دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف و الهیات نقد و بررسی آیین وهابیت (بصورت کامل و جامع)

 

چکیده:

 

کیش وهابیت که با الهام گیری از اندیشه های کسانی همچون ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه، توسط محمد بن عبدالوهاب تولد یافته است، در قرون قبل از آنان، حسن بن علی بر بهاری و ابن بطه چنین عقایدی را مطرح کردند که آنها نیز با مخالفت شدید هم عصرانشان مبنی بر باطل بودن اندیشه ها و بدعت عقاید مخصوص به خودشان مواجه شدند. ولی این محمد بن عبدالوهاب بود که توانست فرقه ای را بنیان نهد و این ممکن نبود جز با یاری همه جانبه استعمارگر روز و دشمن قدیم مسلمانان یعنی انگلستان همچنین سعودیان نیز در این راه برای کسب قدرت با محمد بن عبد الوهاب پیمانی بسته و با جنگ ها و خونریزی های فراوان توانستند آیین و هابیت را بنیان نهند.جنایت، خیانت، خشونت، خونریزی، طمع، قتل و غارت و ثروت برخی از عوامل پیروزی و گسترش آیینشان در مناطق اسلامی و غیر اسلامی بود.

 

وهابیت آیینی منحرف و سطحی که به دور از روح والای تعالیم حیات بخش اسلامی بوده و از آغاز تولدش تا کنون حاصلی جز تفرقه افکنی و تباهی، تخریب و فساد انگیزی در عالم اسلام و میان مسلمانان نداشته است. این آیین بر خلاف ادعای خود مبنی بر توحید خالص، شرک آلود است و حتی به نوعی مادی گرا و ظاهر پرست می باشد. عقاید آنان سر منشاء انحرافات فکری ذهنشان بود و هر گونه توسل و شفاعت از معصومین و احترام به قبور بزرگان دین را کفر تلقی کردند.

 

آنان هر کس را که با عقایدشان مخالف باشد، کافر و مشرک می دانند و خون او را حلال و اموالش را غارت می نمایند. پیامدهای زیانبار و آثار و نتایج بد این آیین در میان مسلمانان کم نیست. سعودیان در عصرهای اولیه به وجود آمدنشان با عواملی همچون استفاده از تعصب و جمود و غفلت و عقب ماندگی مردم نجد و استفاده از روابط محکم خویشاوندی و ذخایر نفتی و سیاست هایی همچون پیمان بستن با کشورهای قدرتمند و در عصر کنونی با تشکیلات جدید و ایجاد دانشگاه ها و مساجد بزرگ و غیره توانستند حکومت نسبتاً قدرتمندی به وجود آوردند و در کشورهای دیگر نفوذ یابند و بسیاری از جوانان را به دلیل فقر و یا بی سوادی و کم سوادی، به صورت کور کورانه و هابی نمایند ولی با این حال جریان های ضد وهابیت را که هر روز بیش از پیش جلوه می کند در سرزمین های مختلف نظاره گریم چون آرام آرام با تلاش علما و محققان دیگر مذاهب، بطلان اعتقاداتشان نمایان می شود و حتی وهابیان نیز از مذهب خود روی بر می گردانند و به همین دلیل وهابیان مجبور به ایجاد تغییراتی در عقاید سست خویش هستند تا به نحوی ماندگار باشند.

 

کلمات کلیدی:
وهابیت
دین اسلام
آیین منحرف

 

مقدمه:

 

در احادیث صحیح و متواتر اسلامی وارد شده است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمودند: امت من، پس از من به هفتاد و سه فرقه می رسند، یک فرقه آنها در بهشت است و بقیه در آتش دوزخ خواهند بود. این حدیث از احادیث معتبری است که عموم محدثان سنی و شیعه از خاصه و عامه روایت کرده اند. هر فرقه ای از فرق اسلامی که در قرون گذشته به وجود آمده اند، خود را فرقه نجات یافته و اهل بهشت می دانند و دیگران را جهنمی محسوب می دارند.

 

منظور ما از این کلام موضوع تحقیق می باشد. از جمله مذاهبی که تقریباً بیش از یک قرن است در جامعه اسلامی پدید آمده، و هابیت می باشد که توسط محمد بن عبدالوهاب نجدی در قرن دوازدهم، نضج گرفت. وی در حقیقت آراء و افکار خود را از ابن تیمیه و ابن قیم گرفته است و قبل از آنان نیز حسن بن علی بر بهاری و ابن بطه چنین عقایدی را ابراز داشتند. ابن تیمیه و ابن قیم در دوران محقق بزرگ، علامه حلی در قرن هفتم و هشتم ه.ق، می زیستند و از همان زمان عقاید غلط و هابیت به وجود آمده است.ابراز این افکار و عقاید در همان موقع نیز مورد عکس العمل شدید علمای آن زمان قرار گرفت و در حقیقت مورد قبول واقع نگردید و در همان قرن به خاموشی گرایید زیرا آن عقاید بدعتی در دین بود که قبل از آن هیچ پیشینه ای نداشت ولی محمد بن عبدالوهاب پس از چند قرن دوباره آن افکار شوم را این بار با کمک استعمارگر پیر یعنی انگلستان زنده کرد وبا وجود مخالفت های شدید مردم آن زمان از جمله پدر و برادرش باز به ترویج عقیده خود ادامه داد.

 

و در این راه توانست با کمک محمد بن سعود، امیر یکی از شهرهای نجد به مردم مظلوم آن منطقه و دیگر نواحی غلبه یابد. آنان با جنایت های خود جان هزاران نفر انسان بی گناه را گرفتند و اموالشان را غارت نمودند.بدین ترتیب وهابیان آرام آرام مناطق بسیاری از جمله حجاز را تحت سیطره خود در آورده و به همین وسیله عقاید غلطشان در مورد مسائلی همچون توحید و شرک و شفاعت و توسل تا به امروز ترویج یافت. دکتر عصام العماد  می گوید: “وهابیون هرگز در انفجار حرمین عسگریین و کربلا و نجف متوقف نخواهند شد بلکه اگر فرصت یابند حرم دیگر ائمه را منفجر خواهندکرد. ” آری! آنان همیشه به اتحاد ملی و انسجام اسلامی ضربه زده و می زنند. این آیین که ادعای توحید خالص و نفی هرگونه شرک و بت پرستی دارد، در عمل سر از ساز شکاری با سران کفر و شرک جهان امروز در آورده است. با تحلیل عمیق به خوبی واضح می گردد که وهابیت بر خلاف آن همه ادعاهای فریبکارانه، جز یک آیین شرک آلود و حتی نوعی ماده گرا و ظاهر پرست بیش نبوده و تمام آن ادعاهای عوام فریب نقش بر آب است.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات

 

۱- مقدمه
۲- تبیین موضوع و ضرورت و اهمیت آن
۳- طرح مسأله و پرسش های تحقیق
۴- فواید و اهداف تحقیق
۵- پیشینه و سابقه تحقیق
۶- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
۷- روش تحقیق
۸- ساختار و محدوده تحقیق
۹- مشکلات و موانع تحقیق

 

فصل دوم : ریشه های وهابیت

 

الف) نام گذاری وهابیت
ب) بریتانیا یکی از دلایل به وجود آمدن وهابیت
ج) بنیانگذاران عقاید وهابیت
احمد بن حنبل مروزی
سلفیه
۱- حسن بن علی بر بهاری
۲- ابن بطه
۳- ابن تیمیه
۴- ابن قیم
۵- محمد بن عبدالوهاب

 

فصل سوم : مروری بر تاریخ وهابیت

 

۱- وهابیت و تصرف مناطق ساحلی خلیج فارس
۲- آغاز جنگ میان شریف مکه و وهابیان
۳- هجوم بر طائف (۱۲۱۷ هـ . ق )
۴- حرکت وهابیان به سوی مکه (۱۲۱۷ هـ . ق)
۵- تسلط دیگر وهابیون بر بنبع و مکه (۱۲۱۹ هـ . ق)
۶- تصرف مدینه (۱۲۲۱هـ . ق) توسط وهابیان
۷- پیکار محمد علی پاشا با وهابیان و باز پس گرفتن مکه و مدینه
۸- دستگیری شریف غالب و تصرف حجاز و نجد توسط محمد علی پاشا
۹- گسترش نفوذ بریتانیا در عربستان
– تسلط وهابیان بر سرزمین نجد
۱۱- قرارداد میان انگلیس و پادشاه سعودی
۱۲- سیاست انگلستان نسبت به شریف حسین و ابن سعود
۱۳- تسلط وهابیان بر طائف و مکه

 

فصل چهارم : عقاید وهابیان

 

الف) تفاوت های اهل سنت و وهابیت
ب) چگونگی آغاز دعوت محمد بن عبدالوهاب
ج) آراء محمد بن عبدالوهاب
۱- شرک و توحید
۱-۱ توحید ذاتی و شرک در ذات
۱-۲ توحید صفاتی و شرک در صفات
۱-۳ توحید افعالی و شرک در افعال
۱-۴ توحید در عبادت و شرک در عبادت
– مرز توحید و شرک
– نفی واسطگی در عالم وجود
– استدلال دیگر وهابیان
– احادیث تشبیه
۲- منع توسل به انبیا و اولیا
۳- عدم پذیرش شفاعت
۴- منع سوگند بع غیر خدا
۵- مخالفت با برگزاری جشن
۶- مخالفت با گریه و اقامه مجالس عزا
۷- نفی نذر برای غیر خدا
۸- منع تبرک جستن
۸-۱ اتبرک به مقام ابراهیم (علیه السلام)
۸-۲ پیراهن یوسف و بازیابی بینایی یعقوب (علیه السلام)
۸-۳ تبرک به آب وضوی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
۹- مخالفت با زیارت و احترام قبور بزرگان دین
۱۰- مخالفت با زیارت قبور توسط زنان
۱۱- مخالفت با دعا و نماز نزد قبور

 

فصل پنجم : موفقیت ها و شکست های وهابیت

 

۱- میزان موفقیت وهابیان در گسترش آیین خود در عصرهای اول
۲- علل و عوامل نفوذ فکری وهابیت (پیشرفت وهابیت)
۲-۱- خصوصیات نجد و حجا
۲-۱- گرایش به جمود و تعصب
۲-۲- رابطه خویشاوندی ، گامی در تحکیم پایه های حکومت
۲-۳- کشف نفت آغاز یک تحول بزرگ
– سیاست داخلی و خارجی ابن سعود
– نگاه اهل سنت به حکومت عربستان
۳- میزان موفقیت وهابیان در گسترش آیین خود در عصرهای کنونی
۳-۱ تشکیلات جدید وهابیون
پاکستان
افغانستان
هندوستان
آلبانی
ایران
مصر
قزاقستان
مراکش
سریلانکا
اوگاندا
۵-۱ جنبش هایی علیه وهابیت در عربستان
۵-۲ قیامی دیگر
۵-۳ جهاد علیه وهابیت ، نظر رهبران دینی چچن
۵-۴ روشن گری سید قطب علیه وهابیت
۵-۵ انتقاداتی دیگر علیه وهابیت
نتیجه گیری
پیشنهادات

 

قیمت فایل ۱۲۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف و الهیات نقد و بررسی آیین وهابیت

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...