دانلود پایان نامه کاربرد شبکه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک سامان

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۱۸, ۱۳۹۴)

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی کاربرد شبکه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک سامان (نسخه آپدیت شده) ششمین آپدیت نیز اضافه شد!

 

*آپدیت:مقالات زیر در قالب ۱۴۰ صفحه بصورت رایگان ضمیمه شده اند:)

 

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان
مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک تجارت
رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی
مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی
کاربرد سیستم های استدلال عصبی – فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها

 

چکیده

 

بانکها به منظور آگاهی از نیازمندیهای مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگیهای آنها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی، منجر به کاهش ریسکهای بانکی از جمله ریسک اعتباری میشود (توماس ۲۰۰۶،۳ ).بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشکیل بانکهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت کاهش ریسک اعتباری دارد.

 

امروزه سیستمهای هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده‌اند. بررسی و تصویب اعتبارات یکی از کاربردهای شبکه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبکه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شکل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند. در مرحله بعد مدلهای شبکه عصبی پس از طراحی؛ با داده‌های آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌های آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبکه‌های عصبی قابل پیش بینی است.

 

کلمات کلیدی:
تسهیلات
شبکه عصبی
رتبه بندی اعتباری

 

مقدمه:
اعتباری سنجی به عملی اطلاق میشود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانکها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم میکند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی می شوند.(خداوردی، ۱۳۸۸)

 

مؤسسات اعتباری و بانکها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخها ی تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری میتواند این گونه سازمانها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق  ۱
مقدمه  ۲
۱-۱ بیان مسأله  ۴
۱-۲ سوال‌های تحقیق  ۷
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق  ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ فرضیات تحقیق ۹
۱-۶ چارچوب نظری تحقیق ۱۰
۱-۷ متغیرهای پژوهشی ۱۲
۱-۸ سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق)  ۱۳
۱-۹ کاربردهای تحقیق ۱۵
۱-۱۰ نوع روش تحقیق ۱۶
۱-۱۱ محدوده تحقیق ۱۶
۱-۱۲ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  ۱۷
۱-۱۳ ابزار گردآوری اطلاعات  ۱۸
۱-۱۴ محدودیت‌های تحقیق ۱۸
۱-۱۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۱۹
۱-۱۶ برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات  ۱۹

 

فصل دوم  ۲۲

 

ادبیات تحقیق ۲۳
مقدمه  ۲۴
بخش اول  ۲۵
آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات  ۲۵
آشنایی با بانک سامان  ۲۶
چارت خدمات بانک سامان  ۲۹
انواع سپرده‌های سرمایه گذاری  ۲۹
سپرده کوتاه مدت  ۲۹
سپرده کوتاه مدت ویژه  ۳۰
سپرده بلند مدت  ۳۰
سپرده اندوخته  ۳۱
سپرده ارزی  ۳۲
تسهیلات حقوقی  ۳۲
ابزارهای اعتباری  ۳۳
انواع ابزارهای اعتباری  ۳۳
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات  ۳۴
۱- قابلیت اعتماد و اطمینان  ۳۷
۲- قابلیت و صلاحیت فنی  ۳۹
۳- ظرفیت مالی و کشش اعتباری  ۴۰
۴- وثیقه (تامین)  ۴۲
بخش دوم  ۴۷
مبانی نظری رتبه بندی اعتبار  ۴۷
مقدمه  ۴۸
۲-۱ مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار  ۵۰
۲-۲ رتبه بندی اعتبار  ۵۲
فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات  ۵۳
۳-۲ سیستم‌های رتبه بندی اعتبار  ۵۸
۴-۲ مدل‌های رتبه بندی اعتباری  ۵۹
۵-۲ مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار  ۶۰
– محدودیت‌ها  ۶۰
بخش سوم  ۶۲
مبانی نظری شبکه عصبی  ۶۲
مقدمه  ۶۳
۳-۱ هوش مصنوعی  ۶۵
۳-۲ مروری بر تاریخچه شبکه عصبی  ۶۷
۳-۳ شبکه‌های عصبی مصنوعی  ۷۰
۳-۴ اساس بیولوژیکی شبکه عصبی  ۷۵
۳-۵ مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی  ۷۹
۳-۶ مدل ریاضی نرون  ۸۰
۳-۷ ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی  ۸۲
۳-۷-۱ قابلیت یادگیری  ۸۲
۳-۷-۲ پردازش اطلاعات به صورت متنی  ۸۳
۳-۷-۳ قابلیت تعمیم  ۸۳
۳-۷-۴ پردازش موازی  ۸۴
۳-۷-۵ مقاوم بودن  ۸۴
۳-۸  مشخصه‌های یک شبکه عصبی  ۸۴
۳-۸-۱ مدل‌های محاسباتی  ۸۵
۳-۸-۲ قواعد یادگیری  ۸۸
۳-۸-۳ معماری شبکه  ۹۰
۳-۹ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی  ۱۰۱
۳-۱۰ محدودیت‌های شبکه عصبی  ۱۰۳
۳-۱۱ کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت  ۱۰۴
بخش چهارم  ۱۱۰
خلاصه مقاله‌ها  ۱۱۰
بخش پنجم  ۱۲۴
نتیجه گیری  ۱۲۴

 

فصل سوم  ۱۲۹

 

روش شناسی تحقیق ۱۲۹
۳-۱ مقدمه  ۱۳۰
۳-۲ روش تحقیق  ۱۳۱
۳-۳ جامعه آماری  ۱۳۲
۳-۴ نمونه آماری  ۱۳۲
۳-۵ فرضیات تحقیق  ۱۳۳
۳-۶ محدوده تحقیق  ۱۳۵
۳-۷ جمع آوری داده‌ها  ۱۳۶
۳-۸ تعیین حجم نمونه  ۱۳۷
۳-۹ ابزار گردآوری داده‌ها  ۱۳۸
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۱۳۸
۳-۱۱ فرآیند تحقیق  ۱۴۱

 

فصل چهارم  ۱۵۳

 

یافته‌های تحقیق  ۱۵۳
۴-۱ مقدمه  ۱۵۴
۴-۴-۱ آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها  ۱۵۴
معماری شبکه‌  ۱۵۵
فصل پنجم  ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادها  ۱۶۲
نتیجه گیری  ۱۶۳
پیشنهادات  ۱۶۸

 

فهرست اشکال

 

شکل (۲-۱) : ساختار نورون  ۷۷
شکل (۲-۲) : اولین مدل دقیق سلول عصبی  ۸۱
شکل (۳-۳) : معماری شبکه  ۹۱
شکل (۳-۴) : پرسپترون چند لایه  ۹۲
شکل (۳-۵) : نحوه تشکیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون  ۹۵
شکل (۳-۶) : شبکه‌ هاپفیلد  ۱۰۱

 

فهرست جداول

 

جدول (۳-۱) : توابع محرک با علائم قرار دادی  ۸۷
جدول (۴-۱) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A 157
جدول (۴-۲) : نتایج اجرای آموزش مدل A  ۱۵۷
جدول (۴-۳) : مقایسه نتایج میانگین خطا  درمدل B  ۱۵۸
جدول (۴-۴) : نتایج اجرای آموزش مدل B  ۱۵۸
جدول (۴-۵) جدول مقایسه نتایج  ۱۵۹
جدول (۴-۶) نتایج اجرای مدلA  ۱۶۰
جدول (۴-۷) نتایج اجرای مدل B  ۱۶۰
پیوست :
پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A  ۱۷۰
پیوست ب :‌جداول و نمودارهای مربوط به مدل B  ۱۷۳

 

قیمت فایل ۱۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی کاربرد شبکه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک سامان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

52 فروش
37,000 ریال
52 فروش

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

43 فروش
59,000 ریال
43 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

26 فروش
49,000 ریال
26 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

22 فروش
69,000 ریال
22 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

20 فروش
30,000 ریال
20 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

18 فروش
20,000 ریال
18 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

15 فروش
39,000 ریال
15 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟