاد بکشا ند. بر او خرده ‏نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر کهربا و مغناطیس و ‏برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و ‏این سخن از طا لس ملطی ‏ روایت شده است که گفته ‏بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به ‏جنبش در می آورد ‏.»‏
اما در واقع الکتریسیته از تاریخ ۱۷۸۵ میلادی ‏که کولن ‏ قانون اصلی الکتریسیته ساکن را یافت و ‏شباهت بسیار نزدیک آن را با قانون جاذبه عمومی ‏نشان داد ‏ آغاز می‌شود. ‏
از این زمان تا سال ۱۸۷۱ که گرم ماشین برقی ‏خود را اختراع کرد ۸۶ سال طول کشید. انرژی، ‏استعداد یک سیستم برای انجام دادن کار خارجی ‏است ‏. تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به ‏همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران ‏بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار ‏است. که می‌تواند با به کار بردن تمهیداتی، ‏حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از ‏استعداد کارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ‏ببرد.‏

 

فهرست

 

مقدمه :‏    ‏۲‏
فصل اول    ‏۳‏
تاریخچه    ‏۴‏
فصل دوم    ‏۷‏
‏۱-۲- نخستین کارخانه برق شهری در ایران    ‏۸‏
‏۲-۲- برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات    ‏۱۰‏
فصل سوم    ‏۱۳‏
‏۱-۳- صنعت برق در برنامه اول عمرانی کشور    ‏۱۴‏
‏۲-۳- صنعت برق در برنامه دوم عمرانی:‏    ‏۱۶‏
‏۳-۳- صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :‏    ‏۱۸‏
بازار خرید و فروش کالا :‏    ‏۲۱‏
رقابت :‏    ‏۲۱‏
مراحل ساخت ماشین سیم وکابل سازی :‏    ‏۲۱‏
ساخت شاسی    ‏۲۲‏
بخش دوم : ساخت قطعات منفرد    ‏۲۳‏
بخش سوم  : ساخت قطعات ساب اسمبلی .‏    ‏۲۳‏
بخش چهارم : اسمبل (سرهم) کردن قطعات    ‏۲۳‏
بخش پنجم : نقاشی ماشین    ‏۲۴‏
بخش هفتم : راه اندازی آزمایشی    ‏۲۴‏
نام قطعه    ‏۲۵‏
فصل چهارم    ‏۳۰‏
خصوصیات شرکت :‏    ‏۳۱‏
‏۱- محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با دیگر شرکتها    ‏۳۱‏
‏۲- موضوع شرکت و میزان سرمایه :‏    ‏۳۱‏
‏۳- نام شرکت و مدت آن    ‏۳۲‏
‏۴- انحلال شرکت با مسئولیت محدود    ‏۳۲‏
فهرست حسابها    ‏۳۳‏
فهرست حسابهای تراز نامه    ‏۳۳‏
دارایی جاری  ‏current assets‏(۱۰۹ – ۱۰۰)‏    ‏۳۳‏
بانک ‏‎ Bank‏(۱۰۱)‏    ‏۳۳‏
صندوق ‏cash‏(۱۰۲)‏    ‏۳۳‏
تنخواه گردان (۱۰۳)‏    ‏۳۴‏
حسابهای دریافتنی ‏‎ accounts receivable ‎‏(۱۰۴)‏    ‏۳۴‏
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (۱۰۵)‏    ‏۳۴‏
مواد اولیه ‏‎ Inventories‏(۱۰۶)‏    ‏۳۵‏
کالای در جریان ساخت ‏work in progress ‎‏(۱۰۷)‏    ‏۳۵‏
کالای ساخته شده ‏Finished goods ‎‏(۱۰۸)‏    ‏۳۵‏
پیش پرداخت بیمه ‏shprt- term prepayments‏ (۱۰۹)‏    ‏۳۵‏
دارایی ثابت ‏Fixed assets ‎‏(۱۱۹-۱۱۰)‏    ‏۳۵‏
الف – دارایی ثابت مشهود  ‏‎(Tangible assets)‎    ‏۳۵‏
ب- دارایی ثابت نا مشهود‎ (Intangible assets)‎    ‏۳۵‏
ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ‏plant and equipment‏(۱۱۰)‏    ‏۳۶‏
استهلاک انباشته – ماشین آلات و تجهیزات کارخانه (۱۱۱)‏    ‏۳۶‏
اثاثه و منصوبات اداری (۱۱۲)‏    ‏۳۶‏
اسناد دریافتنی (۱۱۴)‏    ‏۳۷‏
دارایی‌های نا مشهود (۱۲۹ – ۱۲۰)‏    ‏۳۷‏
مجوز کارگاه سیم سازی (۱۲۰)‏    ‏۳۷‏
بدهی‌ها ‏Liabilitie‏ و حقوق صاحبان سرمایه ‏owner equity    ‏۳۷‏
بدهی جاری ‏Current Liablities ‎‏(۲۰۹-۲۰۰)‏    ‏۳۷‏
بدهی بلند مدت ‏Long- term Liabilities‏ (۲۱۹ – ۲۱۰)‏    ‏۳۸‏
بدهی‌های احتمالی ‏Contingent Liablities‏ (۲۲۵ – ۲۲۰)‏    ‏۳۸‏
سرمایه ‏‎ (Capital‎‏(۲۳۵ – ۲۳۰)‏    ‏۳۸‏
فروش ‏Soile‏ (۳۰۹ – ۳۰۰)‏    ‏۳۸‏
فروش ۳۰۰‏    ‏۳۸‏
بهای تمام شده کالای فروش رفته ‏‎ Cost of goods sold‏(۳۱۹ – ۳۱۰)‏    ‏۳۹‏
سربار کارخانه ‏Factory Overhead‏ (۴۰۹ – ۴۰۰)‏    ‏۳۹‏
هزینه‌ها : ‏expenses    ‏۴۰‏
هزینه‌های توزیع و فروش (۵۰۹ – ۵۰۰ )‏    ‏۴۰‏
هزینه ‌های اداری (۶۰۹ – ۶۰۰)‏    ‏۴۰‏
سایر هزینه‌ها (۷۰۹ – ۷۰۰) ‏Other expenses    ‏۴۰‏
سایر در آمدها (۸۰۹ – ۸۰۰) ‏Other revenues    ‏۴۰‏
کسور در آمد (۸۱۹ – ۸۱۰)‏    ‏۴۰‏
مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری    ‏۴۱‏
محیط حسابداری:‏    ‏۴۱‏
استفاده کنندگان اطلاعات مالی:‏    ‏۴۱‏
نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی :‏    ‏۴۱‏
الف- صورت حساب سود و زیان ‏‎(Income statment)‎    ‏۴۲‏
ب- صورت سود و زیان انباشته ‏‎( statement of retained earnings)‎    ‏۴۲‏
ج- صورت جریان وجوه نقد. ‏‎(statement of cash flow)‎    ‏۴۲‏
صورت وضعیت مالی یا تراز نامه :‏    ‏۴۲‏
قدرت مالی یک واحد تجاری  اساساً از طریق بررسی : الف) ارتباط بین داراییها و ‏بدهی‌های آن و ب) وضعیت اعتباری آن در ارتباط با بانکها و سایر موسسات اعتباری ‏مشخص می‌شود.‏    ‏۴۳‏
کاربرد تراز نامه :‏    ‏۴۳‏
شکل و محتوای تراز نامه :‏    ‏۴۴‏
صورت حساب سود و زیان:‏    ‏۴۵‏
شکلهای مختلف صورتحساب سود و زیان :‏    ‏۴۵‏
الف- شکل چند مرحله‌ای    ‏۴۶‏
ب – شکل یک مرحله‌ای    ‏۴۶‏
الف- صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله‌ای  :‏    ‏۴۶‏
ب- صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله‌ای :‏    ‏۴۶‏
صورت سود و زیان انباشته :‏    ‏۴۷‏
اثرات انباشته برخی از تغییرات خاص در اصول و روشهای حسابداری    ‏۴۸‏
صورت گردش وجوه نقد    ‏۴۸‏
فصل انبار    ‏۵۱‏
نقش انبار در تجارت :‏    ‏۵۲‏
نقش انبار در صنعت :‏    ‏۵۲‏
انواع انبار :‏    ‏۵۲‏
برگ درخواست جنس از انبار  :‏    ‏۵۳‏
سازمان انبارها :‏    ‏۵۷‏
حد تجدید سفارش : مقدار یا تعدادی است بین حداقل و حداکثر موجودی    ‏۵۸‏
فصل پنجم    ‏۶۴‏
حقوق پایه :‏    ‏۶۵‏
ساعات کار عادی :‏    ‏۶۵‏
پاداش :‏    ‏۶۶‏
مرخصی استحقاقی :‏    ‏۶۶‏
کسور حقوق :‏    ‏۶۶‏
مالیات حقوق و دستمزد :‏    ‏۶۷‏
حق بیمه‌های اجتماعی :‏    ‏۶۷‏
صندوق اجرا (اجرائیات) :‏    ‏۶۸‏
کسور توافقی :‏    ‏۶۸‏
مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد :‏    ‏۶۹‏
فصل ششم    ‏۸۴‏
‏۲۳۰‏    ‏۹۱‏
‏۲۳۰‏    ‏۹۵‏
کارت خرید مواد اولیه مس    ‏۹۷‏
کارت خرید مواد اولیه گرانول    ‏۹۷‏
کارت موجودی ابزار آلات و قطعات    ‏۹۷‏
موجودی قطعات ماشین سازی    ‏۹۹‏
کارت موجودی آهن آلات    ‏۹۹‏
کارت موجودی تابلو برق    ‏۱۰۰‏
موجودی مس    ‏۱۰۱‏
موجودی گرانول    ‏۱۰۲‏
‏۱۴۲۸۱۳۰۰۰۰‏    ‏۱۰۲‏
شرح    ‏۱۰۳‏
شرح    ‏۱۰۶‏
متوسط حسابهای دریافتنی    ‏۱۰۹‏
‏۳۵۰۰۰۰۰۰‏    ‏۱۰۹‏
دفعات گردش مطالبات    ‏۱۰۹‏
‏۶۱/۳‏    ‏۱۰۹‏
سرمایه    ‏۱۰۹‏
‏۷۶۴۲۶۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
جمع داراییها    ‏۱۰۹‏
‏۶۳۶۴۹۰۰۰۰‏    ‏۱۰۹‏
‏۱۴۰۰۷۵۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
سرمایه    ‏۱۰۹‏
‏۵۶۷۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
‏۷۶۴۲۶۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
فروش خالص    ‏۱۰۹‏
‏۵۶۷۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
‏۱۲۶۳۹۰۰۰۰۰‏    ‏۱۰۹‏
متوسط دارایی    ‏۱۰۹‏
‏۵۶۷۴۳۱۶‏    ‏۱۰۹‏
‏۱۱۴۱۱۷۲۱۵۸‏    ‏۱۰۹‏

 

قیمت فایل ۷۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پروژه مالی کارخانه برق شهری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...