پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری با عنوان سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها – پیشگفتار : منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

 

ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .
تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .
انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .
کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و…  ) .
طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .
افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

 

فهرست مطالب ‏

 

عنوان ‏    صفحه ‏
‏ ‏
پیشگفتار ‏    ‏۱‏
فصل اول : کلیات ‏
تاریخچه شرکت ‏    ‏۲‏
انبارها ‏    ‏۳‏
کدینگ    ‏۳‏
نحوه ورود و خروج کالا از انبار ‏    ‏۳‏
فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏۴‏
انبارگردانی ‏    ‏۵‏

فصل دوم : شناسایی انبار ‏
مقدمه ‏    ‏۷‏
هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏۸‏
انبار و انواع آن ‏    ‏۱۰‏
انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏۱۳‏
موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏۱۵‏
محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار ‏    ‏۱۹‏
مشخصات انباردار ‏    ‏۲۰‏
اهم وظایف انباردار ‏    ‏۲۱‏
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏۲۲‏
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏۲۳‏
واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام ‏    ‏۲۴‏

فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و ‏تنظیم کالاها در انبار
طبقه بندی کالاها ‏    ‏۲۵‏
محاسن طبقه بندی کالاها ‏    ‏۲۵‏
خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏۲۶‏
مبانی طبقه بندی کالاها ‏    ‏۲۶‏
کدگذاری کالاها ‏    ‏۲۷‏
ضرورت و شرایط کدگذاری ‏    ‏۲۸‏
خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح ‏    ‏۲۹‏
علل استفاده از نظام کدگذاری ‏    ‏۲۹‏
روشهای کدگذاری ‏    ‏۳۲‏
کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها ‏    ‏۳۳‏
کد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏۳۳‏
استقرار کالاها در انبار ‏    ‏۳۵‏
چیدن و استقرار کالاها در انبار ‏    ‏۳۵‏
استفاده از حداکثر فضای انبار ‏    ‏۳۶‏
وسایل کار در انبار ‏    ‏۳۸‏
نظامهای خروج کالا از انبار ‏    ‏۳۸‏
روشهای انبارکردن کالا ‏    ‏۴۰‏

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏
وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏۴۴‏
دفاتر انبار ‏    ‏۴۴‏
کارت انبار ‏    ‏۴۴‏
کاردکس حسابداری ‏    ‏۴۷‏
مهمترین کارتهای انبار ‏    ‏۴۸‏
طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏۵۳‏
نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏۵۴‏
وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏۵۵‏
طراحی فرمهای انبار ‏    ‏۵۵‏
نمودار حرکت فرمها ‏    ‏۵۶‏
تعریف فرم ‏    ‏۵۷‏
فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏۵۸‏
گردش عملیات در سیستم تدارکات ‏    ‏۵۹‏
دریافت و صدور کالاها ‏    ‏۶۱‏
روشهای اجرای کار در انبار ‏    ‏۶۲‏
عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏۶۴‏
روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار ‏    ‏۶۴‏
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا ‏به انبار ‏    ‏۶۶‏
روش برگشت کالا به انبار ‏    ‏۶۷‏

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏
استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏۶۸‏
هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏۶۸‏
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏۶۹‏
دسته بندی کالاهای مختلف ‏    ‏۷۰‏
ارزش یابی کالاها    ‏۷۰‏
هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏۷۱‏
نظام موجودی صفر ‏    ‏۷۵‏

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏
شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏۷۷‏
عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏۸۰‏
انبارگردانی ‏    ‏۸۴‏

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها
مقدمه ‏    ‏۸۶‏
انبار ‏    ‏۸۶‏
تقسیم انبار ‏    ‏۸۶‏
سیستم انبار ‏    ‏۸۸‏
فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏۸۸ ‏
نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏۹۰‏
نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏۹۰‏
نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار ‏    ‏۹۰‏
کدینگ ( شماره کالاهای انبار ) ‏    ‏۹۱‏
حفاظت فیزیکی از انبار ‏    ‏۹۲‏
انبارگردانی ‏    ‏۹۲‏
جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏۹۲‏
لیستهای مغایرت ‏    ‏۹۲‏
نحوه انبارگردانی ‏    ‏۹۳‏
منابع و مأخذ ‏
پیوست

 

قیمت فایل ۵۴,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین سیستم انبار و خرید در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...