دانلود پایان نامه گرایش تاسیسات آبیاری(MSc) با عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۳۰, ۱۳۹۴)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش تاسیسات آبیاریبا عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

 

چکیده

 

سرریز شوت یکی از سازه های مهم هیدرولیکی سد به شمار می آید چرا که این سازه به عنوان یک سیستم تخلیه سیلاب وظیفه خطیری را بر عهده دارد دراین تحقیق ضمن استفاده از گزارشات چند طرح اجرا شده مهم در داخل کشور و نیز مطالعاتی در مورد برخی سدهای خارج از کشور اقدام به طبقه بندی و مقایسه اصول طراحی سرریزهای شوت گردید و عملکرد هر کدام بر اساس معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی) مورد ارزشیابی قرار گرفت .

 

کلیه گزارشات از مؤسسه تحقیقات آب کشور،شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس تهران،شرکت مهندسین مشاور بوم آب تهران و سایر مراکز مرتبط تهیه و مبادرت به استخراج داده ها و تحلیل بر روی آنها صورت پذیرفت .از میان پروژه های داخلی بررسی شده می توان به پروژه سد مخزنی میرزای شیرازی استان فارس ، سد گدار لندر استان خوزستان ، سد مارون استان خوزستان ، سد کوران بوزان استان ایلام ، سد تنگ شمیران استان خوزستان ، سد شهید بروجردی استان لرستان و سد کارون استان خوزستان اشاره نمود .

 

از میان پروژه های خارج از کشور انتخاب شده می توان به پروژه های کشور ونزوئلا ، کشور هند ، کشور کره ، کشور روسیه ، کشور امریکا ، کشور مکزیک و کشور بنگلادش اشاره نمود .گرچه رعایت معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی ) در رابطه با این سرریزها لحاظ شده است اما بنا به دلایلی این سازه ها مورد تهدید قرار گرفته اند .

 

طبق بررسی های بعمل آمده در این تحقیق عواملی که باعث تخریب سازه ای می شوند عبارتند از :

 

۱-وجود پدیده مخرب کاویتاسیون :

 

در سد کارون (۱۹۷۷) ، سد گاری (۱۹۷۸) ، سد نگاریجانساگار(۱۹۷۴) ، سد ساپخون (۱۹۷۶) ، سد براتسک (۱۹۷۷) ، سد یلوتایل(۱۹۶۷) ، اینفیر نیلو (۱۹۶۴) ، سد هور (۱۹۴۱) ، بررسی شده که با توجه به اینکه معیارهای طراحی (هیدرولیکی و هندسی) رعایت شده ، سازه ها دچار خسارت شدند .

 

۲- وجود  فشار بالابرنده در حوضچه های آرامش :

 

در سد ننتزا (۱۹۶۵) ، سد کارنافولی (۱۹۷۰) که نشان می دهند علی رغم نرسیدن دبی سیلاب به دبی طراحی سازه ها دچار خسارت جبران ناپذیری گردیدند .

 

۳- وجود نیروهای هیدرودینامیک ناشی از نوسانات  شدید فشار :

 

در سد میرزای شیرازی نشان می دهد فشار در نزدیکی پایه یک دیوار ممکن است در نتیجه فشار استاتیک ۵/۱ برابر هر سرعت ورودی حوضچه نوسان داشته باشد و در نهایت سازه سرریز را مورد تهدید قرار داده است . همچنین گاهی اوقات دیوارهای جانبی حوضچه آرامش به شکل دیوارهای پایه می باشند . نظر به اینکه هیچ روش در دسترس عمومیت یافته ای جهت ارزیابی نیروها وجود ندارد محققین رفتار نیروها را توسط مدل بررسی می کنند .

 

شاید یکی از دلایل اصلی طرح مدلهای هیدرولیکی پس از طراحی سرریزهای شوت عدم اطمینان کافی به معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی) می باشد ، لذا بر اساس تحقیق بعمل آمده به طراحان توصیه می شود در شرایط پروژه های خاص و بزرگ برای اطمینان از مدلهای آزمایشگاهی و ریاضی در کنار معیارهای طراحی استفاده کنند و تنها به معیار های تئوریک طراحی اکتفا نشود .

 

از دیگر مطالعات بعمل آمده از سدهای اسنک و کلمبیا در کشور  آمریکا ، بررسی مسائل زیست محیطی می باشد به طوریکه در نقاط ابتدایی حوضچه آرامش که جریان با سرعت زیاد وارد ناحیه عمیق از حوضچه آرامش می شود گازهای TDS (نیتروژن فوق اشباع) تشکیل می گردد و باعث کشتن آبزیان می شود و نشان دهنده این است که عوامل زیست محیطی می توانند در قسمت انتهای شوت وارد معیارهای طراحی گردد.

 

کلمات کلیدی:
طراحی سر ریز شوت سدها
سازه هیدرولیکی
معیارهای طراحی (هندسی و هیدرولیکی )
خراش و کاویتاسیون
نیروهای هیدرودینامیک
سد سازی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه ، کلیات و تعاریف

 

چکیده  ۱
۱-۱- مقدمه    ۴
۱-۲- گروههای مورد نیاز دفتر فنی سدسازی  ۴
۱-۳- گروههای مورد لزوم برای نظارت فنی کارگاهها  ۵
۱-۴- سرریزها   ۶
۱-۵- کلیات و تعاریف   ۷
۱-۵-۱- سیلابهای استثنایی   ۷
۱-۵-۲- اهمیت سازه سرریز    ۸
۱-۵-۳- انتخاب نوع و ظرفیت سرریز    ۸
۱-۵-۴- روشهای مستهلک کردن انرژی حاصل از جریان سرریز   ۸
۱-۵-۵- طبقه بندی سرریزها   ۹
۱-۶- اجزاء سرریز   ۱۱
۱-۶-۱- ورودی سرریز  ۱۲
۱-۶-۱-۱- پایه های روی سرریز   ۱۲
۱-۶-۲- تأسیسات کنترل    ۱۲
۱-۶-۲-۱- دریچه ها  ۱۲
۱-۶-۲-۱-۱- عوامل موثر در تصمیم گیری اینکه سرریز دریچه دار باشد یا بدون دریچه  ۱۳
۱-۶-۲-۲-  انواع دریچه ها  ۱۴
۱-۶-۳- تنداب یا شوت یا آبگذر سرریز   ۲۳
۱-۶-۳-۱- انواع انقباض  ۲۴
۱-۶-۴- مستهلک کننده ها    ۲۵
۱-۶-۴-۱- حوضچه های آرامش   ۳۰
۱-۶-۴-۲- باکتها    ۳۵

 

فصل دوم : طراحی هیدرولیکی سرریز شوت

 

۲-۱- طراحی هیدرولیکی سرریز   ۴۲
۲-۱-۱- اوجی سرریز   ۴۲
الف – مروری برتحقیقات دیگران  ۴۲
ب – معیارهای طراحی   ۴۲
۲-۱-۱-۱-    محاسبه میزان جریان عبوری از روی  سرریز   ۴۳
الف – معادله شماره یک   ۴۴
۱-  تعیین هد طراحی (H)    ۴۴
۲- تعیین ضریب سرریز(C)    ۴۴
الف- عواملی که در ضریب (C) موثرند ۴۴
ب – انتخاب ضریب سرریز باتوجه به شکل و گرافهای مربوطه   ۴۴
ب – معادله شماره دو   ۴۷
۲-۱-۱-۲- تعیین شکل اوجی سرریز   ۵۰
۱ – معیار ۱USBR 50
الف – رسم انحنای سرریز قبل ازمرکزمختصات   ۵۴
ب – رسم انحنای سرریز بعد ازمرکزمختصات   ۴۵
۲ – معیار (۱۸۸۶-۱۸۸۸)Bazin  ۵۶
۳ – معیار USBR    ۵۷
۴ – معیار WES   ۵۷
۵ – (۱۹۷۳)Murphy   ۵۸
۶  – (۱۹۸۷) Hager    ۵۹

۲-۱-۱-۳-  پایه ها ی روی سرریز ۶۰
۱- معیارهای طراحی ۶۰
الف- معیار USCE  ۶۰
ب- معیار USBR  ۶۳
۲- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی  ۶۴
الف- ضریب دبی در مقابل فشارهای نوک  ۶۵
ب – محل فشار کف از محور اوجی    ۶۶
۲-۱-۱-۴- شیب جریان پایین دست   ۶۷
۲-۱-۱-۵- پرفیل سطح آب ………..  ۶۷
۲-۱-۱-۶- دریچه های روی اوجی     ۶۷
۱ – دریچه های قطاعی   …………..  ۶۷
الف- معیار USBR ……………………………….   ۶۷
ب –معیار WES(1977)  ۶۸
۲- دریچه های کشویی     ۶۸
الف – WES …………………………..  ۶۸
۲-۱-۲-  تنداب شوت    ۶۹
الف –  مروری بر تحقیقات دیگران ۶۹
ب –  معیارهای طراحی ۶۹
۲-۱-۲-۱-  محاسبه پروفیل سطح آب در کانال سرریز   ۷۰
الف – معیارهای طراحی     ۷۰
۱ –  USBR(1977)    ۷۳
۲ – USACE(1990)     ۷۴
۳ – Yen , Wenzel(1970)     ۷۵

۲-۱-۲-۲- انبساط و انقباض در شوت ها    ۷۶
۱- انقباض    ۷۶
الف – انواع انقباض     ۷۶
۱ –  انقباض نوع قیفی   ۷۶
۲- انقباض پنکه ای  ۷۸
۲ – انبساط ۸۰
۲-۱-۲-۳- انحنا در شوت ها    ۸۲
۲-۱-۲-۴- هواده تنداب    ۸۴
۲-۱-۳-مستهلک کننده ها   ۹۵
۲-۱-۳-۱- حوضچه های آرامش    ۹۵
۲-۱-۳-۲- باکتها  ۹۸
۱-۱-۳-۱-حوضچه های آرامش   ۱۰۹
۲-۱-۳-۲- باکت ها  ۱۲۵

 

فصل سوم : مواد و روشها

 

۳-۱- مواد و روشهاو تجزیه وتحلیل   ۱۳۷
۳-۱-۱- روش گردآوری اطلاعات     ۱۳۷
۳-۲-پروژه سد مخزنی میرزای شیرازی    ۱۳۷
۳-۲-۱- معیارهای طراحی     ۱۳۷
۳-۲-۲- معیارهای استفاده شده  ۱۳۸
۳-۲-۳- مشخصات سد    ۱۳۸
۳-۲-۴ –   مشخصات سرریز   ۱۳۸
۳-۲-۵- بررسی شرایط هیدرولیکی هر یک از پایه ها   ۱۳۸
۳-۲-۵-۱- هندسه پایه    ۱۳۸
۳-۲-۵-۲- شرایط جریان با پایه های مختلف   ۱۳۹
۳-۲-۵-۳- خلاصه نتایج    ۱۴۳

۳-۳- پروژه سد مخزنی گدار لندر ۱۴۳
۳-۳-۱-  خسارت ناشی از کاویتاسیون در سرریز سد گدار لندر  ۱۴۳
۳-۳-۲- معیارهای طراحی    ۱۴۳
۳-۳-۳- معیارهای استفاده شده   ۱۴۴
۳-۳-۴ – مشخصات سد گدار لندر   ۱۴۴
۳-۳-۵- مشخصات سرریز سد گدار لندر    ۱۴۴
۳-۴- پروژه سدهای کشور هند و مقایسه چند پروفیل   ۱۴۸
۳-۴-۱- معیارهای استفاده شده  ۱۴۸
۳-۵- پروژه های خسارت دیده از پدیده کاویتاسیون در جهان   ۱۵۰
۳-۵-۱-  بررسی محققین جهان در مورد خسارت کاویتاسیون    ۱۵۰
۳-۵-۱-۱- معیارهای طراحی   ۱۵۰
۳-۵-۱-۲- معیارهای استفاده شده   ۱۵۰
۳-۵-۱-۳- پروژه های خسارت دیده    ۱۵۰
۳-۶- پروژه های خسارت دیده سدهای کشور هند  ۱۵۱
۳-۶-۱- خراش و کاویتاسیون   ۱۵۱
۳-۷-  ملاحظات زیست محیطی در حوضچه های آرامش   ۱۵۴
۳-۸- دو مرحله اتلاف انرژی در سرریز سدهای جهان  ۱۵۵

 

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

 

۴-۱- بحث   ………………………………………………………………….. ۱۵۷
۴-۲- نتایج    ۱۵۷

منابع و مآخذ  ۱۵۹

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                             صفحه

 

فصل دوم

 

۲-۱- محدوده عدد فرود و طول پرش      ۴۵
۲-۲- اندازه گیری نوسانات فشار با پرش هیدرولیکی    ۴۵
۲-۳- نیروهای هیدرودینامیک دیوارهای وزنی    ۴۶

 

فصل سوم

 

۳-۱- مشخصات سد میرزای شیرازی   ۱۳۸
۳-۲- مشخصات سرریز سد میرزای شیرازی    ۱۳۸
۳-۳- مشخصات سد گدار لندر     ۱۴۴
۳-۴- مشخصات سرریز سد گدار لندر    ۱۴۴
۳-۵- کاویتاسیون در دبی   سد گدار لندر   ۱۴۷
۳-۶- کاویتاسیون در دبی   سد گدار لندر   ۱۴۸
۳-۷- مقایسه دو Case study در خصوص اشکال اوجی    ۱۴۸
۳-۸- خسارت ناشی از کاویتاسیون در سدهای جهان   ۱۵۱
۳-۹- بررسی محققین هندی در خصوص خسارت کاویتاسیون      ۱۵۲
۳-۱۰- بررسی محققین هندی در خصوص خسارت کاویتاسیون    ۱۵۳
۳-۱۱- سدهای قاره آسیا که در آنها از دو سازه جهت استهلاک انرژی استفاده شده است  ۱۵۵

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

 

فصل اول- مقدمه ، کلیات ، تعاریف

 

۱- ۱- طبقه بندی انواع  سرریزها که محققین ژاپنی انجام دادند.  ۱
۱- ۲- تاثیر دریچه بر روی گراف خروجی سیلاب  ۱۳
۱- ۳-  دریچه قطاعی آزاد  ۱۵
۱- ۴- دریچه قطاعی روزنه ای  ۱۶
۱- ۵- دریچه کشویی  ۱۷
۱- ۶- دریچه یکطرفه   ۱۸
۱- ۷- دریچه نیمه مکانیکی   ۱۹
۱- ۸- دریچه های اتوماتیک نوع TOPS    ۲۰
۱- ۹- دریچه های اتوماتیک نوع  FDS   ۲۱
۱- ۱۰- دریچه های اتوماتیک نوع  Godbole  ۲۲
۱-۱۱- دریچه STOP LOG    ۲۳
۱- ۱۲- انقباض در سرریز   ۲۵
۱- ۱۳- طبقه بندی کلاسیکی پرش    ۲۶
۱- ۱۴- حوضچه آرامش تیپ II   ۲۸
۱-۱۵- حوضچه آرامش تیپ III     ۲۹
۱- ۱۶- حوضچه آرامش تیپ IV    ۳۱
۱- ۱۷- مشخصات حوضچه آرامش SAF     ۳۳
۱- ۱۸- عمق در حوضچه های آرامش بر حسب مشخصات هیدرولیکی   ۳۴
۱- ۱۹- جام ساده     ۳۵
۱- ۲۰- جام شیاردار    ۳۶
۱- ۲۱- پرش در جام ساده   ۳۶
۱- ۲۲- پرش در جام شیاردار   ۳۷
۱- ۲۳- تراز پایاب کمتر از حداقل فرار جریان ۳۷

۱- ۲۴- تراز پایاب کمتر از متوسط ولی بیشتر از حداقل در محدوده نرمال بهره برداری    ۳۷
۱- ۲۵- تراز پایاب بیشتر از حداکثر جریانی که از کف بند شیرجه می رود و سبب فرسایش آبراهه می شود    ۳۸
۱- ۲۶- تراز پایاب مانند حالت C       ۳۸
۱- ۲۷- قسمتهای مختلف حوضچه پرتابی     ۳۹
۱- ۲۸-حوضچه پرتابی از نوع  پرش اسکی   ۴۱
۱- ۲۹- حوضچه پرتابی از نوع فلیپ باکت    ۴۰
فصل دوم – طراحی هیدرولیکی سرریز شوت سدها
۲-۱- ضریب تخلیه برای اوجی با وجه قائم    ۴۵
۲-۲-  ضریب تخلیه برای ارتفاعات غیر از ارتفاع طراحی   ۴۵
۲-۳- ضریب تخلیه برای تاج  اوجی با وجه شیب بالادست    ۴۶
۲-۴- اثر پایین دست جریان آب از روی تاج  ۴۶
۲-۵- اثر کف بندی پایین دست بر روی ضریب تخلیه   ۴۷
۲-۶- اثر عمق پایاب بر روی ضریب تخلیه   ۴۷
۲-۷- محاسبه ضریب دبی با توجه به تئوری ریبوک     ۴۸
۲-۸- اثر نسبت   باتوجه به معیارهای WES و USBR جهت محاسبه ضریب c   ۴۹
۲-۹- اثر عمق روی ضریب دبی USBR و WES      ۵۰
۲-۱۰- اثر شیب وجه بالادست روی ضریب دبی WES   ۵۰
۲-۱۱- پارامترهای مربوط به اوجی جهت ترسیم پروفیل طولی سرریر برای  اوجی    ۵۱
۲-۱۲- انتخاب ضریب k برای USBR    ۵۲
۲-۱۳- ضریب n برای USBR    ۵۲
۲-۱۴-انتخاب ضرایب برای محاسبه   ،    ،   و     ۵۳
۲-۱۵-  تاج اوجی با منحنی های مرکب   ۵۵
۲-۱۶-شکل مربوط به محاسبه شعاعهای انحنا در معیار USBR    ۵۷
۲-۱۷- شکل مربوط به محاسبه شعاعهای انحنا در معیار WES   ۵۸

۲-۱۸- محاسبه انحنا در بالادست و پایین دست مرکز مختصات در روش (Murphy(1973  ۵۹
۲-۱۹-  شکلهای نمونه جلوی پایه ۶۰
۲-۲۰- موقعیت دیوار بالادست پایه   ۶۱
۲-۲۱- جریان ورودی به محدوده پایه های تعبیه شده در روی سرریز  ۶۱
۲-۲۲- امواج ناشی از پایه ها    ۶۲
۲-۲۳- امواج ناشی از پایه های پل      ۶۳
۲-۲۴- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی با توجه به نسبت های روی شکل در حالت غیر مستغرق ۶۴
۲-۲۵- تاثیر پایه ها روی ضریب دبی با توجه به نسبت های روی شکل در حالت مستغرق ۶۴
۲-۲۶- تاثیر ضریب دبی در مقابل فشارهای نوک سرریز در روش رائوس  ۶۵
۲-۲۷- ضریب دبی در مقابل فشار روی سرریز (Rouse 66
۲-۲۸- عمق حدی   به صورت تابعی از عمق نسبی   برای سرریز بدون پایه  ۶۶
۲-۲۹ شکل مربوط به رابطه بین ضریب دریچه   و زاویه بین مماسهای دریچه و سرریز ( ) را در معیار WES 68
۲-۳۰- شکل مربوط به پارامترهای مربوط به فرمول جهت محاسبه دبی برای دریچه های کشویی ۶۹
۲-۳۱- پلان و پروفیل و جزئیات مربوط به سرریز شوت  ۷۱
۲-۳۲- اجزای مختلف سرریز در پلان و پروفیل  ۷۲
۲-۳۳- شکلهای مختلف شوت در پلان و پروفیل    ۷۳
۲-۳۴- پلان مربوط به محل برخورد امواج به دیوارهای جانبی  ۷۵
۲-۳۵- شکل نشان دهنده تفاوتهای نوعی   به عنوان عملکردهای فاصله x و سرعت اصلی v است  ۷۶
۲-۳۶- انواع مختلف تنگ شدگی از سمت چپ حالت قیفی ، پنکه ای و روزنه ای   ۷۶
۲-۳۷- تنگ شدگی با دیواره مستقیم    ۷۷
۲-۳۸- پلان و پروفیل مربوط به حالت انقباض   ۷۹
۲-۳۹- بررسی امواج عرضی   ۷۹

۲-۴۰- انقباض در شوتها    ۸۰
۲-۴۱- اثرات انبساط و منحنی های شکل گرفته    ۸۰
۲-۴۲- اثرات انحنا در شوت ها   ۸۲
۲-۴۳- منحنی های مرکب در شوت ها    ۸۳
۲-۴۴- انحنای مقعر در شوتها     ۸۴
۲-۴۵- انحنای محدب در شوتها    ۸۴
۲-۴۶- امواج ناشی از پایه های سرریز دریچه دار و جریان روی تنداب   ۸۵
۲-۴۷- الف- امواج ناشی از پایه که تا محل اولین هواده مشاهده می شود. ب) جریان آب و هوا با سرعت زیاد   ۸۶
۲-۴۸-جریان روی تنداب از تاج سرریز تا مستهلک کننده انرژی   ۸۶
۲-۴۹- قسمتهای مختلف جریان در نزدیکی هواده روی تنداب    ۸۷
۲-۵۰- سیستم تامین هوا برای هوادهی تنداب    ۸۸
۲-۵۱- پروفیل طولی تنداب با هواده های تعبیه شده در آن    ۸۸
۲-۵۲- کاویتاسیون اولیه برای جریان روی برجستگی ها    ۸۹
۲-۵۳- کاویتاسیون اولیه برای فرورفتگی های ناگهانی   ۹۱
۲-۵۴- کاویتاسیون اولیه برای فرورفتگی های شیب دار  ۹۲
۲-۵۵- کاویتاسیون اولیه برای برجستگی گرد گوشه   ۹۳
۲-۵۶- کاویتاسیون اولیه برای بالا آمدگی شیب دار   ۹۴
۲-۵۷- انواع امکانات هوادهی    ۹۵
۲-۵۸- طبقه بندی کلاسیکی پرش    ۹۹
۲-۵۹- انواع پرش هیدرولیکی   ۱۰۰
۲-۶۰- تنوع نوسانات سرعت نسبت به میانگین سرعت اصلی  ۱۰۲
۲-۶۱- نوسانات فشار نسبت به زمان   ۱۰۳
۲-۶۲- تعیین ضریب   و نسبت     ۱۰۴
۲-۶۳- تعیین ضریب   نسبت به زمان   ۱۰۵

۲-۶۴- پروفیل طولی انواع پرش    ۱۰۶
۲-۶۵- محاسبه ضرایب مربوط به نوسانات نیرو با توجه به نسبت     ۱۰۷
۲-۶۶- رابطه ضریب غلظت هوا   و نسبت       ۱۰۸
۲-۶۷- انواع حوضچه آرامش    ۱۱۰
۲-۶۸- حوضچه نوع شرما  ۱۱۱
۲-۶۹- حوضچه نوع L    ۱۱۲
۲-۷۰- حوضچه نوع George   ۱۱۳
۲-۷۱- حوضچه گوه ای پیلای    ۱۱۴
۲-۷۲- خسارت ناشی از فشار بالادهنده در سد کارنافیو لی واقع در کشور بنگلادش   ۱۱۷
۲-۷۳- بررسی فشار بالادهنده در زیر حوضچه های USBR    ۱۱۸
۲-۷۴- پارامترهای مربوط به نیروی فشار بالابرنده Hajdin    ۱۱۹
۲-۷۵- بررسی نیروهای وارده به دیوار جانبی در مقابل دبی های مختلف در سد سردار سروار هند    ۱۲۳
۲-۷۶- تعیین گشتاور خمشی دینامیک در دیواره های مقسم مدل سردار سروار هند   ۱۲۴
۲-۷۷- بررسی نیروهای جانبی نوسان کننده روی پایه های بافل     ۱۲۵
۲-۷۸- معیار USBR در خصوص باکتهای ساده و شیاردار    ۱۲۶
۲-۷۹- جریان غلطاب زمینی در پایین دست باکت ساده باعث فرسایش خواهد شد    ۱۲۶
۲-۸۰- معیار WES در مورد نسبت   با عدد فرود    ۱۲۷
۲-۸۱- توزیع فشار بر روی دیواره انتهای جام ساده    ۱۲۹
۲-۸۲- اثرات عمق T.W بر عملکرد باکت ساده   ۱۳۰
۲-۸۳ بررسی عمق شستشو در پایین دست جام ساده    ۱۳۰
۲-۸۴- جام ساده و شیاردار در معیار USBR    ۱۳۱
۲-۸۵-  بررسی ابعاد دندانه ها در جام شیار دار     ۱۳۲
۲-۸۶- بررسی USBR با توجه به مدلهای مطالعاتی و شرایط عمق T.W     ۱۳۳
۲-۸۷ بررسی حدود T.W بعداز انتخاب شعاع و دبی مناسب    ۱۳۴

 

فصل سوم – مواد و روشها

 

۳-۱- حالت اول هندسه پایه    ۱۴۰
۳-۲- حالت دوم هندسه پایه   ۱۴۱
۳-۳- حالت سوم  هندسه پایه    ۱۴۲
۳-۴- حالت چهارم هندسه پایه    ۱۴۳
۳-۵- نمودار کاویتاسیون برای دبی   مربوط به سد گدارلندر     ۱۴۵
۳-۶- نمودار کاویتاسیون برای دبی   مربوط به سد گدارلندر     ۱۴۹
۳-۷- ملاحظات زیست محیطی در حوضچه های آرامش     ۱۵۵

 

قیمت فایل ۱۷۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه گرایش تاسیسات آبیاری(MSc) با عنوان بررسی معیارهای طراحی سر ریز شوت سدها

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

40 فروش
59,000 ریال
40 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

24 فروش
49,000 ریال
24 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

21 فروش
69,000 ریال
21 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟