دانلود پایان نامه مشخص کردن راکتانس محورهای d و q از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۲, ۱۳۹۴)

مشخص کردن راکتانس محورهای  d و q  از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

 

چکیده :

 

اهمیت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم در زیاد شدن دامنه کاربردی آن است و در آینده بیشتر ( PMSMs ) بدون سنسورشفت عمل خواهند کرد و مشخصات تجربی پارامترهای ماشین که مقداری هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشی خواهد بود. بنابراین در این مقاله روشی بیان شده که در آن نیروی الکترو موتوری القایی و راکتانس محور d از آزمایش بی باری و راکتانس محور q   و زاویه بار  از آزمایش بارداری به وسیله یک روش تحلیلی مشخص شده اند.

 

در این روش محدودیت اندازه گیری زاویه بار v وجود ندارد این روش مناسب است برای ( PMSMs ) های که بصورت عادی با جریان منفی محور d  عمل می‌کنند بنابراین اشباع در مسیر شار محورd  وجود ندارد. خیلی بیشتر از اینها، روش بسیار ساده ای است برای انجام دادن بوسیله هر تکنسین آزمایشگاهی

 

مقدمه:

 

اهمیت موتورهای سنکرون مغناطیس دائم ( PMSMs ) هست در افزایش دامنه کاربردی آنها و متفاوت است از مدلهای پیشرفته مانند سروموتورها تا کاربردهای که حرکت خطی دارند از قبیل فن ها و پمپ ها دو دلیل عمده برای تمایل به این ماشینها وجود دارد:

 

۱- بازده بالا و کاهش تلفات روتور در این ( P MSMs ) ها.
۲- پایین بودن قیمت انرژی مغناطیسی بالا ( صرفه جویی اقتصادی بالا ).

 

بیشتر ( PMSMs ) سه فازه در مدل پیشرفته بصورت محرکهای با سنسور شفت عمل می‌کنن بوسیله بکارگیری الگوریتم کنترل بدون سنسور برای محرکهای با سرعتهای متغیر و در مورد کاربردهای حرکت خطی طبیعتاً بواسطه اساس عملکرد سنکرون آنها نیاز به سنسور شفت وجود ندارد.

 

اگر سنسور شفت برداشته شود مشخصات تجربی از پارامترهای ماشین هر چند که مقداری هم تلورانس دارند بسیار با ارزش خواهد بود در زیر نشان خواهیم داد که راکتانس محورهای d  و q که از آزمایشهای بارداری بدست آمده بر اساس تابعی از    بیان شده است که می تواند مشخص شود بوسیله بعضی از انواع سنسورهای شفت یا ماشینهای سنکرون دیگری که کوپل شده‌اند با محور شفت  ماشین سنکرونی که در حال بررسی است.

 

در این مقاله روشی بیان شده که در آن نیروی محرکه القایی  و راکتانس محور   d از آزمایش بی باری و راکتانس محور    q آزمایش بارداری بدست آمده اند به نظر  مولف آرمایشهای ساده ای هستند که نیاز به داشتن دانش بالا و وسایل در مقایسه با آزمایشهای تعیین استاندارد موتورهای القایی ندارد و انجام آن برای تکنسین های آزمایشگاهی آسان است هر چند که نمی تواند ضمانتی با حساسیت بالا برای ماشینهای با اشباع زیاد باشد.
در بخش II شاهد روشهای تجربی برای مشسخص کردن راکتانسها خواهیم بود در بخشی III دیاگرام فازوری ( PMSMs ) و بعضی روابط اساسی منشعب شده از آن بحث شده در بخش IV مشخص کردن زاویه   بیان شده و در بخش V روشهای آزمایش توصیف شده اند و سرانجام در بخش VI یک نتیجه گیری شده است.

 

کلمات کلیدی:
راکتانس و مشخص کردن راکتانس
راکتانس محورهای  d و q
آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی
توزیع چگالی شار مغناطیسی
موتورهای سنکرون مغناطیس دائم

 

فهرست

 

خلاصه مقاله : ۱
I- مقدمه: ۲
II ـ آزمایشهای برای مشخص کردن راکتانس: ۴
III – دیاگرام فازوری موتورهای سنکرون مغناطیس دائم باردار: ۱۰
شکل (۱ ) دیاگرام فازوری بارداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM)) 11
IV- حساب کردن   : ۱۲
V- آزمایشهای مشخص کردن Xd و Xq 16
شکل (۲) دیاگرام فازوری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم  ۱۷
آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی U : 19
VI- مقایسه ای از آنالیزهای ریاضی و آزمایشها: ۲۱
VII – نتیجه: ۲۴
شکل (۵) دیاگرام فازوری یک موتور سنکرون ۲۶
شکل (۹) ساختمان کامل یک کنترل کننده بدون سنسور ۳۶
اطلاعات استاتور(اطلاعات برحسب اینچ): ۳۷
اطلاعات روتور: ۳۸
۱) روش آنالیزی: ۴۰
شکل (۱۰) توزیع چگالی شار مغناطیسی محورهای d و q برای انواع رتورهای (PM) کمیاب ۴۳
۲) روش المان محدود: ۴۵
ب) راکتانس متقابل: ۴۶
ج)راکتانس پراکندگی: ۴۷
مقالات مرجع: ۴۸

 

قیمت فایل ۵۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد مشخص کردن راکتانس محورهای d و q از موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.